WPROWADZENIE:
Download
1 / 1

WPROWADZENIE: - PowerPoint PPT Presentation


  • 184 Views
  • Uploaded on

WPROWADZENIE: Grupa guanidynowa jest istotnym składnikiem dużej grupy związków, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych, wykazujących aktywność biologiczną.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WPROWADZENIE:' - yana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

WPROWADZENIE:

Grupa guanidynowa jest istotnym składnikiem dużej grupy związków, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych, wykazujących aktywność biologiczną.

Wprowadzenie grupy guanidynowej do związku powoduje wzrost jego aktywności biologicznej – stąd ogromne zainteresowanie badaczy metodami guanidynylacji. Początkowo w reakcjach guanidynylacji wykorzystywano odczynniki nie zawierające grup ochronnych. Ich wadą była obecność wolnej, niezabezpieczonej grupy guanidynowej, co umożliwiało zachodzenie reakcji ubocznych w środowisku sprzęgania, m.in. acylacji.

Kolejne prace naukowców doprowadziły do opracowania metod guanidynylacji wykorzystujących odczynniki zawierające grupy ochronne. Ich zastosowanie pozwoliło na otrzymywanie, z dobrą wydajnością, czystością, zabezpieczonych aminokwasów: pochodnych argininy, a także jej homologu homoargininy, pełniących ważną rolę w wielu peptydach, naturalnych i syntetycznych.

Przykładem związku o aktywności biologicznej jest hGH-RH, peptyd składający się z 44 aminokwasów. Wykazano, iż aktywny biologicznie jest jego 29-aminokwasowy fragment. hGH-RH jest stosowany w leczeniu deficytu hormonu wzrostu, terapia z jego wykorzystaniem jest alternatywą dla terapii polegającej na podawaniu hormonu wzrostu. Jak donoszą wyniki badań stosowanie hGH-RH powoduje efekt terapeutyczny nie tylko w okresie podawania związku lecz także po zakończeniu terapii. Związek ten regeneruje i uczynnia przysadkę mózgową – co tłumaczy ogromne zainteresowanie badaczy tym związkiem. Wadą hGH-RH jest brak odporności na trawienie enzymatyczne, m.in. trypsyną. Mała stabilność enzymatyczna peptydu i jego lecznicze właściwości, skłoniły naukowców do syntezy analogów o zwiększonej odporności enzymatycznej, a zatem, zwiększonej aktywności biologicznej.

Ogromną rolę w pracach nad syntezą analogów hGH-RH odegrało zastąpienie argininy homoargininą. Uzyskane analogi są odporne na trawienie trypsyną.

W ostatnich latach prowadzone są prace mające na celu potwierdzenie użyteczności nowych odczynników guanidynylujących oraz nowych pochodnych argininy i homoargininy w syntezie peptydów.

Rozwój metod guanidynylacji o zwiększonej efektywności umożliwia usprawnienie syntezy peptydów zawierających Har/Arg.

CEL PRACY:

Celem mojej pracy była synteza peptydu zawierającego homoargininę zabezpieczoną nową grupą ochronną o-Cl-Z w pozycjach Nω,Nω’.

BADANIA WŁASNE:

1. W pierwszym etapie pracy otrzymałam N,N’-bis(o-Cl-Cbz)-S-metyloizotiomocznik, w tym celu stosowałam poniższą procedurę:

Produkt reakcji oczyszczałam przez krystalizację w EtOH, iPrOH, MeOH.

2. Otrzymany produkt zastosowałam do guanidynylacji Nα-Boc-Lys-OH, w wyniku przeprowadzonej reakcji otrzymałam Nα-Boc-Nω,Nω’-bis(o-Cl-Cbz)-Har.

Schemat prowadzonej reakcji:

R1 = Boc-

R2 = (o-Cl-Cbz)-

3. Otrzymaną pochodną homoargininy zastosowałam w syntezie peptydu – fragmentu analogu hGH-RH o sekwencji: Har-Har-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Nle-Asp-Har-NH2.

Syntezę peptydu prowadziłam na żywicy 4-metylobenzhydryloaminowej (MBHA), strategią Boc, do deprotekcji stosowałam 55%TFA wDCM.Aminokwasy sprzęgałam metodą karbodiimidową, stosując DIC (diizopropylokarbodiimid) oraz metodą estrów aktywnych, którązastosowałam do przyłączenia glutaminy.

Po zakończonej syntezie peptyd odszczepiłam od żywicy ciekłym fluorowodorem z dodatkiem anizolu.

4. Ostatnim etapem mojej pracy było oczyszczenie peptydu metodą RP-HPLC i identyfikacja metodą spektrometrii mas.

M(C58H107N21O15) = 1338,5 g/mol

PODSUMOWANIE:

Otrzymałam Nα-Boc-Nω,Nω’-bis(o-Cl-Cbz)-Har wykorzystując N,N’-bis(o-Cl-Cbz)-S-metyloizotiomocznik jako odczynnik guanidynylujący. Pochodną homoargininy zastosowałam w syntezie peptydu – fragmentu analogu hGH-RH, który oczyściłam i potwierdziłam metodą spektrometrii mas. Uzyskane w widmie MS sygnały potwierdzają masę otrzymanego przeze mnie peptydu.

Literatura:

1. Rozprawa doktorska: T. Gers, „Pochodne

S-metyloizotiomocznika jako reagenty guanidynylujące”

2. Synthesis, 2004, 1, 37-42

3. Journal of Peptide Science, 2005, 11, 60-64

4. Journal of Peptide Science, 2001, 7, 166-172

5. Journal of Peptide Science, 2002, 8, 289-296

6. Journal of Peptide Science, 2004, 10, 524-529

7. Acta Biochimica Polonica, 2004, 51, 51-56

Monika Woźniak Zastosowanie grupy ochronnej homoargininy w syntezie peptydów.Praca magisterska wykonana w Pracowni PeptydówPromotor: prof. dr hab. Jan IzdebskiOpiekun: mgr Danuta Kunce

Schemat syntezy peptydu zawierającego otrzymaną pochodną homoargininy:

przyłączenie pierwszego

Boc-aminokwasu do żywicy

deprotekcja (55%TFA w DCM),

przyłączenie kolejnych Boc-aminokwasów

deprotekcja (55% TFA w DCM)

odszczepienie peptydu od

żywicy (HF, 0oC, 1godz.)


ad