financije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINANCIJE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

FINANCIJE - PowerPoint PPT Presentation

nolcha
133 Views
Download Presentation

FINANCIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FINANCIJE Microsoft Dynamics NAV

  2. Financijske analize ERP • Financijska analiza • Analiza prihoda, obračun nabave, zalihe • Analiza po dimenzijama • Kartica GK • Bruto bilanca • Razna izvješća

  3. Porezne knjige ERP • Knjiga ulaznih računa (URA) • Računi dobavljača • Knjiga izlaznih računa (IRA) • Računi kupcima • Obračun PDV-a

  4. PDV pretporez (ulazni računi) +/- PDV obveza (izlazni računi) -------------------------------------------------- Razlika za uplatu / isplatu ERP

  5. + - ERP PDV po ulaznim računima = 30.000,00 kn PDV po izlaznim računima = 21.000,00 kn Iznos PDV za povrat = 9.000,00 kn PDV po ulaznim računima = 30.000,00 kn PDV po izlaznim računima = 37.000,00 kn Iznos PDV za uplatu = 7.000,00 kn