Deo i ugovora o ustavu evrope
Download
1 / 52

DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE. USTAVNA ARHITEKTURA. Evropska komisija. Naslov I Defini c i ja i ciljevi EU. Uni ja naroda i država Fundamentalne vrednosti EU Višestruki ciljevi Odnosi između EU i država članica zasnovani su na princi pu lo j al ne saradnje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE' - swain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deo i ugovora o ustavu evrope
DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE

USTAVNA

ARHITEKTURA

Evropska komisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Naslov I

Definicijaiciljevi EU

 • Unijanaroda i država

 • Fundamentalne vrednosti EU

 • Višestruki ciljevi

 • Odnosi između EU i država članicazasnovani su na principu lojalnesaradnje

 • Unijaima svojstvo pravnog lica

 • Nadležnosti: komunitarni model

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

EVROPSKA UNIJA

KAO PRAVNO LICE

CILJEVI

EU

VREDNOSTI

EU

 • Poštovanjeljudskog dostojanstva

 • Sloboda

 • Demokratija

 • Vladavina prava

 • Poštovanje ljudskih imanjinskih

 • prava

 • Pluralizam, tolerancija, pravda

 • Solidarnost, nediskriminacija

 • Jednakostmeđu polovima

 • Unutrašnjiciljevi Unije

 • Spoljniciljevi Unije

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Fundamentalne slobode Unije

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

4 SLOBODE UNIJE

NEDISKRIMINACIJA

 • SLOBODNO KRETANJELJUDI

 • NEDISKRIMINACIJA

 • NA NACIONALNOJ OSNOVI

 • SLOBODANPROMETROBE

 • SLOBODAN PROMETUSLUGA

 • SLOBODANPROMETKAPITALA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Odnosi između Unijeidržava članica

zasnovani su na principu lojalne saradnjeijednakosti

država članicapredUstavom

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

EVROPSKA UNIJA

NADREĐENOST PRAVA

EVROPSKE UNIJE

POŠTOVANJE

NACIONALNIH IDENTITETA

PRINCIP

LOJALNESARADNJE

DRŽAVEČLANICE

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

SIMBOLI EVROPSKE UNIJE

UJEDINJENIURAZLIČITOSTI

ZASTAVA

VALUTA

ODA RADOSTI

9. MAJ : DAN EVROPE

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Unija kao pravno lice

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Evropskaunija

SADAŠNJI

UGOVOR

Širok opseg političkesaradnje

BEZstatusa pravnoglica

Evropska

zajednica

PodskupSA

Statusom pravnog lica

 • EU možeda:

 • Predstavlja Evropu, zaključuje ugovore

 • Preduzima pravne akcije, budečlan

  međunarodnih organizacija

UGOVOR

O

USTAVU

Evropskaunija

SVOJSTVO PRAVNOG LICA

PREUZIMA OD

EVROPSKIH ZAJEDNICA

Različiti Ugovorina kojima se trenutno

zasniva EUmogu bitisjedinjeni u Ugovoru o ustavu

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

 • Naslov III

 • Nadležnosti i aktivnosti Unije

 • Isključivenadležnosti EU

 • Nadležnosti koje su podeljeneizmeđu EU idržava članica

 • Koordinacija ekonomskei politike zapošljavanja

 • - Aktivnostipodrške, koordinacijeilidopunjavanja

 • - Klauzula fleksibilnosti

 • Zajednička spoljna i bezbednosna politika, uključujućiodbrambenu

 • politiku

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

PODELJENE (KONKURENTNE) NADLEŽNOSTI UNIJE

 • Unutrašnje tržište

 • Socijalna politikau aspektima definisanimuDelu III

 • Ekonomsko, socijalno i teritorijalno jedinstvo

 • Poljoprivredai ribarstvo, isključujućiočuvanje morskih bioloških resursa

 • Očuvanje životne sredine

 • Zaštita potrošača

 • Transport, trans-evropskemreže, energija

 • Oblast slobode, bezbednosti i pravde

 • Briga za zajedničku bezbednost u oblasti javnog zdravlja, u aspektima definisanim u Delu III

 • Istraživanje,tehnološki razvoji svemir

 • Razvojna sardnja i humanitarna pomoć

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

ISKLJUČIVE NADLEŽNOSTI UNIJE

 • Carinska unija

 • Pravila konkurencije neophodna za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta

 • Monetarna politika, zadržave članice čija je valuta evro

 • Očuvanjemorskih bioloških resursau okviruzajedničke politike ribarenja

 • Zajedničkakomercijalna politika

 • Zaključivanjemeđunarodnog sporazumakada :

 • - jenjegovo zaključivanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije

 • - je to neophodno radi omogućavanja Uniji da vrši svoje unutrašnje nadležnosti

 • - u meri u kojoj njegovo zaključenjemože uticati na zajednička pravila ili izmeniti njihov domašaj

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

KOORDINACIJA EKONOMSKEIPOLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Koordinacija

ekonomske politike

Koordinacija

politika zapošljavanja

Koordinacija

socijalnih politika

Smernice

EU inicijativa

 • Ustanovljavanješirokihsmernica

 • Posebneodredbe za

 • države članice euro zone

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA

 • POKRIVA

  - Sveoblasti spoljne politike

  - Sva pitanja koja se odnose na bezbednost Unije, uključujući postepeno utvrđivanje zajedničke odbrambene politike

 • PODRŠKA OD STRANE DRŽAVA ČLANICA U DUHU LOJALNOSTI I MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI

 • DRŽAVE ČLANICE ISPUNJAVAJU AKTIVNOSTI UNIJE

 • DRŽAVE NEĆE PREDUZIMATI AKCIJE SUPROTNE INTERESIMA UNIJE ILI ONE KOJE BI UGROZILE NJENU EFIKASNOST

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

OBLASTI DOPUNJAVANJA,PODRŽAVANIH ILI KOORDINIRANIHAKTIVNOSTI

 • Industrija

 • Obrazovanje

 • Profesionalno osposobljavanje

 • Kultura

 • Turizam

 • Sport, omladina

 • Zaštita iunapređenje ljudskog zdravlja

 • Civilnazaštita

 • Administrativnasaradnja

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Naslov IV

Institucionalni okvir Unije

 • unapređenje ciljeva EU

 • Promovisanjevrednosti EU

 • Služenje interesima Unije, njenih građana

 • injenihdržava članca

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

EVROPSKISAVET

PREDSEDNIK

ŠIROKE SMERNICE

EVROPSKA

KOMISIJA

PREDSEDNIK

SAVET

PREDSEDNIK

Ministar spoljnih poslova

potpredsednikKomisije

EVROPSKI

PARLAMENT

PREDSEDNIK

ZAKONODAVNA FUNKCIJA

USVAJANJE BUDŽETA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Evropskiparlament

Predstavljanje Evropskihgrađana

Evropska komisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

BirapredsednikaKomisije

EVROPSKI

PARLAMENT

750 članova

maksimalno

5 GODINA

NEPOSREDNO

IZABRAN

OPŠTIM

PRAVOM GLASA

BirapredsednikaParlamenta

Glasa o odobrenjuKomisije

Glasa o poverenjuKomisiji

ZAKONODAVNA

FUNKCIJA

PODELJENA SA SAVETOM

BUDŽETSKA

VLAST

PODELJENA SA SAVETOM

POLITIČKI

NADZOR

SAVETODAVNA

FUNKCIJA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

PREDSEDNIK EVROPSKOGSAVETA

ŠEFOVI DRŽAVA I/ILI VLADA

PREDSEDNIKKOMISIJE

MINISTAR SPOLJNIH

POSLOVA

Učestvujeu radu

EVROPSKISAVET

 • 4sastankagodišnje

PREDSEDNIK

ULOGA

 • Evropskisavetusvaja

 • odlukekonsenzusom

 • Obezbeđujepodsticaj neophodan

 • za razvoj i definisanje opštih

 • smernica i generalnih političkih

 • prioriteta EU

 • Nemazakonodavnu funkciju

Predsednik Evropskogsavetai

Komisijeneučestvuju u glasanju

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Predsednik Evropskogsaveta

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

EVROPSKI

SAVET

IZBOR PREDSEDNIKAEVROPSKOG SAVETANA PERIOD OD 2.5 GODINE, JEDAN REIZBOR

Kvalifikovanom većinom

Ne može držati funkciju u svojoj državi

 • Predstavljanje uoblasti ZSBP

 • bez ugrožavanja nadležnosti

 • Ministra spoljnih poslova

 • Predaje izveštaj Parlamentu

 • posle svakog sastanka

 • Priprema i obezbeđujekontinuitet

 • u radu Evropskog saveta u saradnji

 • sapredsednikom Komisije,

 • na osnovu rada Saveta opštih poslova

 • Olakšava postizanje jedinstva i konsenzusau Evropskomsavetu

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

SAVET MINISTARA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

SAVET

MINISTARA

Sastanci Savetabiće javni

kad raspravljai glasa

o nacrtimazakonodavnih akata

Predstavniksvake

države članiceusvakoj od

formacija Saveta

Savet spoljnih

poslova

FormacijeSaveta

o kojima odlučuje Evropski

Savetkvalifikovanom većinom

Savet

opštih poslova

 • Obezbeđuje usklađenostu radu

 • različitih formacijaSaveta

 • Priprema iobezbeđuje podršku

 • sastancima Evropskog saveta,

 • zajedno sapredsednikom

 • EvropskogsavetaiKomisijom

 • Predsedavamu Ministar

 • spoljnih poslova Unije

 • razrađujespoljnu aktivnost Unije

 • na osnovu strateških smernica

 • koje utvrđuje Evropskisavet

 • Obezbeđujedoslednost

 • aktivnosti Unije

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

PREDSEDAVANJEFORMACIJAMA SAVETA

 • PredsedavanjeSavetom spoljnih poslovapovereno je

  Ministruspoljnih poslova Unije

 • Predsedavanje ostalimformacijamapoverava se predhodno

 • ustanovljenim grupama od 3 države članice

 • Prema pravilujednake rotacije

 • Predsedavanjetraje u periodu od 18 meseci

 • Sistem rotacijeuzima u obzir razlike država članica

 • i geografskuravnotežuu okviru Unije

 • Svaka država članicapredsedava Unijom 6 meseci

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

EVROPSKAKOMISIJA

Čuvaopštievropski interes

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

SASTAV EVROPSKEKOMISIJE

DO 2014.

POSLE 2014.

KOLEGIJUM

2 / 3 ODBROJA

DRŽAVA ČLANICA

1 ČLAN KOMISIJEIZ

SVAKEDRŽAVEČLANICE

 • PREDSEDNIKKOMISIJE

 • MINISTAR SPOLJNIH

 • POSLOVA UNIJE

 • ČLANOVI KOMISIJE

 • PREDSEDNIKKOMISIJE

 • MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA UNIJE

 • ČLANOVI KOMISIJE

 • - Sistem jednake rotacijeizmeđudržavačlanica

 • Odražava nazadovoljavajući način demografske i

 • geografske karakteristikesvih država članica

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

PREDSEDNIKKOMISIJE

EVROPSKI

SAVET

 • UTVRĐUJESMERNICE

 • OBEZBEĐUJE DOSLEDNO, EFIKASNOI KOLEGIJALNODELOVANJE

 • IMENUJEPOTPREDSEDNIKE

Predlažekandidata,

kvalifikovanom većinom

Usvajanjeliste

članova Komisije

EVROPSKI

PARLAMENT

IzborpredsednikaKomisije

većinomčlanova

 • KOLEGIJUM

 • Odgovoran pred Parlamentom

 • Kolektivnaostavkaako EP

 • izglasa nepoverenje

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA UNIJE

EVROPSKI

SAVET

Kvalifikovanomvećinom

SAVET

 • EVROPSKA

 • KOMISIJA

 • nDoprinosi predlozima uoblasti ZSBPI ZBOP

 • Vodi ZSBPiZBOP

 • PredsedavaSavetomspoljnih poslova

nPotpredsednikKomisije

nOdgovornostzaposlove koji

spadaju uoblastspoljnih poslovaKomisije i

za koordinacijudrugih aspekata

spoljne aktivnosti Unije.

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA

Evropskakomisija


E v rop ska slu ba za spoljnu a ktivnost
EVROPSKASLUŽBA ZA SPOLJNU AKTIVNOST

 • Pomaže Ministruspoljnih poslova

 • Čine jeslužbenici relevantnihodeljenja GeneralnihsekretarijataSaveta iKomisije, osobljeiz nacionalnih diplomatskih službidržava članica

 • Radi u saradnji sa diplomatskim službamadržava članica

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

ZAKONODAVNA PROCEDURA

U SAVETU MINISTARA SE PRIMENJUJEKVALIFIKOVANA VEĆINA*

55% glasovau Savetu,

koje daju najmanje 15 država članica

+

65% populacije Unije

Primenjuje se od1.novembra 2009. godine

 • osim slučajeva gde će se i dalje primenjivati pravilo jednoglasnosti(Primeri: Zajedničkaspoljna ibezbednosna politika, fiskalneodredbe)

 • Uz još neke uslove

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

ZAKONODAVNA PROCEDURA

BLOKIRAJUĆA MANJINA

MORAUKLJUČITI NAJMANJE 4 ČLANA SAVETA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

SUDPRAVDE

NEZAVISNOST

JEDANSUDIJAIZ SVAKEDRŽAVE ČLANICE

GENERALNI ADVOKATI

NAJMANJE 1 SUDIJAIZSVAKE DRŽAVE ČLANICE

SUD PRAVDE

EU

VISOKI SUD

OBEZBEĐUJEPOŠTOVANJEUSTAVAI PRAVA EU

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Pravni instrumentikoji su na raspolaganju EU

 • Zakonodavni akti (2)

 • Ne-zakonodavni akti (2)

 • - Implementirajući akti

 • - Delegirane regulative (uredbe)

 • Neobavezujući akti (2)

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

ZAKONODAVNI AKTI

PRAVNO OBAVEZUJUĆI AKTI

OKVIRNI ZAKON

ZAKON

 • Obavezuje svakudržavu članicuu

 • pogledu cilja koji treba postići

 • države imaju sloboduizbora

 • oblika i sredstava

 • Opštaprimena

 • pravno obavezujuć

 • Direktno primenjiv

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

NE-ZAKONODAVNI AKTI: IMPLEMENTIRAJUZAKONODAVNE AKTE

PRAVNO OBAVEZUJUĆI AKTI

ODLUKA

UREDBA

 • Obavezujućaza sve kojima je upućena

 • Opštaprimena

 • Pravno obavezujuća

 • Direktno primenjiva

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

DELEGIRANEUREDBE

DOPUNJAVAJU ILIVRŠE IZMENE NESUŠTINSKIH ELEMENATA ZAKONODAVNIH AKATA

Uslovi za primenuutvrđuju se zakonskim aktom

Evropskakomisija


Naslov ix lanstvo u uni ji
Naslov IXČlanstvo u Uniji

 • Mogućnost suspendovanja članskih prava Unije

 • Dobrovoljno povlačenje iz Unije

 • Članstvo je otvorenoza sve evropske države koje poštuju vrednosti EU i prihvataju njen Ustav

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

SPORAZUMIZMEĐU DRŽAVE KANDIDATA I DRŽAVA ČLANICA O USLOVIMA I ARANŽMANIMA ZA PRIJEM

KONSULTOVANJE

KOMISIJE

DRŽAVA

KANDIDAT

PRIJAVA ZAČLANSTVO

IDE U SAVET

JEDNOGLASNOST

Ratifikacija sporazumau državama

ugovornicamauskladu sa njihovim

ustavnim procedurama

INFORMISANJE NACIONALNIH PARLAMENATA

ODOBRENJE

EVROPSKOG PARLAMENTA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

OD KONVENCIJE DO USTAVA

DECEMBAR DECEMBAR 2002. 2003. 2004.

2000. 2001.

CONVENTION

Nacrtustava

RADNA OSNOVAZA MVK

DEKLARACIJA

IZ

NICE

DEKLARACIJA

IZ

LAEKENA

MVK

FORUM

Nacionalne debate

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

OD USVAJANJAUSTAVA DO NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU

2004. 2005.

Izbori za

EP

OD STRANE NACIONALNIH

PARLAMENTATA

MVK

Ratifikacija

u državama

članicama

STUPANJE

NASNAGU

Potpisivanje od strane

šefova država ili vlada

USTAV

1. MAJ

EUR 25

REFERENDUMI

Novakomisija

1/11/04

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

Kako postićiciljeve Ustava?

 • Pojednostavljenje

 • Demokratija

 • Transparentnost

 • Efektivnost

 • Legitimitet

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

 • JEDAN UGOVOR

 • EVROPSKA UNIJA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

 • GENERALIZACIJAZAKONODAVNE PROCEDURE

 • SMANJEN BROJZAKONODAVNIH INSTRUMENATA

 • RAZJAŠNJENJENADLEŽNOSTI

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

 • POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA

 • JAVNI SASTANCISAVETA (ZAKONODAVNOG)

 • OJAČANA ULOGA NACIONALNIH PARLAMENATA

 • (Nadgledanje principa supsidijarnosti)

 • UVAŽAVANJE CIVILNOGDRUŠTVA

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

 • OGRANIČENJEPRAVA NA VETO

 • NAPREDAK U OBLASTI SLOBODE, BEZBEDNOSTI I PRAVDE

 • BOLJE SPOLJNOPOLITIČKO PREDSTAVLJANJE EU

 • (jedan Ministar spoljnih poslova)

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

 • Karakteristike zakonodavne procedure

 • Komisijakonsultuje idaje predloge

 • Savet ministara i Evropskiparlament usvajaju zakonodavne akte

 • Sud pravdenadgleda sprovođenje prava

 • Nacionalniparlamentiimaju svoju ulogu

 • Uključuju se Evropskiekonomski i socijalnikomitet i Komitet regiona

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

UKLJUČIVANJE NACIONALNIH PARLAMENATA

NACIONALNI

PARLAMENTI

EVROPSKA

KOMISIJA

Zakonodavni predlogmora biti u skladu sa principom supsidijarnosti

(prema kvalitativnimikvantitativnimpokazateljima)

6 nedelja

Preispitivanje predloga

(Ne menja, menjailipovlači

predlog)

Obrazloženomišljenje

Predsednikusaveta,

EP-u i Komisiji

1/3 nacionalnih parlamenata

 • Slična proceduratokomzakonodavnog postupka

 • Mogućnost pokretanja postupka predSudom pravde (Države članice)

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

USTAV

6 zakonodavnih instrumenata

PRE USTAVA

Više od 15 zakonodavnih instrumenata….

 • Uredba

 • Convention (EC Treaty) - dogovor?!!

 • Convention (EC Treaty)

 • Uputstvo

 • Okvirnaodluka

 • Odluka

 • Odluka (iz Naslova V, Ugovora o EU)

 • Odluka (iz Naslova VI, Ugovora o EU)

 • Principi i opšti pristupi

 • Zajednička strategija

 • Zajednička akcija

 • Zajedničkistav (iz Naslova V, Ugovor o EU)

 • Zajedničkistav (iz Naslova VI, Ugovora o EU)

 • Preporuka

 • Mišljenje

Zakon

Okvirni zakon

Uredba

Odluka

Preporuka

Mišljenje

Zakonodavni

akti

OBAVEZUJUĆI

Ne-zakonodavni

akti

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

RAZJAŠNJENJE NADLEŽNOSTI UNIJE

Samo EU može donositi akte

EU ilidržave članice mogudonositi akte

 • Isključive nadležnosti

 • Podeljene (konkurentne)

 • nadležnosti

 • aktivnosti podrške, koordinacijeidopunjavanja

 • Koordinacija ekonomskeipolitike zapošljavanja

 • Zajednička spoljna i bezbednosna politika

EU ne može da harmonizuje

Evropskakomisija


Deo i ugovora o ustavu evrope

EVROPSKA UNIJA I DEMOKRATIJA

EVROPSKISAVET

KOMISIJA

EVROPSKIPARLAMENT

SAVETMINISTARA

VLADE

ODGOVORNE PRED

EVROPSKI

OMBUDSMAN

DijalogKonsultacije

Ekonomski isocijalnikomitet

Komitetregiona

Neposredniizbori

NACIONALNIMPARLAMENTIMA

EVROPSKIGRAĐANIUDRUŽENJA, CIVILNO DRUŠTVO

REGIONI

Evropskakomisija


Prevela

PREVELA:

Ivana Radić