de hoeden van edward de bono n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De hoeden van Edward de Bono PowerPoint Presentation
Download Presentation
De hoeden van Edward de Bono

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

De hoeden van Edward de Bono - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

De hoeden van Edward de Bono. Privacy en doelbinding. Privacy en doelbinding. In deze sessie inventariseren we wat nu werkelijk het vraagstuk op het gebied van privacy en beveiliging is.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De hoeden van Edward de Bono' - noel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de hoeden van edward de bono

De hoeden van Edward de Bono

Privacy en doelbinding

privacy en doelbinding
Privacy en doelbinding

In deze sessie inventariseren we wat nu werkelijk het vraagstuk op het gebied van privacy en beveiliging is.

De gemeente kiest diverse oplossingen voor de naar haar toekomende taken op het gebied van de decentralisatie.

Bij alle informatie vraagstukken die daarbij spelen is het vraagstuk van privacy en doelbinding vaak een probleem.

Welke problemen hebben gemeenten op dit gebied? Zijn ze er überhaupt wel? Of is dit het bekende excuus verhaal waarom dingen niet kunnen of hoeven.

thema uitwerking ronde 1
Thema uitwerking ronde 1
 • Behoefte aan duidelijkheid:
  • Behoefte aan beslisboom over wat kan en mag
  • Bewustwording is belangrijk wat mag wel en niet en dit duidelijk communiceren
  • Kaders: het lijkt nu of je niet ver genoeg gaat als gemeente of juist te ver
  • Onderzoek naar noodzaak tot revisie van de huidige wetgeving
 • Hoe pas je dat toe:
  • 1 gezin, 1 regisseur 1 dossier hoe doe je dat, soms werkt het niet op vlak van privacy (verschillende opvattingen in een gezin)
 • Hoe komt dit alles over bij de burger, vb ‘recht om vergeten te worden’ staan we nog ver vanaf

0.05 – 0.10

rode hoed ronde 2
Rode hoed ronde 2
 • Je bent met nieuwe dingen bezig, dus de wetgeving moet ook geupdate worden – leuk!
 • Informatieuitwisseling is randvoorwaardelijk om burger goed te kennen. Uitvoering moet met minder geld, vanwege goede kennis van de burger. Dan moet je mogen delen.
 • De korte doorlooptijd en het privacyvraagstuk staan op gespannen voet
 • Zaken moeten nu niet zomaar kunnen, je moet goed blijven afwegen, doelbinding blijft altijd cruciaal
 • Verschil tussen theorie en praktijk (work-arounds)
 • Niet in een ivoren toren verzinnen – blijf praktisch, neem ook opvatting burgers en lokale professionals mee

0.10 – 0.15

witte hoed ronde 3
Witte hoed ronde 3
 • Uitwisselen zonder doel is niet toegestaan
 • GBA is de basisregistratie voor personen, daarbuiten geen andere basisregistraties voor personen = borging voor privacy
 • In praktijk wordt al veel info gedeeld en gebruikt
 • Decentralisaties moet je uitvoeren met juiste toepassing van privacyregels
 • Privacy is verbonden aan informatieveiligheid, zaken mogen niet ‘op straat’ komen
 • Burger heeft recht om informatie over zichzelf in te zien – gemeente moet inzicht geven WBP
 • WRR-rapport I-overheid, privacy is ondergeschikt aan efficiency

0.15 – 0.20

zwarte hoed ronde 4
Zwarte hoed ronde 4
 • Door ontbreken van kaders gaan mensen ´zomaar´aan de slag en loop je privacyrisico
 • Verkeerd beleggen in de organisatie – te technisch beleggen
 • Te weinig info delen uit angst om regels te overtreden
 • Er wordt teveel gedeeld meer wat in plaats van dat informatie, komt op meerdere plekken terecht en verliest aan actualiteit
 • Privacy kan ook als excuus worden gebruikt om niets te doen – risico´s dat 3D´s niet goed gaan, EPD is een goed voorbeeld
 • Weegt privacy altijd het zwaarst anders kun je klanten niet goed helpen
 • Verschillende discussietafels privacy wordt niet altijd in verband gebracht met bijvoorbeeld kwaliteit

0.20 – 0.25

gele hoed ronde 5
Gele hoed ronde 5
 • Bij gezin als uitgangspunt pak je echte oorzaak aan, geen symptoombestrijding
 • Vraag toestemming aan gezin
 • Bij slechten discussie over p en d dan kun je dienstverlening verbeteren en goedkoper maken
 • Afstand tussen burger en zorgverlener neemt af, dan betere dienstverlening. Burger moet weten wat hij inlevert en ervoor terug krijgt. Sluit aan op zelfredzaamheid.
 • Onderscheid vrijwillige en niet-vrijwillige hulpverlening, focus op het vrijwillige merendeel, start met die groep
 • Kwaliteit van info wordt actueler als burger zelf ook deelt en toezicht houdt
 • Helderheid en transparantie naar de burger, ´wie weet wat over jou´
 • Versleutelen van informatie kan soms antwoord zijn

0.25 – 0.30

creatieve ronde 6 wat is de oplossing
Creatieve ronde 6 – wat is de oplossing
 • Goede info geven naar gezin en toestemming vragen bij het gezin
 • Gezinsaanpak via Linked In of What´s App, met gezinshoofd als groepshoofd
 • Inzicht aan de burger geven welke gegevens zijn er wie heeft ze gezien
 • Draai het om – burger is zelf eigenaar en geeft toestemming aan instanties om erin te kijken
 • Tijdigheid, schoon regelmatig databases op
 • Recht op inzicht digitaal versleutelen, bijvoorbeeld via Mijn Overheid met DIGID-sleutel, start reclamecampagne hiervoor
 • Maak burgers attent op de actuele discussie
discussie ronde 7
Discussie ronde 7
 • Er moet duidelijkheid komen vanuit landelijk collectief niveau, geen lokaal vraagstuk
 • Wat is een generiek informatieknooppunt, landelijk die erkennen, dan p en d binding eraan verknopen, zie ook VISD
 • Handvatten en tools zouden handig zijn, breder zelfs dan de decentralisaties
 • Is onderscheid tussen wisseling binnen en tussen organisaties terecht, onderzoek is nodig, publiek en privaat maakt het complexer
 • Privacy kent tijdbeeld en nationale cultuur, maak afweging tussen privacy en burgerbelang dat er tegenover staat, mag burger zelf meer rol in spelen
 • Blijf op hackers letten, risico wordt steeds groter, overheid mag vertrouwen niet beschamen
 • Welke aspecten worden gemist
  • Vervuiling van de bestanden
  • Informatiebeveiliging kan beter (vb suwi)

0.40 – 0.55