sklapanje ugovora n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKLAPANJE UGOVORA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKLAPANJE UGOVORA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

SKLAPANJE UGOVORA - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

SKLAPANJE UGOVORA. Kada je ugovor sklopljen. sadržajno čl. 247 ZOO: Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. dogovor stranaka o bitnim sastojcima ugovora objektivno bitni sastojci subjektivno bitni sastojci. Kada je ugovor sklopljen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKLAPANJE UGOVORA' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kada je ugovor sklopljen
Kada je ugovor sklopljen
 • sadržajno
 • čl. 247 ZOO:
  • Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.
 • dogovor stranaka o bitnim sastojcima ugovora
  • objektivno bitni sastojci
  • subjektivno bitni sastojci
kada je ugovor sklopljen1
Kada je ugovor sklopljen
 • sud kao stvaratelj prava između stranaka
  • samo nebitni sastojci
  • ugovor mora biti sklopljen
   • čl. 253. st. 2. ZOO-a:
    • Ako su ugovorne strane nakon postignute suglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne točke za kasnije, ugovor se smatra sklopljenim, a sporedne točke, ako ugovaratelji ne postignu suglasnost o njima, utvrdit će sud vodeći računa o vođenim pregovorima, utvrđenoj praksi između ugovaratelja i običajima.
kada je ugovor sklopljen2
Kada je ugovor sklopljen
 • vremenski
 • čl. 252 ZOO-a:
  • Ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu.
   • TEORIJA PRIJEMA
 • slanje stvari
 • plaćanje cijene
 • druga radnja koja se smatra prihvatom na temelju ponude, prakse i običaja
  • čl. 249 ZOO-a – IZJAVA VOLJE
kada je ugovor sklopljen3
Kada je ugovor sklopljen
 • čl. 265. st. 1. ZOO-a: šutnja nije prihvat
 • iznimke
  • stalna poslovna veza u pogledu određene robe
  • šutnja na dobiveni nalog
 • trenutak sklapanja ugovora
  • čl. 265. st. 5. ZOO-a:
   • Ako u slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka ponuda, odnosno nalog nije odbijen, smatra se da je ugovor sklopljen u trenutku kad je ponuda, odnosno nalog stigao ponuđeniku.
mjesto sklapanja ugovora
Mjesto sklapanja ugovora
 • čl. 252. st. 2. ZOO-a:
  • Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je ponuditelj imao svoje sjedište, odnosno prebivalište u trenutku davanja ponude.
sklapanje ugovora1
Sklapanje ugovora

odobrenje (poslije sklapanja ugovora), suglasnost (prije sklapanja ugovora) za sklapanje ugovora

obvezatno sklapanje ugovora

ponuda
Ponuda
 • prijedlog za sklapanje ugovora upućen određenoj osobi, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da njegovim prihvaćanjem može nastati ugovor
 • opća ponuda (čl. 254 ZOO-a)
  • prijedlog upućen neodređenom broju osoba
  • razgraničiti od poziva na stavljanje ponude
 • izlaganje robe (čl. 255 ZOO-a)
  • u pravilu ponuda, ako postoji naznaka cijene
ponuda1
Ponuda
 • čl. 256 ZOO-a: Slanje kataloga i oglasa
  • nije ponuda
  • poziv na stavljanje ponuda
  • u pravilu ne postoji potrebna kvantitativna određenost – nedostaju bitni sastojci ugovora
 • reklamiranje
 • pošiljatelj odgovara za štetu koju bi pretrpio ponuditelj ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu
u inak ponude
Učinak ponude
 • temejno pravilo: čvrsta, neopoziva ponuda – čl. 257 ZOO-a
  • ponuditelj je vezan ponudom
  • svako navođenje da ponuda ne obvezuje – poziv za stavljanje ponude ili poziv za vođenje pregovora
 • povlačenje ponude (sprječavanje učinaka ponude)
 • opoziv ponude (uklanjanje učinaka ponude)
rok za prihvat ponude
Rok za prihvat ponude
 • do kada ponuda obvezuje (“ponuda je otvorena do 15.11.2009.”)
  • ako je određen rok za prihvat
  • ako nije određen rok za prihvat
   • prisutni /odsutni
 • zakašnjeli prihvat - nova ponuda
  • iznimka (ugovor je ipak sklopljen):
   • objektivna okolnost (ako je prihvat poslan na vrijeme, ali je stigao nakon isteka roka)
   • subjektivna okolnost (ako je ponuditelj znao ili je mogao znati da je izjava odaslana pravodobno)
slide12

PROTUPONUDA

  • nova ponuda
 • OBLIK PONUDE
  • ovisi o ugovoru koji se sklapa
oblik o itovanja volje
Oblik očitovanja volje
 • izričito
  • pismeno
   • potpis, paraf, elektronički potpis, faksimil, pečat
  • usmeno
 • znacima
 • konkludentno
 • šutnja
nije ugovor
Nije ugovor

pismo namjere (letter of intent)

memorandum of understanding

genetelman’s agreement

letter of comfort (comfort letter)

pregovori
Pregovori
 • ne obvezuju
 • kada postoji odgovornost za neuspjele pregovore /culpa in contrahendo/
  • vođenje ili prekid pregovora suprotno načelu savjesnosti i poštenja
   • vođenje pregovora bez namjere sklapanja ugovora
 • odgovornost za štetu
  • izvanugovorna šteta
 • troškovi pregovora
predugovor
Predugovor

ugovor

obveza na sklapanje ugovora

čemu predugovor

ispunjenje predugovora

odnos glavnog ugovora i predugovora