teorija optimalnog valutnog podru ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEORIJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEORIJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TEORIJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

TEORIJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA. MEĐUNARODNE FINANCIJE Sveučilišni diplomski studij Poslovne ekonomije Smjer: FINANCIJE, 2013/14. CILJEVI I STRUKTURA PREDAVANJA. CILJEVI PREDAVANJA Analizirati teorijske pretpostavke optimalnog valutnog područja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEORIJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA' - yamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teorija optimalnog valutnog podru ja

TEORIJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA

MEĐUNARODNE FINANCIJE

Sveučilišni diplomski studij Poslovne ekonomije

Smjer: FINANCIJE, 2013/14

ciljevi i struktura predavanja
CILJEVI I STRUKTURA PREDAVANJA
 • CILJEVI PREDAVANJA
  • Analizirati teorijske pretpostavke optimalnog valutnog područja
  • Analiza procesa europskih monetarnih integracija s osvrtom na probleme budućih članica tijekom tranzicije
  • Analiza fiskalnog sustava i pravila fiskalne politike članica Europske monetarne unije te koordinacije monetarne i fiskalnih politika
 • STRUKTURA PREDAVANJA
  • Optimalno valutno područje (definicija, tradicionalni i suvremeni pristup, koristi i troškovi ulaska u monetarnu uniju)
  • Europske monetarne integracije
  • Fiskalne politike članica Europske monetarne unije
  • Koordinacija monetarne i fiskalne politike u Europskoj monetarnoj uniji
  • Fiskalni problemi Europske unije u okolnostima gospodarske krize
slide3

Pojam optimalnog valutnog područja razvijen je u okviru rasprave između fiksnih i fluktuirajućih tečajeva 1960ih

  • označava geografsko područje unutar kojega je opće sredstvo plaćanja jedna ili više zajedničkih valuta
  • tečajevi valuta su međusobno vezani s neograničenom konvertibilnošću i za tekuće i za kapitalne transakcije
  • u odnosu na ostatak svijeta tečajevi zajednički fluktuiraju
povijesno gledano monetarne unije su u razli itim oblicima postojale i ranije u europskoj pro losti
Povijesno gledano, monetarne unije su u različitim oblicima postojale i ranije u europskoj prošlosti

- Skandinavska unija (1873 – 1924), Švedska, Norveška i Danska

- Latinska monetarna unija osnovana s ciljem podrške bimetalizmu i olakšanjem međusobnih plaćanja

 • 1865. osnivaju je Belgija, Francuska, Italija i Švicarska
 • 1868 priključila se Grčka
 • napuštena 1878. konačnim prelaskom na zlatni standard
 • Njemačke države 1834 (koju proširuju 1875) osnivaju carinsku uniju sa svrhom gospodarskog ujedinjenja i podrške
 • Ipak, ove unije nisu imale zajedničku središnju banku niti međusobnu koordinaciju politika te se o njima ne može raspravljati u kontekstu OVP
slide5

Da bi se moglo govoriti o optimalnom valutnom području gospodarska cjelina treba istovremeno osigurati

   • nisku stopu inflacije
   • punu zaposlenost
   • vanjskotrgovinsku ravnotežu
 • Razlikujemo tradicionalni model koji je prevladavao do formiranja EMU i u kojem se više pozornosti pridaje potencijalnim troškovima od suvremenih modela, kada se pozornost preusmjerava na koristi ulaska u uniju
tradicionalni pristup monetarnoj uniji 1
TRADICIONALNI PRISTUP MONETARNOJ UNIJI (1)
 • Isprva samo teorijski model, s naglaskom na mobilnosti radne snage koja treba ujednačiti zaposlenost na cijelom području unije te ublažiti inflatorne pritiske
 • Ukoliko su cijene i nadnice fleksibilne, smanjuje se pritisak na devizni tečaj te njegov raspon fluktuacije nije presudan (Mundell)
 • McKinnon naglašava razliku između regionalne mobilnosti radne snage te međusektorske mobilnosti
 • Uvodi također i stupanj otvorenosti gospodarstva od kojeg ovisi izloženost nacionalnog kretanjima na međunarodnom tržištu
tradicionalni pristup monetarnoj uniji 2
TRADICIONALNI PRISTUP MONETARNOJ UNIJI (2)
 • Kenen naglašava kako je nužna proizvodna diversifikacija strukture gospodarstva kako bi se ublažili negativni vanjski šokovi

……

 • Međutim, kasnije dorade teorije, kao i događaji na svjetskoj gospodarskoj sceni i europski integracijski procesi dovode do redefiniranja postojećih i uvođenja niza novih kriterija
 • Posebna pozornost posvećuje se pitanjima ispunjavanja kriterija optimalnog valutnog područja te cost/ benefit analizi ulaska u monetarnu uniju i odricanja od nacionalnog suvereniteta
suvremeni pristup monetarnoj uniji
SUVREMENI PRISTUP MONETARNOJ UNIJI
 • Analiza teorijskih i praktičnih iskustava ulaska u optimalno valutno područje, nakon zatišja tijekom 1970ih, ponovno se aktualizira
 • Ulazak u monetarnu uniju promatra se kroz gubitak nacionalnog suvereniteta te analizu koristi od ulazaka u uniju, prije svega u smislu uravnoteženja gospodarstva i izbjegavanja poteškoća u vođenju monetarne politike
slide9

Ideja je povezivanje i izgradnja valutnih područja među regijama, a ne među državama/ narodima

Razlikujemo:

 • stvarno valutno područje kod kojeg bilanca plaćanja i zajednički ciljevi određuju monetarnu politiku koja djeluje stabilizirajuće na špekulacije od
 • pseudo valutnog područja (monetarna politika je određena nacionalnim (unutarnjim) ciljevima te su moguće špekulacije koje destabiliziraju sustav)
slide10

Kao preduvjeti za uspješno funkcioniranje unije, u ranim fazama spominjani su mobilnost radne snage te fleksibilnost rada i kapitala

 • U kasnijim fazama spominje se i niz osobina gospodarstva:
  • Razina otvorenosti gospodarstva
  • Stupanj diversifikacije proizvodnje
  • Vrsta šokova (i unutarnjih i vanjskih) koji pogađaju gospodarstvo te njihova asimetričnost
  • politički faktori, pri čemu su prisutne diskusije o tome je li opstanak monetarne unije uopće moguć bez političke i fiskalne unije
slide11

Kasnija razrada teorije OVP naglašava kako:

  • Monetarna unija sa zajedničkom valutom za zemlje članice predstavlja bolju podlogu za stabilnost i obranu od asimetričnih šokova nego što su nacionalne valute
  • Uvođenjem zajedničke valute stabiliziraju se tečajna kretanja, time i cjelokupno gospodarstvo
 • Iako neki autori (npr. P. Krugman) smatraju kako gospodarstva imaju ugrađena ograničenja (npr. rigidnost plaća) zbog kojih im je potrebna nacionalna monetarna politika kako bi ih ublažili, u europskim integracijskim procesima prevladavaju pozitivni stavovi o montarnom ujedinjenju heterogenih članica
koristi ulaska u monetarnu uniju
KORISTI ULASKA U MONETARNU UNIJU
 • Smanjenje (ili uklanjanje) transakcijskih troškova konverzije valuta (promjene tečaja, naknade i sl.)
 • Smanjenje računovodstvenih troškova i bolja mogućnost predviđanja relativnih cijena za poduzeća koja posluju u više država jedinstvenog valutnog područja
 • Smanjenje izloženosti monetarnim udarima i špekulativnim balonima koji bi mogli dovesti do kratkotrajnih fluktuacija realnog deviznog tečaja
 • Smanjenje političkog pritiska na zaštitu trgovinskih kretanja zbog snažnih promjena realnoga tečaja ( kod ovih zemalja može postojati i visoka razina valutne supstitucije što je također oblik zaštite)
 • Brzo integriranje u međunarodna tržišta kapitala

Izvor: Obstfeld, M.; Rogoff, K.: Foundations of International Macroeconomics, The MIT Press, 1996., , usporediti i s Belullo, A.; Šonje, V.; Vrbanc, I.: «Je li Srednja Europa optimalno valutno područje», Hrvatska narodna banka, I – 8, studeni 2000.

tro kovi ulaska u monetarnu uniju
TROŠKOVI ULASKA U MONETARNU UNIJU
 • Odricanje od mogućnosti korištenja monetarne politike kao odgovora na specifične makroekonomske šokove.
 • Odricanje od mogućnosti korištenja povećanja inflacije (ili deprecijacije tečaja) radi smanjenja realnog tereta javnog duga
 • Sučeljavanje s političkim i strateškim problemima koji se javljaju oko podjele seignioragea među članicama monetarne unije
 • Mogući spekulativni napadi na valutu u fazi tranzicije od vlastite prema zajedničkoj valuti
 • Razmjerno visoka inflacija u područjima gdje proizvodnost rada raste razmjerno brže zbog velikih vanjskih ulaganja, pa cijene lokalnih dobara također mogu brže rasti

Izvor: Obstfeld, M.; Rogoff, K.: Foundations of International Macroeconomics, The MIT Press, 1996., , usporediti i s Belullo, A.; Šonje, V.; Vrbanc, I.: «Je li Srednja Europa optimalno valutno područje», Hrvatska narodna banka, I – 8, studeni 2000.

koristi od uvo enja eura razdoblje 1999 2010
KORISTI OD UVOĐENJA EURA, RAZDOBLJE 1999 - 2010

Pogledati više i u Schaltegger, A. C.; Weder, M. “Will Europe Face a LostDecade? A ComparisonWith Japan ‘s EconomicCrisis”, CREMA WP No. 2013-03

slide16

Razvoj Europe nakon II svjetskog rata u gospodarskom smislu obilježen je značajnim integracijskim naporima koji su uključivali i monetarno integriranje – rezultat je stvaranje Europske monetarne unije i jasan budući cilj uvođenja zajedničke valute

 • Važno pitanje predstavljali su međusobni tečajni odnosi – oscilacije su potencijalno opasne za integracijske procese
  • Međusobno fiksiranje tečajeva nacionalnih valuta
  • Pitanje definiranja raspona fluktuacija
  • Zajednička valuta – euro – uveden 01/ 01/ 2002
razdoblje europskih integracijskih procesa mo e se podijeliti u 4 faze mongelli 2002
Razdoblje europskih integracijskih procesa može se podijeliti u 4 faze (Mongelli, 2002)
 • PIONIRSKO RAZDOBLJE (početak 1960ih do početka 1970ih)
  • Devizni tečajevi su još uvijek fiksni, kretanja kapitala ograničena a konačni ishod integracijskih procesa neizvjestan
  • Već tada je jasno kako će mobilnost radne snage u Europi biti znatno slabija nego u SADu
  • Liberalizacija tijekova kapitala kritizira se zbog opasnosti od špekulativnih napada te opasnosti od iznenadnog prestanka pritjecanja kapitala
  • Fiskalna politika je instrument ublažavanja šokova na nacionalnoj razini dok su političke integracije važan preduvjet uspješnog funkcioniranja unije
slide18

DRUGO RAZDOBLJE (prva polovica 1970ih)

  • Analiziraju se posljedice gubitaka monetarne suverenosti u smislu obrane od (unutarnjih i vanjskih, simetričnih i asimetričnih) šokova
  • Proširuje se rasprava o potrebi individualnog pristupa svakoj pojedinačnoj članici dok su teorijske rasprave u drugom planu (što se nastavlja i kroz sljedeće, treće razdoblje)
 • TREĆE RAZDOBLJE (traje tijekom 1980ih)
  • Pozornost je usmjerena na praktična pitanja funkcioniranja europske monetarne unije i uvođenje jedinstvene valute
 • ČETVRTO RAZDOBLJE (od kraja 1980ih nadalje)
  • Analizira se funkcioniranje monetarne unije u praksi kroz iskustva europskih zemalja
slide19

1972

1978/ 79

1992

Europska zajednica …

“kretanje zmije u tunelu”

Međusobno fiksni tečajevi, s maržom fluktuacija prema dolaru od ±2,25%

Nakon naftne krize 1973 godine, sustav postaje neodrživ

EUROPSKI MONETARNI SUSTAV

Sustav fiksnih tečajeva zasnovan na zajedničkoj valuti ECU ,

Marža fluktuacija ±2,25% osim lire kojoj je dopušteno ±6%,

Česte intervencije radi očuvanja tečaja

Unija utemeljena na Europskoj zajednici  1994Europski monetarni institut

neki od izazova uvo enja zajedni ke valute ems kao pseudo valutno podru je
Neki od izazova uvođenja zajedničke valute- EMS kao pseudo valutno područje -
 • Kriza EMSa početkom 1990ih, nakon ujedinjenja istočne i zapadne Njemačke 
  • visok proračunski deficit i porast razine plaća iznad razine produktivnosti dovode do …
  • … porasta inflacije  rastu kamatne stope kako bi se inflacija dovela pod kontrolu – DEM aprecira što uzrokuje aprecijaciju ostalih valuta u EMS
 • 1992, kako bi se obranile od špekulativnih napada, Italija i Velika Britanija izlaze iz ERM i devalviraju valute
 • 1993 proširuje se raspon fluktuacija na ±15%
na koji na in funkcioniraju devizni te ajevi u okviru monetarnog sustava
Na koji način funkcioniraju devizni tečajevi u okviru monetarnog sustava
 • Ukoliko dođe do izlaska valuta izvan zadanih granica fluktuacije, središnje banke djeluju istovremeno te kupujući i prodajući valutu na deviznom tržištu tečaj vraćaju u ravnotežu
 • dolazi do promjena u deviznim rezervama zemalja – zemlja čija valuta slabi smanjuje svoje devizne rezerve (jer otkupljuje svoju valutu, nastojeći održati tečaj u ravnoteži), dok zemlja čija valuta jača povećava svoje devizne rezerve
 • Ukoliko dođe do masovne prodaje slabe ili kupovine jake valute dolazi i do snažne promjene tečaja, odnosno do špekulativnog napada na valutu i krize (što se u slučaju EMS i dogodilo u rujnu 1992.)
slide22

Europski monetarni sustav (EMS) je predstavljao tipično pseudo valutno područje – iako su devizni tečajevi bili fiksirani, monetarna politika nije bila određena stanjem bilance plaćanja – ostaje prostor za špekulante, a tečajevi se često mijenjaju

  • U trenutku kada se desio šok koji je doveo do sukoba između kamatnih stopa u Njemačkoj i ostatku sustava, Bundesbank se odlučila za održavanje unutarnje stabilnosti Njemačke, a ostale zemlje mogle su ili prihvatiti takvo kretanje ili izaći iz sustava
slide23

Uvođenje eura kao zajedničke valute predstavlja završnu fazu procesa monetarnog ujedinjenja – 01. 01. 1999. uveden je sustav neopozivo fiksnih deviznih tečajeva – prijelazno razdoblje traje do 01. 01. 2002. kada euro i službeno ulazi u optjecaj

 • Europska središnja banka od 01. siječnja 1999. vodi monetarnu politiku u Eurosustavu
  • EUROPSKI SUSTAV SREDIŠNJIH BANAKA – ECB i središnje banke zemalja koje su članice Europske unije
  • EUROSUSTAV (EUROZONA) – ECB i središnje banke zemalja koje su prihvatile euro

Dakle … gdje je HNB?