klasick statick metody organizace soubor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasické (statické) metody organizace souborů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasické (statické) metody organizace souborů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Klasické (statické) metody organizace souborů - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Klasické (statické) metody organizace souborů. Hromada Sekvenční soubor Index-sekvenční soubor Indexovaný soubor Soubor s přímým přístupem. Hromada. Nehomogenní soubor Záznamy proměnné délky (záznamy proměnné struktury – uvádí se pak i jména či kódy atributů)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klasické (statické) metody organizace souborů


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klasick statick metody organizace soubor

Klasické (statické)metody organizace souborů

Hromada

Sekvenční soubor

Index-sekvenční soubor

Indexovaný soubor

Soubor s přímým přístupem

hromada
Hromada
 • Nehomogenní soubor
 • Záznamy proměnné délky (záznamy proměnné struktury – uvádí se pak i jména či kódy atributů)
 • Sekvenční uložení ve vymezeném adresovém prostoru
 • Složitost vyhledání záznamu O(N)
sekven n soubor
Sekvenční soubor
 • Homogenní soubor
  • Sekvenční přístup READ/WRITE
 • Neuspořádaný sekvenční soubor
  • Organizovaný jako hromada
  • Složitost vyhledání záznamu O(N)
  • Složitost vyhledání záznamu při blokovacím faktoru b O(N/b)
uspo dan sekven n soubor
Uspořádaný sekvenční soubor
 • Podle (vyhledávacího) klíče
 • Aktualizace primárního souboru
  • Soubor aktualizací / soubor transakcí
   • Neuspořádaný sekvenční soubor
  • Reorganizace
   • Setřídění souboru aktualizací
   • Zatřídění s primárním souborem  nový primární soubor
vyhled n z znamu v sekven n m souboru
Vyhledání záznamu v sekvenčním souboru
 • Nesetříděném O(N)
 • Setříděném O(log2 N)

TF = log2 (N / b)(s + r + btt)

Přepsání záznamu (update)

TU = TF + 2r nemění-li se klíč

TU TI mění-li se klíč

index sekven n soubor
Index-sekvenční soubor
 • Kombinace
  • Sekvenčního (dávkového) přístupu a
  • Přímého přístupu

k záznamům

 • Části:
  • Primární soubor
  • Index
  • Oblast přetečení
aplikace index sekven n ho souboru
Aplikace index-sekvenčního souboru
 • Účetní systém kreditních karet
  • Individuální přístup při manipulaci s účtem
  • Dávkový přístup pro generování sumářů, měsíčních vyúčtování apod.
 • Studentský systém
  • Záznamy o výsledku zkoušky
  • Tisk zkušební zprávy
index index sekven n ho souboru
Index index-sekvenčního souboru
 • Hierarchie:
  • Primární soubor
  • 1. Úroveň indexu
  • k-tá úroveň indexu (master index)

úroveň

2

}

index

1

primární soubor

0

index sekven n soubor1
Index-sekvenční soubor

Oblast přetečení

2. úroveň indexů

1. úroveň indexů

primární soubor

index sekven n soubor isam
Index-sekvenční soubor - ISAM
 • Přímá podpora index-sekvenčních souborů v run-time COBOLU

TF = 2(s + r + btt) + r + btt = 2s + 3r + 3btt

isam pokra ov n
ISAM - pokračování
 • Oblast přetečení:
  • na každém válci
  • společná pro celý soubor
 • Statický soubor
  • nutná reorganizace:
   • po naplnění přetokové oblasti
   • periodicky
isam struktura indexu
ISAM – struktura indexu

Cylindry i stopy číslovány od 0

Index stop – na 0. stopě cylindru

stopa

největší klíč na stopě

Index cylindrů - umístěn kdekoliv jinde

cylindr

největší klíč na cylindru

isam struktura indexu 2
ISAM – struktura indexu (2)
 • Záznamy v blocích (stopách) setříděny
 • Hlavní (master) index pro velké soubory na více discích ukazuje na stopy indexu cylindrů
 • Oblast přetečení
  • vytlačen největší klíč na stopě
  • aktualizace indexu
isam index s oblast p ete en
ISAM – index s oblastí přetečení

index stop

N

Ov

N

Ov

N

primární soubor

Insert(185)

stopa pro přetečení

isam index s oblast p ete en 2
ISAM – index s oblastí přetečení (2)

Insert(186)

nemění se

Insert(194)

oblast přetečení

Řetězec v oblasti přetečení

index sekven n soubor kapsy
Index-sekvenční soubor - kapsy
 • Implementace index-sekvenčních souborů pomocí kapes
 • Kapsa (bucket) je množina bloků organizovaných jako spojový seznam
 • Indexují se kapsy

00

10

20

záznamy

ukazatel

bitová mapa

index sekven n soubor kapsy 2
Index-sekvenční soubor – kapsy (2)

Aktualizace: D(Codr), I(Dašek), I(Cíp), I(Novák), I(Alfons)

00

10

20

30

Vhodné pro záznamy proměnné délky

index sekven n soubor typy
Index-sekvenční soubor - typy
 • Záznamy indexů a primárního souboru jsou různých typů
 • Index nejvyšší úrovně
  • Master index
  • Pro otevřený soubor uchováván v OP
index sekven n soubor rovn
Index-sekvenční soubor - úrovně
 • Maximální počet úrovní, x = logp N/b
  • p =  B / (V + P) 

B délka fyzické stránky

V průměrná délka klíče

P velikost ukazatele

 • Počet úrovní ~ počet přístupů na disk
 • Minimalizace počtu přístupů na disk
  • Prakticky pouze minimalizací B, velikostí bloku
  • Omezeno kapacitou stopy
v hody index sekven n ho souboru
Výhody index-sekvenčního souboru
 • Rychlý přístup dle primárního klíče
 • Zachovává dobré vlastnosti setříděného sekvenčního souboru
nev hody index sekven n ho souboru
Nevýhody index-sekvenčního souboru
 • Rychlé vyhledávání jen pro primární klíč
 • Problémy s dynamikou primárního souboru
  • Oblast přetečení
   • Vede ke zpomalení přístupu k datům
  • Bloky inicializovány jako ne zcela zaplněné
   • Větší nároky na prostor
 • Případná potřeba reorganizací
n vrh index sekven n ho souboru
Návrh index-sekvenčního souboru
 • Uspořádání položek v seznamu
 • Definice primárního klíče
 • Analýza doplňování záznamů
  • Počáteční naplnění stránek – max. 60%
 • Prostor pro primární soubor, index a oblast přetečení
 • Počet úrovní indexu
 • Blokovací faktor primární oblasti, indexu
index sekven n soubor z v r
Index-sekvenční soubor - závěr
 • Blokování zvyšuje účinnost
 • Rychlý přímý přístup – košatý index
 • Žádá se pouze sekvenční přístup
  • Použít sekvenční soubor
   • Nejsou třeba indexy
 • Žádá se pouze přímý přístup
  • Použít soubor s přímým přístupem
   • Není třeba uspořádanost
indexovan soubor
Indexovaný soubor
 • Někdy nazývaný invertovaný soubor
 • Primární soubor + indexy pro různé vyhledávací klíče
  • Přímý přístup prohledáváním tabulek
  • Přímý přístup procházením hierarchické struktury
 • Indexují se záznamy, ne bloky
  • Primární soubor nemusí být setříděn
 • V indexu se tentýž klíč může opakovat
  • V 1. úrovni indexu odkazy sk na seznamy adres odpovídajících záznamů
  • Indexy mohou/nemusí být setříděné
indexovan soubor1
Indexovaný soubor

0.1

2. úroveň indexů

hlavní index

1. úroveň indexů

Vyhledávací klíč: Příjmení

primární soubor

indexovan soubor2
Indexovaný soubor
 • Počet úrovní indexu
  • Analogicky jako v index-sekvenčním souboru
  • x = logp N, p = B/(V+P)

B délka fyzické stránky

V průměrná délka klíče

P velikost ukazatele

indexovan soubor3
Indexovaný soubor
 • Řešení dotazů na částečnou shodu
  • Vytváření průniků seznamů adres (ukazatelů) primárních záznamů
   • Netriviální při velkém objemu, tj. velká N malá aktuální doména A
  • Kombinovaný index
   • Současně dle více atributů (A,B,C)
indexovan soubor implementace
Indexovaný soubor - implementace
 • Nepřímé indexování:
  • primární klíč
  • sekundární klíč
  • primární klíč se indexuje na sekundární klíč
 • Možná reorganizace, restrukturalizace souboru bez ovlivnění indexu
 • Vyšší režie dotazu
bitov mapa
Bitová mapa
 • Vhodná pro malou doménu hodnot
 • Boolské dotazy se řeší logickými operacemi
 • Bitové vektory lze vytvářet pro více atributů
  • Obecnější Boolské dotazy
seznamy adres
Seznamy adres
 • Odstraňují duplicity klíčů

90

91

92

hodnoty

kapsy s odkazy

indexy v indexovan m souboru
Indexy v indexovaném souboru
 • Statické
 • Seznamy adres
 • Bitové mapy
 • B-stromy a jejich varianty
 • Kombinované indexy
z kladn organizace soubor
Základní organizace souborů

Jeden vyhledávací klíč?

+

Indexovaný soubor

Pouze sekvenční přístup?

Pouze přímý přístup?

+

+

Sekvenční organizace

Přímá organizace

Index-sekvenční