Vianočný projekt - PowerPoint PPT Presentation

viano n projekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vianočný projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vianočný projekt

play fullscreen
1 / 10
Vianočný projekt
113 Views
Download Presentation
yen
Download Presentation

Vianočný projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vianočný projekt Jaroslav Bočák 9.A

  2. Pečenie oblátok

  3. Pečenie a zdobenie medovníkov

  4. Svietniky z CD-čiek

  5. Vyrábanie stromčekov

  6. Zdobenie a maľovanie vencov

  7. Maľovanie na sklo.

  8. Výroba stromčekov šťastia

  9. Naše predavačky :DD

  10. Ďakujem za pozornosť .