wprowadzenie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
wprowadzenie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

wprowadzenie - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej. EXCEL. 2000. wprowadzenie. Sulechów. Rok akademicki 2000/2001. Co to jest Arkusz kalkulacyjny. „ połączenie kartki papieru z kalkulatorem ” Jest to interaktywny program komputerowy, składający się z zestawu wierszy i kolumn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'wprowadzenie' - maik


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wprowadzenie

Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej

EXCEL

2000

wprowadzenie

Sulechów

Rok akademicki 2000/2001

co to jest arkusz kalkulacyjny
Co to jest Arkusz kalkulacyjny
 • „połączenie kartki papieru z kalkulatorem”
 • Jest to interaktywny program komputerowy, składający się z zestawu wierszy i kolumn.

Największą zaletą elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych jest automatyczne przeliczanie formuł po zmianie zawartości którejkolwiek z komórek przez te formuły wykorzystywanych. (stanowi w swojej istocie model danych).

idea arkuszy kalkulacyjnych
Idea arkuszy kalkulacyjnych

Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu obliczeń.

Pomysł jest prosty. W pamięci komputera tworzona jest tabela podzielona na pola, do których można wpisywać liczby, teksty oraz obliczenia według rozmaitych wzorów.

Zazwyczaj, oprócz spełniania podstawowych funkcji, czyli umożliwienia wprowadzania danych i wykonywania prostych działań arytmetycznych, programy tego typu są wyposażone w narzędzia graficzne, funkcje matematyczne, statystyczne, finansowe i inne dodatki pozwalające na tworzenie wykresów, złożonych analiz i zestawień.

historia excela
Historia Excela
 • Excel 1 – 1985/6 dla komputerów Macintosh
 • Excel 2 – 1987 dla Windows (prosty)
 • Excel 3 – 1990 (+paski narzędzi+wykresy 3D+praca grupowa)
 • Excel 4 – 1992 (początki rozpowszechniania Windows i jego interfejsu)
 • Excel 5 – 1994 (dochodzi VBA – Visual Basic for Applications)
 • Excel 6 – nie powstał
 • Excel 7 – 1995 (właściwa nazwa Excel for Windows 95) – po raz pierwszy skompilowany do postaci 32-bitowego kodu.
 • Excel 8 – 1997 (znany jako Excel 97) nowe paski narzędzi, asystent pomocy, Internet
 • Excel 9 – 1999 (znany jako 2000)
inne arkusze kalkulacyjne
Inne arkusze kalkulacyjne

Lotus 1-2-3

Quattrro Pro

Obydwa pracują w środowisku Windows i są bardzo podobne do Excela. W zasadzie posiadają podobne możliwości.

g wne cechy excela
Główne cechy Excela
 • Obsługa plików wieloarkuszowych(plik Excela nazywamy skoroszytem, może on składać się z dowolnej liczby pojedynczych arkuszy- czyli tak jakbyśmy spięli w jeden dokument wiele luźnych kartek)
 • Możliwość jednoczesnego używania wielu plików. Pozwala to na otwarcie wielu skoroszytów jednocześnie i przenosić pomiędzy nimi dane
 • Pomoc kontekstowa
g wne cechy excela1
Główne cechy Excela
 • Zarządzanie listami (tzn. że dane z arkuszy można sortować, filtrować, podsumowywać, przetwarzać)
 • Wbudowane liczne funkcje (np. Finansowe, statystyczne)
 • Wbudowany język VBA (możliwość budowania własnych funkcji)
 • Możliwość indywidualnego dostosowywania pasków narzędzi
mo liwo ci graficzne
Możliwości graficzne
 • Wykresy
 • Tworzenie map
 • Narzędzie do rysowania
cechy excela
Cechy Excela

Tabele przestawne – pozwalają na zmianę sposobu oglądania tabeli danych (także za pomocą techniki ciągnij i upuść)

Bogate narzędzia analityczne(np. Szukaj wyniku, Solver itp.)

Pakiet Analysis ToolPak – zawierający zaawansowane procedury statystyczne, finansowe, naukowe itp.)

Łatwe drukowanie i podgląd wydruku (WYSIWYG)

inne cechy excela
Inne cechy Excela

Komentarze dołączane do komórek

Scenariusze (co – jeśli itp.)

Kontrola pisowni

Szablony

Zarządzanie bazami danych

Obsługa makr .xml

VBA (Visual Basic dla aplikacji)

Możliwość tworzenia własnych okien dialogowych

Kontrolki arkuszy

DDE Dynamic Data Exchange – pozwala tworzyć połączenia między danymi pochodzącymi z różnych aplikacji

Obsługa OLE 2 (object Linking and Embedding) – pozwala osadzać obiekty z innych programów

Obsługa formatu HTML

tworzenie nowego skoroszytu otwieranie zapisywanie plik w excela
Tworzenie nowego skoroszytu, Otwieranie, zapisywanie plików Excela

Pliki Excela mają rozszerzenia: .xls

Pliki szablonów Excela: .xlt

Dalej

tworzenie nowego skoroszytu
Tworzenie nowego skoroszytu

Z menu plik: wybieramy nowy

Następnie: ogólne

w asne ustawienia sta e pocz tkowe
Własne ustawienia stałe (początkowe)

Z menu narzędzia wybieramy Opcje

charakterystyczne elementy ekranu programu excel
Charakterystyczne elementy ekranu programu EXCEL

pole wyświetlające zawartość komórki : np. formuła, tekst, wartość liczbowa

Pole: Adres aktualnie zaznaczonej komórki

Aktywna komórka A1– pole zawierające dane , formuły lub tekst

budowa arkusza
Budowa arkusza
 • Pliki programu Microsoft Excel, noszą nazwę skoroszytów. Skoroszyt może składać się z jednego lub kilku arkuszy roboczych, ich liczbę może ustalać użytkownik.
 • Arkusz jest podzielony na kolumny i wiersze, które są odpowiednio nazwane: kolumny kolejnymi literami alfabetu (A, B, C, ..., Z, AA, AB, AC, ..., IV), wiersze kolejnymi liczbami (1, 2, 3, ..., 65536). Na ekranie monitora widoczna jest zazwyczaj tylko niewielka część arkusza.
 • Podstawowym elementem arkusza jest komórka, której niepowtarzalny adres powstaje z połączenia nazwy kolumny i wiersza, na przecięciu których sięznajduje.

Komórka o adresie B5

wprowadzanie danych

Przycisk Anuluj

Przycisk Wpis

Wprowadzaniedanych

Excel rozróżnia trzy typy danych:

Etykiety – tak określa się wpisywany tekst: tytuł, nagłówki kolumn i wierszy tabeli. Etykiety tekstowe są standardowo wyrównywane do lewej krawędzi komórki.

Liczby – są to wartości liczbowe wprowadzone do komórki. Część całkowitą liczby od dziesiętnej należy oddzielać przecinkiem lub kropką z klawiatury numerycznej. Liczby standardowo są wyrównywane do prawej krawędzi komórki.

Wzory (formuły) – są to wszelkie zapisy złożone z liczb, adresów komórek, operatorów arytmetycznych i specjalnych wbudowanych funkcji.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się automatycznie przy przejściu do innej komórki, naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku Wpis.

Rezygnację z wprowadzanych danych można zrealizować przez naciśnięcie klawisza ESC lub kliknięcie przycisku Anuluj.

wprowadzanie danych do kom rki
Wprowadzanie danych do komórki

Odwołanie

(Esc)

Adres aktywnej komórki

Potwierdzenie

(lub Enter)

Zawartość komórki (formuły, funkcje itd..)

X

V

wprowadzanie danych do kom rki z wykorzystaniem menu podr cznego
Wprowadzanie danych do komórki z wykorzystaniem menu podręcznego

1. Wpisujemy w komórce znak =

Rozwinięte menu

Przycisk rozwijający

edycja danych w kom rce

Kursor w Pasku edycji

Kursor w komórce

Edycja danych w komórce

Edycja danych w komórce możliwa jest po wstawieniu do niej kursora, jedną z podanych metod:

 • dwukrotne kliknięcie myszką na komórce,
 • zaznaczenie komórki i naciśnięcie klawisza F2,
 • zaznaczenie komórki i kliknięcie myszką w Pasku edycji.
elementy ekranu cd
Elementy ekranu cd ...

Nazwa aktywnego skoroszytu (pliku)

Oznaczenia kolumn ABC ...

Oraz wierszy 1,2,3 ...

Pionowy i poziomy pasek przewijania

Pole wyboru aktywnego arkusza otwartego skoroszytu

wska niki myszy
Wskaźniki myszy:

zwykły

Do przemieszczanie się po arkuszu (komórkach)

zmiana szeroko ci kolumny wysoko ci wiersza
Zmiana szerokości kolumny (wysokości wiersza)

Kształt wskaźnika przy zmianie szerokości kolumny

Zmiana szerokości kolumny

z użyciem myszki.

Dwukrotne kliknięcie myszką powoduje autodopasowanie szerokości kolumny.

Zmiana szerokości kolumny (kolumn) z użyciem menu.

Zaletą tej metody jest możliwość modyfikacji szerokości jednocześnie dla kilku kolumn oraz dokładność ustawień.

Szerokość kolumn jest wyrażona w znakach.

wstawianie nowych wierszy kolumn arkuszy
Wstawianie nowych wierszy, kolumn, arkuszy
 • Mamy kilka technik wstawiania nowych wierszy, kolumn:
 • Z menu górnego wstaw:
 • Kolumny wstawiane są po lewej stronie,
 • a wiersze powyżej wiersza,w którym znajduje się kursor
wstawianie nowych wierszy kolumn arkuszy cd
Wstawianie nowych wierszy, kolumn, arkuszy cd.

Wykorzystując menu podręczne (prawy klawisz myszy):

Wstawiony nowy wiersz

Jeżeli umieścimy kursor w nagłówkach kolumn (A,B,C ..

lub wierszy 1,2,3.. i wywołamy menu podręczne

a następnie wystaw, Excel już bez dodatkowych pytań

wstawi odpowiednio nową kolumnę lub wiersz

wska nik wstawiania i wype niania
Wskaźnik wstawiania i wypełniania

jeżeli po zaznaczeniu komórek, naciśniemy SHIFT i ustawimy kursor na małym czarnym kwadraciku i przeciągniemy w dół to nastąpi wstawienie nowych komórek, (tyle ile zostało zaznaczonych przez przeciąganie)

pasek narz dzi formatowanie
Pasek narzędzi „formatowanie”

Wyrównywanie w obszarze komórki (lub zaznaczonych komórkach) do lewej, do środka,do prawej

Styl

i rozmiar czcionki

Krój czcionki: pogrubienie, kursywa,podkreślenie

Format liczby

Np..: 34567

Scala (centruje zawartość komórki)

waluta, 34 576 zł

procent 3456700

-  zapis z odstępami co 3 cyfry: 34 567,00,

-  dodawanie i odejmowanie miejsc dziesiętnych z jednoczesnym zaokrąglaniem 34 567, 00000

pasek narz dzi formatowanie cd
Pasek narzędzi „formatowanie” cd. ...

Określa kolor czcionki

Zwiększa (zmniejsza) wcięcie tekstu

Kolor wypełnienia

Krawędzie

(rozwija podmenu)

wprowadzanie danych1

Przycisk Anuluj

Przycisk Wpis

Wprowadzaniedanych

Excel rozróżnia trzy typy danych:

Etykiety – tak określa się wpisywany tekst: tytuł, nagłówki kolumn i wierszy tabeli. Etykiety tekstowe są standardowo wyrównywane do lewej krawędzi komórki.

Liczby – są to wartości liczbowe wprowadzone do komórki. Część całkowitą liczby od dziesiętnej należy oddzielać przecinkiem lub kropką z klawiatury numerycznej. Liczby standardowo są wyrównywane do prawej krawędzi komórki.

Wzory (formuły) – są to wszelkie zapisy złożone z liczb, adresów komórek, operatorów arytmetycznych i specjalnych wbudowanych funkcji.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się automatycznie przy przejściu do innej komórki, naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku Wpis.

Rezygnację z wprowadzanych danych można zrealizować przez naciśnięcie klawisza ESC lub kliknięcie przycisku Anuluj.

typy odwo a
Typy odwołań

Względne – zmiana adresu przy kopiowaniu

Bezwzględne – nie ulega zmianie adres komórki podczas kopiowania

Mieszane

kopiowanie wzor w
Kopiowaniewzorów

Obliczenia przebiegające według takiego samego schematu nie wymagają konstruowania nowych wzorów, Excel umożliwia ich kopiowanie.

Kształt wskaźnika myszki przy kopiowaniu

 • Przy kopiowaniu formuł istotne znaczenie ma sposób adresowania.
 • W Excelu można stosować trzy rodzaje adresowania:
 • adresowanie względne np. E6,
 • adresowanie bezwzględne np. $B$3,
 • mieszane
  • z blokowaniem wiersza np. B$7
  • z blokowaniem kolumny np. $B7
odwo ania wzgl dne
Odwołania względne

Gdy tworzona jest formuła, odwołania do komórek lub zakresów są zwykle oparte na ich względnym położeniu w stosunku do komórki zawierającej formułę.

Przy kopiowaniu formuły zawierającej odwołania względne, odwołania we wklejanej formule są aktualizowane i dotyczą innych komórek względem położenia formuły

odwo ania bezwzgl dne

Jeżeli adresowanie komórek w występujących wyrażeniach nie zmienia się podczas kopiowania tych wyrażeń to mamy do czynienia z adresowaniem bezwzględnym

Odwołania bezwzględne

B7*$B$1

B8*$B$1