Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIO I UGOVORA O USTAVU EVROPE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIO I UGOVORA O USTAVU EVROPE

DIO I UGOVORA O USTAVU EVROPE

147 Views Download Presentation
Download Presentation

DIO I UGOVORA O USTAVU EVROPE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. DIO I UGOVORA O USTAVU EVROPE USTAVNA ARHITEKTURA

    15. POKRIVA - Sve oblasti spoljne politike - Sva pitanja koja se odnose na bezbjednost Unije, ukljucujuci postepeno utvrdivanje zajednicke odbrambene politike PODRKA OD STRANE DRAVA CLANICA U DUHU LOJALNOSTI I MEUSOBNE SOLIDARNOSTI DRAVE CLANICE ISPUNJAVAJU AKTIVNOSTI UNIJE DRAVE NECE PREDUZIMATI AKCIJE SUPROTNE INTERESIMA UNIJE ILI ONE KOJE BI UGROZILE NJENU EFIKASNOST

    31. EVROPSKA SLUBA ZA SPOLJNU AKTIVNOST Pomae Ministru spoljnih poslova Cine je slubenici relevantnih odeljenja Generalnih sekretarijata Savjeta i Komisije, osoblje iz nacionalnih diplomatskih slubi drava clanica Radi u saradnji sa diplomatskim slubama drava clanica

    39. Naslov IX Clanstvo u Uniji Mogucnost suspendovanja clanskih prava Unije Dobrovoljno povlacenje iz Unije Clanstvo je otvoreno za sve evropske drave koje potuju vrijednosti EU i prihvataju njen Ustav