javne financije l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Javne financije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Javne financije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Javne financije - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Javne financije. Doc. Dr. sc. Nika Sokol. Opće informacije. D oc . D r.sc . Nika Sokol Katedra za financije Konzultacije: pon. 12.15.-13.30 sri . 16.15. – 17.15 E-mail: nsokol @ efzg.hr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Javne financije


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
javne financije

Javne financije

Doc. Dr. sc. Nika Sokol

op e informacije
Opće informacije
 • Doc.Dr.sc. Nika Sokol
  • Katedra za financije
  • Konzultacije: pon. 12.15.-13.30

sri. 16.15. – 17.15

  • E-mail:nsokol@efzg.hr
 • kolegiji "Javne financije" i "Međunarodni aspekti oporezivanja„, “Porezni sustav RH“, “Financijska socio-psihologija”
 • područje rada i znanstvenog interesa: porezna harmonizacija i porezna konkurencija, carinski sustav i carinska politika, sustav poreza na dodanu vrijednost, porezne reforme u postkomunističkim zemljama, globalizacija i oporezivanje te financiranje lokalne uprave i samouprave
to prou avamo
Što proučavamo
 • Uloga države u ekonomiji
 • U središtu pozornosti analiza financijskih aktivnosti države te utjecaj na razinu i alokaciju raspoloživih sredstava, raspodjelu dohotka i razinu ekonomske aktivnosti.
 • Poseban naglasak na ulogu:
  • Javnih dobara i usluga
  • Javnih prihoda
  • Javnih rashoda
obvezna literatura
Obvezna literatura
 • Rosen, H.S. (1999), Javne financije, Zagreb: Institut za javne financije.
 • Ott, K. (ur.), (2007), Javne financije u Hrvatskoj, Zagreb: Institut za javne financije.
  • Dostupno na: http://www.ijf.hr/rosen/rosenic/rosenic.pdf
 • Zakon o proračunu, Narodne novine, br. 87/08
dodatna literatura
Dodatna literatura
 • Jelčić, Barbara, (2001.), Javne financije ,RRIF, Zagreb
 • Jurković, Pero, (2002.), Javne financije, Zagreb: Masmedia.
 • Brümmerhoff, D., (2000.), Javne financije, Zagreb: MATE
 • Musgrave Richard & Peggy., (1993.), Javne financije u teoriji i praksi, Zagreb: Institut za javne financije.
pomo ni materijali
Pomoćni materijali
 • Godišnjaci Ministarstva financija, www.mfin.hr
 • Smjernice ekonomske i fiskalne politike, www.mfin.hr
 • Porezni vodič za građane, www.ijf.hr
 • Pomoćni materijali (odabrani članici)
doma i znanstveni asopisi
Domaći znanstveni časopisi
 • Ekonomski fakultet Zagreb,Zbornik EFZG, Zagreb International Journal of Economics & Business (ZIREB)
 • Ekonomski institut, Privredna kretanja i ekonomska politika
 • Institut za javne financije, Financijska teorija i praksa
 • Hrvatsko društvo ekonomista, Ekonomski pregled
 • Svi časopisi dostupni na:
  • http://hrcak.srce.hr/
korisne web stranice
Korisne web stranice
 • Ministarstvo financija, www.mfin.hr
 • Porezna uprava, www.pu.mfin.hr
 • Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr
 • Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr
 • Institut za javne financije, www.ijf.hr
 • Ekonomski institut, www.eizg.hr
 • IMF, www.imf.org
 • Svjetska banka, www.worldbank.org
 • OECD, www.oecd.org
seminarski radovi
Seminarski radovi
 • Prezentacije + seminarski rad (ne duži od deset stranica s popisom literature i prilozima) = čine jednu konačnu ocjenu seminarskog rada
 • Pet najboljih seminarskih radova bit će priznato kao dvogodišnji seminarski rad.
ispit
Ispit
 • Pismeni i usmeni.
 • Vrednujemo vaš angažman u nastavi i seminarima.