1 / 11

Ljubljana, Slovenija 12 . - 14 . decembra 2006 . godine Elizabeth (Libby) MacRae

Institut internih revizora “ Put ka profesionalizmu ” Resursi za osnivanje i razvoj interne revizije. Ljubljana, Slovenija 12 . - 14 . decembra 2006 . godine Elizabeth (Libby) MacRae Vodeći istraživač , IIA CMM Projekta

xyla-thomas
Download Presentation

Ljubljana, Slovenija 12 . - 14 . decembra 2006 . godine Elizabeth (Libby) MacRae

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Institut internih revizora “Put ka profesionalizmu”Resursi za osnivanje i razvoj interne revizije Ljubljana, Slovenija 12.- 14. decembra 2006. godine Elizabeth (Libby) MacRae Vodeći istraživač, IIA CMM Projekta (nekadašnji) Generalni direktor ogranka za reviziju i evaluaciju prirodnih resursa Kanade (Director General, Audit and Evaluation Branch Natural Resources Canada)

 2. Institut internih revizora(IIR) • Osnovan 1941. godine, Institut internih revizora (IIR) je međunarodna profesionalna asocijacija, koja broji više od 125.000 članova u 160 zemalja. • Institut internih revizora je širom sveta priznat kao profesionalni lider na polju sertifikacije, obrazovanja, istraživanja i tehnoloških smernica u oblasti interne revizije.

 3. Put ka profesionalizmu (Path to Professionalism - PPF) • Razumevanje i primena Okvira profesionalnih praksi(Professional Practices Framework - PPF) • Definisanje interne revizije; • Etika i standardi; • Saveti o načinu rada; • Pomoć u razvoju i radu. ETIKA STANDARDI SAVETI O NAČINU RADA POMOĆ U RAZVOJU I RADU

 4. Put ka profesionalizmu-standardi • Nezavisnost i objektivnost; • Pojedinačna objektivnost; • Prepreke nezavisnosti i objektivnosti; • Stručnost; • Dužna profesionalna pažnja; • Kontinuirano profesionalno usavršavanje.

 5. Standardi i interna finansijska kontrola javnog sektora • IFKJS – interna finansijska kontrola javnog sektora je okvir koji pomaže prilikom organizacije, osnivanja i poslovanja u skladu sa zahtevima dobrog javnog i finansijskog upravljanja. • Standardi ne predstavljaju okvir za internu kontrolu; oni sadrže principe koji se primenjuju u radu interne revizije, kako bi ona bila uspešna i ostvarila svoje ciljeve.

 6. Model sposobnosti interne revizije će na ovoj radionici obezbediti • Okvir za ocenjivanje; • Plan za unapređenje; • Pet faza nivoa sposobnosti – najveći broj učesnika je na nivoima od 1 do 3.

 7. Faza 1 – “Početni nivo” • Podrška Instituta internih revizora i alati za unapređenje: • Standardi interne revizije i Etički kodeks; • Smernice; • Proizvodi za obrazovanje; • Obuka; • Izdavanje sertifikata; • Internet strana – smernice, najbolje prakse.

 8. Faza 2 – “Kontrola rukovodstva” • Podrška Instituta internih revizora i alati za unapređenje: • Alati i resursi za javni sektor • http://www.theiia.org/index.cfm?doc_id=1203 • Mreža za profesionalnu podršku • EK IIR – Evropska konfederacija Instituta internih revizora (EC IIA - European Confederation of the IIA)

 9. Faza 2 – “Kontrola rukovodstva” • Podrška Instituta internih revizora i alati za unapređenje: • Osnivanje Sektora (Odeljenja) za internu reviziju; • Interna finansijska kontrola javnog sektora – novi okvir za upravljanje u javnom sektoru (biće u primeni od januara 2007. godine); • Kriterijumi (GAIN) • Global Audit Information Network (Globalna revizorska informaciona mreža).

 10. Faza 3 – “U skladu sa nekim standardima Instituta internih revizora” • Podrška Instituta internih revizora i alati za unapređenje: • Profesionalno usmeravanje; • Ocenjivanje i verifikacija kvaliteta; • Nezavisnost: pitanje sa kojim se suočavaju Revizorske komisije javnog sektora; • Integrisano upravljanje rizikom.

 11. Zaključak • Razmena iskustava; • Podrška razvoju profesionalizma: • Izdavanje sertifikata; • Nezavisnost / objektivnost; • Primena principa dužne pažnje; • Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje; • Fokus na kvalitetu. Kredibitilet Poštovanje Poverenje

More Related