prof dr hasan muratovi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr. Hasan Muratović PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr. Hasan Muratović

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Prof. Dr. Hasan Muratović - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. Hasan Muratović. UZROCI I POSLJEDICE SVJETSKE EKONOMSKE KRIZE I NJENI UTJECAJI KOD NAS. ZAKONITOST DUGOROČNIH KRETANJA. Makroekonomski trendovi Berze Životni standard Povjerenje u ekonomski sistem. IZVORI SADAŠNJE FINANCIJSKE I EKONOMSKE KRIZE. Principijelni izvori:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Dr. Hasan Muratović' - yetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof dr hasan muratovi

Prof. Dr. Hasan Muratović

UZROCI I POSLJEDICE

SVJETSKE EKONOMSKE KRIZE I NJENI UTJECAJI KOD NAS

zakonitost dugoro nih kretanja
ZAKONITOST DUGOROČNIH KRETANJA
 • Makroekonomski trendovi
 • Berze
 • Životni standard
 • Povjerenje u ekonomski sistem
izvori sada nje financijske i ekonomske krize
IZVORI SADAŠNJE FINANCIJSKE I EKONOMSKE KRIZE

Principijelni izvori:

 • Potraga za lakim visokim profitom
 • Veliki broj financijskih proizvoda
 • Dominacija finansijskog nad realnim ekonomskim sektorom
 • Visok životni standard bez realnog pokrića (iznad mogućnosti)
 • Loša kontrola banaka i drugih financ. institucija
 • Suviše liberalizacije u financijskom sektoru
slide4
Praktični izvori:
 • Sekuritizacija
  • Stvaranje utrživih dužničkih instrumenata na temelju pojedinih neutrživih oblika potraživanja i zamjena klasičnih kreditnih oblika emisijom vrijednosnih papira
  • Hipotekarni krediti
  • Zajmovi za automobile
  • Potraživanja od kreditnih kartica
slide5
Leasing potraživanja
  • Potraživanja po akceptnim nalozima
  • Sekuritizacija svih oblika kredita i ukupne aktive
 • Uvjet: znanje i financijska kombinatorika
slide6
Prvi pojavni oblici krize u SAD

“Napuhani baloni”

  • Hipoteke
  • Investicijski bankari
  • Berze
  • Sve vrste kredita
  • Pad cijena nekretnina
  • Rast kamatnih stopa
slide7
Brzi razvoj krize
  • Pad povjerenja na financijskom tržištu
  • Propast (bankrot) nekoliko velikih banaka
  • Strmoglavljenje berzi
  • Pokušaji državnih intervencija
  • Odustajanje od liberalne ekonomije (pad totalno liberaliziranog ekonomskog koncepta)
slide8
Prve kratkoročne posljedice i akcije:
  • Zasjedanje vlada
  • Smanjenje kvaliteta života
  • Analiza upravljanja bankama i korporacijama
  • Kako pojačati superviziju?
  • Realni sektor – oslonac stvarnog preokreta
  • Subvencije – prvi pokušaj spašavanja od sloma
  • TARP – Troubled Assets Relief Programm
  • Garancije štednje, posuđivanje, osiguranje likvidnosti
  • “Paketi podrške”
  • Samiti (G-20, EU, ...)
slide9
Dalje posljedice i akcije
  • Jačanje regulative – financijska supervizija
  • Jačanje transparentnosti
  • Novo upravljanje rizikom
  • Jačanje međunarodne suradnje
  • Nove strukture upravljanja
  • Jače korištenje kreditnih rejtinga
generalni utjecaji krize generiranje novih kriznih segmenata
GENERALNI UTJECAJI KRIZEGENERIRANJE NOVIH KRIZNIH SEGMENATA

Pad potražnje – prodaje

Pad proizvodnje, pad trgovine

Pad zaposlenosti

Pad uplate poreza i doprinosa

Pad izvoza i uvoza

Smanjenje budžeta na svim nivoima

Povećanje socijalnih problema i tenzija

Nekontrolirana ponašanja

slide11
Rezultati državnih intervencija
 • Štampanje novca
 • Povećanje inflacije
 • Protekcionizam
 • Rušenje međunarodnog ekonomskog sistema
 • Spašavanje banaka (a ne privrede)
utjecaj svjetske krize na bih
UTJECAJ SVJETSKE KRIZE NA BIH

Direktni utjecaji:

 • Bankarski sistem oslonjen na strane banke (85%)
 • Otežan pristup međunarodnim tržištima novca (Federacija traži izlaz iz krize zaduženjem u inozemstvu)
 • Potencijalni problemi likvidnosti banaka
 • Usporenje ekonomskog rasta
 • Smanjenje kreditiranja privrede i građana
 • Gubitak zbog držanja novca van banaka (izvlačenje gotovne iz banaka)
 • Usporenje direktnog stranog investiranja
 • Usporenje privatizacije (prodaje poduzeća)
 • Pad ekonomskih performansi, psihološki i socijalni aspekti
slide13
Indirektni utjecaji
 • Strogi uvjeti kreditiranja
 • Promjene (povećanje) kamatnih stopa
 • Pad potražnje
 • Rizici financijske nestabilnosti
 • Povećanje nelikvidnosti (od poduzeća do države)
 • Povećanje deficita tekućeg računa (spoljni debalans) 2007 deficit je iznosio 13% BDP, trgovinski deficit oko 10 milijardi
 • Povećana inflacija (2007-4,9%, 2008-8%)
 • Novi režim trgovine zbog pridruživanja EU.
karakteristi ni podaci
Karakteristični podaci

Banke

Banke u državnom vlasništvu 2000 2008

19 2

slide15
Karakteristični financijski pokazatelji
 • DSI 2,9 milijardi
 • Doznake iz inozemstva 2,7 milijardi
 • Krediti iz inozemstva 4,7 milijardi
 • Trgovinska razmjena 10,0 milijardi
osnovni makroekonomski podaci
Osnovni makroekonomski podaci
 • Devizne rezerve 7,2mlrd KM
 • Prosječna plaća (avgust 08) 764 KM
 • Nezaposlenost 23,40% (42%)
 • Inflacija 10/2007 – 10/2008 7,95%
 • Javni dug 3,9 mlrd KM
 • Ukupan dug 7,8 mlrd KM
 • Spoljnotrgovinski deficit 10,00 mlrd KM
 • Nisko zaduženje – mogućnost zaduživanja
ta se mo e u initi
Šta se može učiniti?
 • Ne trošiti više nego što imamo.
 • Promijeniti način života i privređivanja.
 • Zaustaviti pad privrede održati i razvijati proizvodnju.
 • Smanjiti opću i osobnu potrošnju
 • Održavati, pomagati, stimulirati, subvencionirati i razvijati realni sektor ekonomije
 • Razvijati elektro-energetski sektor i kapacitete
 • Ubrzavati privatizaciju
slide18
Aktivirati dio deviznih rezervi za razvoj
 • Aktivirati i na sve načine pomoći poljoprivredu
 • Subvencionirati i na druge načine pomagati izvoz
 • Napraviti efikasnijim i manje rastrošnim javna poduzeća
 • Kreirati novu (privremenu) socijalnu politiku i zaštitu
 • Promijeniti sistem plaća u državnim institucijama i javnim poduzećima
slide19
Subvencionirati kamate za mala i srednja poduzeća
 • Subvencionirati razvojne projekte (i povrat kredita)
 • Dati poticaje industriji obuće i tekstila
 • Rebalansirati budžete 2x godišnje
 • Odlagati sve investiranje osim produktivnog (zapošljavanja)
 • Obrazovati mlade za industrijska-proizvodna zanimanja
slide20
Orjentirati se na unapređenje vlastitog (mini) sistema. Ne uzdati se u centralni – viši sistem.
 • Požuriti sa koncesijama
 • Proizvoditi i “na malo”
 • Stvoriti nove izvore za budžet
 • Prodati nepotrebno
 • Zadužiti se
ta e se dalje doga ati
Šta će se dalje događati?
 • Nikad niko nije predvidio razvoj na duži rok sa sigurnošću.
 • Predviđanja se baziraju na ekstrapolacijama (pretpostavkom da zakonitosti poznatog vrijede za nepoznato)
 • Optimisti i pesimisti ekstrapoliraju različito
 • Postoji pozitivni i negativni trendovi
 • Teško je predvidjeti koji od njih će dominirati
 • Mintzberg “Ovo je vrijeme herojskog menadžmenta” Hrabri, uporni, odani poslu i odlučni jedino mogu stalno unapređivati sisteme”
dugoro ne posljedice
Dugoročne posljedice
 • Promjenit će se svjetski ekonomski poredak
 • Liberalizacija u dosadašnjem obliku će nastati
 • Promjenit će se financijski sistem
 • Drugačije ćemo živjeti
 • Proizvodnja će dobiti na značaju – realni sektor
 • Kriza će se smiriti u dužem periodu
 • Doći će do nove krize i sloma u drugom dužem periodu.
 • “Na dugi rok svi ćemo biti mrtvi”.