slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Studentereksamen i AT -2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Studentereksamen i AT -2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Studentereksamen i AT -2012. Katastrofen – årsager og konsekvenser. Opgaveformuleringen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studentereksamen i AT -2012' - yair


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Studentereksamen i AT -2012

Katastrofen – årsager og konsekvenser

slide2

Opgaveformuleringen

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.

[På de næste sider præciseres opgaveformuleringens enkeltdele]

slide3

Opgaveformulering

præcisering 1

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.

Du skal vælge, udarbejde, gøre rede for, begrundeog anvende.

Hermed belyser du den katastrofe, som du har valgt.

slide4

Opgaveformulering

præcisering 2

Du skal vælge en sag, hvor enbestemt katastrofe spiller en væsentligrolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, densårsagerog/eller konsekvenserbelyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofeog begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.

[På næste side forklares begreber markeret med rødt]

slide5

En bestemt katastrofe:

Én faktisk eller fiktiv katastrofe - ikke katastrofe som begreb.

Den danske ordbog/DDO definerer katastrofe som:

”Begivenhed som har frygtelige eller skæbnesvangre konsekvenser.

Voldsom begivenhed eller ulykke, der medfører store og ofte pludselige

skader, død eller lidelse, f.eks. jordskælv eller krig”.

Husk:

Det er et krav i opgaven, at du gør rede fordin brug af begrebet katastrofe i forbindelse med den katastrofe, som du har valgt.

Årsager og/eller konsekvenser:

Enten årsager eller konsekvenser – eller begge dele

slide6

Opgaveformulering

præcisering 3

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag..Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.

slide7

Nyt fra fagkonsulenten vedr. ressourcerum/musik:

I redigeringen af ressourcerummet til årets AT-emne er der desværre gledet et bidrag fra musik ud. Det drejer sig om en liste af musikalske værker, der alle er blevet skabt i tilknytning til katastrofer.

Vi beklager meget, at dette ikke er med på CD'en. Materialet er nu lagt ud på musikfagets side på emu'en og kan tilgås via denne adresse:

http://www.emu.dk/gym/fag/mu/faget/AT/at2012.html

Med venlig hilsen

Bjørn Grøn, fagkonsulent

slide9

Den endegyldige katastrofe

 • Fag: dansk - fysik
 • Hvordan reagerer mennesker på den endegyldige katastrofe
 • og er den en realistisk mulighed?
 • I Lars von Triers Melancholia nærmer planeten Melancholia sig jorden, og filmen ender i det uundgåelige sammenstød og dermed en udslettelse af jorden og menneskeheden.

Fortsættes næste side

slide10

Hvilke reaktioner på den uafvendelige katastrofe kommer til udtryk i filmen?

Hvilke symboler etableres i filmen og med hvilket formål?

Hvilken katastrofekultur refererer filmen til?

Hvor ofte rammes Jorden af legemer fra universet (asteroider/kometer/

meteorider), og er der nogen øvre grænse for, hvor store de kan

være?

Hvilke fysiske lovmæssigheder styrer førnævnte himmellegemers

baner? I hvor høj grad kan de observeres og deres baner forudses?

Foretages der en overvågning af den slags trusler fra rummet, og er der udarbejdet beredskabsplaner for en kollision med et større himmellegeme?

Har det nogen betydning for filmens fortælling, hvad fysikken mener og kan regne sig frem til og tage forholdsregler i forhold til?

slide11

Tsunamikatastrofen i Sydøstasien i 2004

Fag: Naturgeografi – dansk

Hvordan opstod tsunamien?

Hvorfor bliver specielt Sydøstasien hyppigt ramt af

tsunamier?

Hvordan og med hvilke formål fremstilles tsunamien i medierne - f.eks. i Ib Michaels reportage i Politiken 29. 12. 2004 og/eller i statsministerens nytårstale 1.1. 2005

Hvilke virkemidler anvendes i de valgte tekster – og med hvilken effekt?

Hvilke konsekvenser havde tsunamikatastrofen?

slide12

Flykapring i USA 11-9. 2001

Fag: dansk/mediefag - psykologi/samfundsfag

Paul Greengrass spillefilm United 93, 2006, giver en skildring af reaktionerne i flyet og på landjorden i de katastrofale minutter, efter at flyet er blevet kapret,

og indtil det styrter ned på en mark i Pennsylvania.

Hvilke fakta - og fiktionskoder anvendes i filmen – og med hvilket formål?

Hvordan og med hvilken effekt blander Greengrass forskellige filmgenrer?

Hvilke reaktioner hos flykaprere, passagerer, flypersonale og militærfolk skildrer filmen?

Hvordan kan reaktionerne forklares ved hjælp af psykologisk teori? (psykologi)

Diskutér, om reaktionerne er realistisk skildret!

Hvilke samfundsmæssige og politiske konsekvenser får kapringen? (samfundsfag)

slide13

Terrorangrebet 11.september 2001

Fag: samfundsfag - historie

 • Hvorfor fandt angrebet sted?
 • Samuel Huntington: civilisationernes sammenstød
 • Tariq Ali: Fundamentalismernes sammenstød
 • USA’s rolle i verden efter 1989
 • Hvilke konsekvenser fik angrebet?
 • USA’s terrorlovgivning (Patriot act)
 • Andre landes terrorlovgivning
slide14

Bankkrakket på Island

Fag: dansk - samfundsfag

Hvilke økonomiske løsningsmuligheder er der? Overvej forskellige økonomiske skoler/tilgange/teorier (ex. Keynesianisme, monetarisme etc.)

Hvilken udvikling har Island gennemgået før, under og efter krisen – dokumentér med brug af økonomiske nøgletal, indeksering etc.

Forfatteren E. M. Gudmundsen laver i Hvidbogen, Krisen på Island, 2009, en humoristisk og skarp analyse af det islandske samfunds krise og kollaps:

Hvilke årsagsforklaringer kommer E. M. Gudmundsson frem til?

Hvilke konsekvenser - og løsningsforslag?

Hvilke retoriske og stilistiske virkemidler anvendes – og med hvilken effekt?

Holder de årsagsforklaringer og løsningsmodeller han angiver?

slide15

Sultkatastrofen på Afrikas Horn

Fag: naturgeografi - samfundsfag

Hvorfor er det en katastrofe?

Hvilket omfang har den?

Hvilke naturgeografiske og samfundsmæssige forklaringer er der på katastrofen?

Hvilke fortilfælde er der, og kan katastrofen forklares ud fra den globale opvarmning?

Hvilken betydning har nødhjælpen, hvordan er den organiseret og hvilke positive og negative konsekvenser har den?

slide16

Titanic

Fag: Naturgeografi – engelsk/historie

Hvordan skete katastrofen?

Hvilke geografiske forklaringer er der på Titanics forlis?

Hvilke andre eksempler er der på lignende katastrofer?

Hvordan skildres katastrofen i (udvalgt/e) litteratur, film og øjenvidneberetninger?

slide17

Laki's vulkanudbrud i 1700-tallet

Fag: naturgeografi - historie

Hvilket omfang havde vulkanudbruddet?

Hvorfor var det en katastrofe i Island?

Hvilke geologiske årsager er der til udbruddet?

Hvilke konsekvenser havde det for udviklingen i Island og for forholdet til Danmark?

Hvilke paralleller er der til Vesuv?

slide18

HurricaneKatrina

Fag: Naturgeografi – samfundsfag/engelsk

Hvordan opstod katastrofen?

Hvilke konsekvenser for miljøet havde katastrofen?

Hvilken sammenhæng er der mellem global opvarmning og forekomst, hyppighed og styrke af tropiske orkaner og storme?

Hvilke samfundsmæssige, politiske og menneskelige konsekvenser har katastrofen haft? (samfundsfag)

Hvordan skildredes katastrofen i medierne? (engelsk)

Eller:

Hvordan fremstiller forfatteren Dave Eggers katastrofen i bogen Zeitoun (engelsk)

slide19

Hiroshimabomben

Fag: fysik – historie/engelsk

Udviklingen af de første kernevåben startede under 2. verdenskrig i en kælder på Manhattan. Senere blev der truffet beslutninger om at kaste atombomber over Hiroshima og Nakasaki.

Hvordan blev de første atombomber udviklet?

Hvilke konsekvenser fik atombomberne for 2. verdenskrig, og var brugen af atombomber nødvendig?

Eller:

Hvordan skildres atomkrig i populærlitteratur og film?(overvej apokalyptisk litteratur ex. ”the Road”)

slide20

Fukushima-ulykken

Fag: fysik - samfundsfag

Til trods for at Fukushima-værket tilsyneladende var et højteknologisk kraftværk med mange sikkerhedsforanstaltninger, blev flere af reaktorerne kraftigt beskadiget under katastrofen i marts 2011.

Hvad gik der galt på Fukushima kraftværket?

Hvilke energipolitiske fordele og ulemper er der ved atomkraft?

Eller:

Udgør atomkraft en reel trussel, som vi skal frygte (Ulrich Beck - risikosamfundet)?

slide21

Olieudslip: Den Mexikanske Golf bliver aldrig sig selv igen

Fag: bioteknologi/biologi/kemi -

engelsk/ samfundsfag

Hvad skete der?

Hvilke økologiske konsekvenser har katastrofen haft?

Hvilke samfundsmæssige konsekvenser havde katastrofen?

Hvordan reagerede USA og verdenssamfundet på katastrofen?

slide22

Bhopal 1984

 • industriens hidtil største katastrofe
 • Fag: bioteknologi/biologi/kemi - engelsk/dansk/historie

Hvad skete der? Hvor stor var katastrofen?

Hvilken virkning havde gassen?

Betyder det noget, at der 25 år senere stadig lækkes gas fra 390 tons kemikalier?

Hvordan skildres katastrofen i film, litteratur, blogs, erindringer, fotos og hvorfor?

I juni 2010 dømmes syv tidligere ansatte til fængselsstraf – hvorfor?

slide23

Flere idéer

Fag: historie - naturgeografi

 • Sultkatastofer
 • Band Aid 1980’erne…
 • Tsunamier
 • Orkaner
 • Jordskælv
 • Vulkanudbrud
 • Askeskyen 2010?
 • Forurening
 • Globalisering, forurening…
slide24

Flere idéer

Fag: idræt – historie/dansk/psykologi

 • Tilskueruroligheder
  • Egypten 1. februar 2012
  • Heysel, Bryssel 1995
  • Hillsbrough, Sheffield 1989
 • Fanatisme og hooliganisme
  • Politiske grupperinger, sociologi
  • Armstrong
  • Fiktion: Football Factory, Green Streets Barets, …