1 / 24

INFOSESSIE BTH 14.12.2013

INFOSESSIE BTH 14.12.2013. Agenda. Wat is BTH. En waarom? Fokken Sport Vraag en antwoorden. Belgische Tirolerhaflinger, BTH. V oorzitter : Per Sjöholdt. Bestuurs Leden: Elke Naudts. Louis Asnot. Maureen Snoeck. Comite sport: Elke Naudts. Maureen Snoeck. Sandra Kielemoes.

Download Presentation

INFOSESSIE BTH 14.12.2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INFOSESSIE BTH14.12.2013

 2. Agenda • Wat is BTH. En waarom? • Fokken • Sport • Vraag en antwoorden

 3. Belgische Tirolerhaflinger, BTH.Voorzitter: Per Sjöholdt Bestuurs Leden: Elke Naudts. Louis Asnot. Maureen Snoeck. Comite sport: Elke Naudts. Maureen Snoeck. Sandra Kielemoes. Marika D’haen

 4. HaflingerPferdezuchtverband, Tirol. • - 811 leden. • - 1850 merries. • - 16 fokverenigingen in Tirol. • - Verenigingen in Zweden, Denemark, • England, Spanje, Nederland en België. • - Voorzitter van WHZSV.

 5. fokkerij

 6. Lidmaatschap • Inschrijving paarden • Fokken • Veulenkeuring • Jaarling keuring • Stamboekopname • Hengstenkeuring Overzicht Wijsheid door ervaring - Kracht door teamwerk - Schoonheid in eerlijke producten

 7. Lidmaatschap • 45 €/ jaar enkel lid inclusief 4 keer tijdschrift « Haflinger Tirol » • OF • 65 €/ jaar familie lidmaatschap INCLUSIEF 4 KEER TIJDSCHRIFT

 8. Inschrijving paarden • Formulieren zijn te bekomen bij Per Sjoholdt • Lidmaatschap bevestigen en aanduiden welke « ras zuivere paarden » van jou dienen opgenomen te worden bij het BTH/HPT + copy van de paspoorten

 9. Fokken • Er kan gebruiktgemaaktworden van de HPT hengstentegeneengereduceerdtarief van 250€/ dekking • Bijgeboorte: eigendierenartsdatabanklaten in ordebrengen. Schetsen en beoordelinggebeurd op de veulenkeuring. • Schetsenmageventueelookdooreigendierenarts al uitgevoerdworden. • Kosten: merrieveulenpaspoort = 50 € • Kosten: hengstveulenpaspoort = 35 € (beperking)

 10. Veulenkeuring • Beoordeling door HPT keurders 1 maal per jaar. • Fokker krijgt advies over zijn veulen.

 11. Jaarling keuring • Beoordeling door HPT keurders 1 maal per jaar. • Fokker krijgt advies over zijn jaarling merrie/ hengst. • Kostprijs: 60€ • Klasse I, IIa+ en IIa

 12. Stamboekopname • Beoordeling door HPT keurders 1 maal per jaar. • Fokker krijgt advies over zijn 3 jarige merrie. Oudere merries handicap principe. • Kostprijs: 60€ • Systeem van beoordeling: 110/120 punten • Elite vanaf 7,9 en afleggen van positieve verrichtingsproef. • Uitnodiging voor Elite show in Ebbs

 13. Hengstenkeuring • Beoordeling door HPT keurders 1 maal per jaar en dit in de toekomst mogelijk met zus/ broederstamboeken of verengingen bijvoorbeeld: NHPS • Kostprijs: 300€ • Systeem van beoordeling: 110/120 punten • Hengst kan dan voor het leven gekeurd worden nadat de verrichtingsproef is afgelegd.

 14. Verrichtingsproef • Beoordeling door HPT in Tirol (voor de merries kan dat evolueren ook naar locaties buiten Tirol) • Hengsten volledige proef = 30 dagen (zadel + aangespannen); voor Merries is er de keuze om geen 30 dagen uit te doen en toch de verichtings proef te doen • Kostprijs: 750€ voor hengsten + stalgeld 15€/ dag • Kostprijs: 500 € voor merries

 15. Belgische Tiroler Haflinger Afdeling : sport

 16. Ons aanbod - Dressuur - Springen • - Voltige In de toekomst ook : - Veelzijdigheid zoals ponyspelen - Mennen - Cross country

 17. Dressuur Bestaat uit : • Opgelegde figuren en tempo wisselingen • 3 niveau’s : licht – midden – zwaar licht : stap – draf – basisoefeningen midden: halt – stap – draf – galop verruiming Zwaar : halt – stap – draf – galop – achterwaarts wijken- schouder binnenwaarts hals paard strekken

 18. Springen • parcours met +/- 8 à 9 sprongen • - 50 cm voor beginners en jonge paarden • - 65 cm • - 80 cm • - 90 cm • - 100 cm

 19. Voltige • - Turnoefeningen en accrobatie op een bewegend paard • - Kan in stap of in galop • - Verplichte kür en vrije kür • - Volgens VLP normen

 20. Let wel : ALLE RASSEN en NIVEAU’S ZIJN WELKOM ! Speciale aandacht voor de haflingervandaar aparte klassering bij wedstrijden.

 21. Agenda 2014 dressuur – springen – voltige - 11/05 :manège Den Draver Zomergem - 28-29/06 : LRV Itegem - 27/07 : stamboekopname Herenthout - 30 of 31/08 :plaats nog te bepalen - 12/10 : manège Den Draver- Zomergem

More Related