przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr dorota g uchowska
Download
Skip this Video
Download Presentation
Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska. Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: -EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik , kreatynina -hormony -konsultacje specjalistyczne. Przygotowanie do operacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska' - yates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Badania :

-grupa krwi

-morfologia

-jonogram( Na,K)

-glukoza

 • Badania dodatkowe:

-EKG,RTG

-układ krzepnięcia

-mocznik , kreatynina

-hormony

-konsultacje specjalistyczne

przygotowanie do operacji
Przygotowanie do operacji
 • Pomiar wzrostu i masy ciała
 • Zamówienie krwi i osocza
 • U pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty (np acenocumarol,sintrom) należy na 7 dni przed operacją przejść na heparyny drobnocząstęczkowe –clexane
 • Ostatnia dawka clexanu na 12 godzin przed operacją
 • pończochy uciskowe w przypadku pacjentów z żylakami kd ,lub gdy jest wysokie ryzyko zatoru
przygotowanie pola operacyjnego
Przygotowanie pola operacyjnego
 • Ogolenie pola operacyjnego
 • Toaleta całego ciała
 • Zmycie makijażu i lakieru do paznokci
 • Zdjęcie kolczyków, obrączek itp.
 • Wyjecie protez zębowych
zalecenia dodatkowe
Zalecenia dodatkowe
 • Poinformowanie o konieczności zażycia w dniu zabiegu leków przyjmowanych na stałe
 • Zalecenie powstrzymania się palenia tytoniu, żucia gumy przed operacją
 • Rzucenie palenia daje najlepsze efekty gdy nastąpi powyżej 6 tyg. przed operacją
 • Poinformowanie rodziny i pacjenta o orientacyjnym czasie trwania zabiegu, gdzie będzie pacjent przebywał po operacji ,kiedy będzie możliwość odwiedzin, od kogo można uzyska informacje o przebiegu operacji
wywiad anestezjologiczny
Wywiad anestezjologiczny
 • Zwyczajowo na dzień przed zabiegiem
 • Celem jest dokładne zebranie wywiadu aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego ze znieczuleniem
wywiad 1
Wywiad 1
 • Wiek
 • Obecne choroby
 • Leki
 • Alergie
 • Przebyte operacje , znieczulenia
 • Nałogi
wywiad 2
Wywiad 2
 • Ocena dróg oddechowych – skala Mallampati, Skala Cormack- Lehane
 • Ocena uzębienia
 • Badanie ogólne
 • Uzyskanie świadomej zgody (dokładne poinformowanie pacjenta o przebiegu znieczulenia i ewentualnych skutkach)
 • Zlecenie premedykacji
skala cormarc lehane1
Skala Cormarc- Lehane
 • I- pełna ekspozycja szpary głośni
 • II widoczne tylko spoidło tylne
 • III widoczna nagłośnia nie widać szpary głośni
 • IV nic nie widać
ocena ryzyka skala asa
Ocena ryzyka- skala ASA
 • – stosowany powszechnie w anestezjologii system oceniający ryzyko operacyjne związane z prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. W systemie tym pacjenta kwalifikuje się na podstawie oceny przedoperacyjnej do jednej z pięciu grup ( I – V):
skala asa
Skala ASA
 • grupa I– pacjent bez obciążeń schorzeniami dodatkowymi, poddany małemu lub średniemu zabiegowi operacyjnemu,
 • grupa II – pacjent z niezbyt nasiloną chorobą układową, taką jak: stabilne i dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wyrównana cukrzyca, przewlekłe zapalenie oskrzeli w stadium wydolności układu oddechowego, niewielkiego stopnia choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, niedokrwistość, znacznego stopnia otyłość (powyżej 20% należnej masy ciała),
skala asa1
Skala ASA
 • grupa III – pacjent z ciężką chorobą układową, która ogranicza jego wydolność lub aktywność np. przebyty zawał serca do 3 miesięcy przed datą wykonania zabiegu operacyjnego, niestabilna dusznica bolesna, ciężkie schorzenie układu oddechowego, nieuregulowana cukrzyca,
 • grupa IV – pacjent z bardzo ciężką chorobą układową, która stanowi o zagrożeniu jego życia np. niewydolność nerek, zastoinowa niewydolność krążenia, organiczna wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia, świeży zawał mięśnia sercowego, niewydolność wątroby, gruczołów dokrewnych,
skala asa2
Skala ASA
 • grupa V – pacjent z niewydolnością wielonarządową, w stanie skrajnie ciężkim, u którego z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi zgon w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego czy zostanie poddany zabiegowi operacyjnemu, czy też nie, np. pacjent z pękniętym tętniakiem aorty i głębokim wstrząsem, pacjent z masywnym zatorem tętnicy płucnej;
przygotowanie psychologiczne
Przygotowanie psychologiczne
 • rozmowa z pacjentem,
 • okazywanie wsparcia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania pacjenta ( nawet te najbardziej błahe)
 • udzielanie informacji na miarę potrzeb pacjenta ( uwaga żeby nie powiedzieć za mało/ za dużo)
 • wezwanie psychologa
wiadoma zgoda
Świadoma zgoda
 • Każda procedura medyczna wymaga zgody pacjenta – ŚWIADOMEJ ZGODY
 • W polskim prawie wyróżniamy 3 rodzaje
 • z.własna ,
 • z.zastępcza (udzielana przez przedstawiciela ustawowego, sąd opiekuńczy, lub opiekuna faktycznego
 • z. równoległa (jeżeli pacjent jest małoletni, ale ma ukończone 16 lat, a także, jeżeli pacjent jest ubezwłasnowolniony, ale zdolny jest z rozeznaniem wypowiedzieć się w sprawie udzielania świadczenia zdrowotnego.
wiadoma zgoda1
Świadoma zgoda
 • Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Lancet, w ulotce dotyczącej leczenia chirurgicznego powinny znaleźć się następujące informacje [7]:
 • - Proste rysunki anatomiczne wyjaśniające istotę zabiegu
 • - Opis dotyczący okresu pooperacyjnego (zawierający informacje dotyczące ewentualnych cewników, sond, wkłuć dożylnych), a także rutynowych zabiegów, rehabilitacji i zalecanej diety.
 • - Rodzaje leków, jakie pacjent powinien otrzymać przed i po zabiegiem
 • - Długość okresu rekonwalescencji, w trakcie którego pacjent może czuć się osłabiony i niezdolny do uczestniczenia w normalnym życiu zawodowym i rodzinnym
 • - Jasny i zrozumiały opis ewentualnych powikłań i zagrożeń związanych z zabiegiem oraz ich prawdopodobieństwo
ad