De hoeden van edward de bono
Download
1 / 13

De hoeden van Edward de Bono - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

De hoeden van Edward de Bono. Zaakgericht werken toegepast. Zaakgericht werken toegepast.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De hoeden van Edward de Bono' - yardan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De hoeden van edward de bono

De hoeden van Edward de Bono

Zaakgericht werken toegepast


Zaakgericht werken toegepast
Zaakgericht werken toegepast

Vanuit de theorie lijkt voor de vraagstukken rondom de decentralisatie het Zaakgericht Werken een voor de hand liggende oplossing. In VISD rapportage is juist gesproken over ‘adaptive casemanagement’. Maar denken gemeenten hier ook zo over?

Wie werkt er al zaakgericht en ziet men dit ook als oplossing? Ondersteunt deze manier van werken ook daadwerkelijk de professional in een wijkteam of levert dit juist beperkingen op?

Immers, een gezin is geen ‘zaak’, mogelijke onderdelen van dienstverlening daarbinnen juist weer wel.

Waarom zou het niet kunnen en waar is behoefte aan vanuit gemeenten om in dit kader zaakgericht te gaan werken?


Thema uitwerking ronde 1
Thema uitwerking ronde 1

Kun je als gemeente überhaupt Zaakgericht werken in het sociaal domein?

0.05 – 0.10


Rode hoed ronde 2
Rode hoed ronde 2

 • Gebrek aan uniformiteit

 • Gebrek aan standaarden

 • Diversiteit aan medewerkers, met verschillende werkwijzen

 • Hoe gaan we medewerkers zgw laten denken

 • Cultuurverschil tussen business en i-kant (niet met elkaar praten en al helemaal niet in sociaal domein)

 • Weinig kennis van het sociaal domein in organisatie aanwezig

 • Weet ik als I-manager wel genoeg van het sociaal domein om te kunnen adviseren?

 • De business moet leidend zijn bij de i-kant

 • Spanningsveld tussen zgw en adaptive casemanagement

 • Om werk goed te kunnen doen moet je toegang hebben tot informatie

 • Aan de juiste mensen informatie ontsluiten zonder versnippering

0.10 – 0.15


Witte hoed ronde 3
Witte hoed ronde 3

 • Uitvoering (jeugdzorg, wijkteams) blijft zijn werk gewoon doen (professional wijkteam)

 • Sociale wijkteams gaan minder zaakgericht te werk (uitvoeringsmandaat gemeente)

 • Financiele en kwaliteitsverantwoording nog niet ingeregeld (Commissie Geluk)

 • Competenties professionals (opgesteld vanuit BZK) zijn meer gericht op ‘zachte kant’ (Ministerie BZK)

 • Zonder gegevens geen integraal klantbeeld en geen verantwoording (VISD rapport)

 • Aantallen dossiers en klanten nu nog onbekend (Gemeente)

0.15 – 0.20


Zwarte hoed ronde 4
Zwarte hoed ronde 4

 • Hoe ga ik het aan elkaar vastknopen c.q. onderbrengen in een architectuur?

 • Hoe zorgen we ervoor dat alle relevante gegevens worden gedeeld?

 • Tijdig en ‘het mogen’ delen

 • Toegankelijk delen met feitelijke data

 • Oude wijn in een zak; feestje van leveranciers

 • Vraag van de beroepsgroep nog steeds onduidelijk en diffus

 • Gebrek aan standaarden

 • Hoe krijg je de business/professional enthousiast om zaakgericht te gaan werken?

 • Handen aan het bed houden en niet aan het toetsenbord!

 • Te veel gegevens uitvragen en vastleggen (gegevens hebzucht)

 • Processen zijn nog niet in kaart, welke criteria zijn leidend?

 • Ik wil als burger geen keukentafel gesprek met signalering en data. Ik wil hulp!

0.20 – 0.25


Gele hoed ronde 5
Gele hoed ronde 5

 • Voor de burger wordt het makkelijker en transparanter

 • Klant heeft een probleem en gaat naar de gemeente

 • Integrale klantbeeld waardoor proactieve dienstverlening mogelijk is

 • Gemeentelijke medewerker is onafhankelijk: objectieve beoordeling

 • Delen en hergebruiken van gegevens = effectief en efficient burger bedienen

 • 80% van de gevallen kunnen Zaakgericht worden afgehandeld, zo meer tijd voor 20% gevallen

 • Eindelijk de kans niet meerdere keren mijn verhaal te hoeven doen (eenmalige verstrekking = meervoudig gebruik)

 • Goed vastleggen van gegevens, data, procesverloop

 • Snellere besluitvorming

0.25 – 0.30


Groene hoed ronde 6
Groene hoed ronde 6

 • Gebruik van Open en Big data

 • Integratie met kennissysteem

 • Sturen met procesdata

 • Niet alles hoeft zaakgericht; stapgewijs en verstandig groeien

 • Prijsbewust maken van medewerkers

 • Professionals als proceseigenaar (verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die hoort)

0.25 – 0.30


Discussie ronde 7
Discussie ronde 7

Groep 1

Gebruik van Open en Big data, integratie met kennissysteem, sturen met procesdata

 • Informatie kunnen uitwisselen met andere partijen\

 • Gestructureerder werken en processen

 • Data ontstaat die verrijkend is voor systemen en proces maar nog per definitie zaakgericht

 • Noem het geen zaakgericht werken maar dossier werken of mensgericht werken

0.40 – 0.55


Discussie ronde 71
Discussie ronde 7

Groep 2

Professionals als proceseigenaar (verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die hoort)

 • Integraal klantbeeld vraagt ook uitspraken over bewaartermijnen.

 • Sommige zaken kunnen niet zaakgericht afgehandeld worden

 • Een andere manier van zaakgericht werken is zaakinformatie uitwisseling waardoor een zaakdossier ontstaat.

0.40 – 0.55


Herijking ronde 7
Herijking ronde 7

 • Er heeft geen herijking van het thema plaatsgevonden.

0.55 – 0.65


Rode hoed ronde 8
Rode hoed ronde 8

 • Proceseigenaren

  • Goed gevoel: ‘dit is goed te doen’

  • Noodzakelijk

  • Gewoon gaan doen

  • Pragmatisch omgaan met de i-kant

  • Kloppelvlak en geen koppelvlak

 • Open data

  • Voor de toekomst

  • Marktpartijen moeten ermee aan de slag

  • Veel ontsluiting maar weinig toepassingen – hieraan kunnen wij richting geven

  • geschikt voor preventie

0.65 – 0.75


Samenvatting
Samenvatting

De huidige professional in het 3D domein doet gewoon zijn werk. En dat is nu niet zaakgericht ingeregeld.

ZGW kan toegepast worden (in 80% van de processen) waarbij de professionals in de ‘lead’ is. De focus ligt op het delen van zaakinformatie zodat er een zaakdossier ontstaat. In de toekomst eventueel aangevuld met Open Data.

0.75 – 0.85