governance oude wijn in nieuwe zakken l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Governance: oude wijn in nieuwe zakken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Governance: oude wijn in nieuwe zakken?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Governance: oude wijn in nieuwe zakken? - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Governance: oude wijn in nieuwe zakken?. Vijfde inleidende college governance. governance. Gouverneren is gewoon besturen Besturen is doelgericht beïnvloeden Zelfbestuur vanuit autonome positie was ooit uitgangspunt in gewone primitieve wereld

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Governance: oude wijn in nieuwe zakken?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
governance oude wijn in nieuwe zakken

Governance: oude wijn in nieuwe zakken?

Vijfde inleidende college governance

governance
governance
 • Gouverneren is gewoon besturen
 • Besturen is doelgericht beïnvloeden
 • Zelfbestuur vanuit autonome positie was ooit uitgangspunt in gewone primitieve wereld
 • High trust samenlevingen opgebouwd op basis van institutionalisering vertrouwen, vooral in onderwijssysteem e.d..
 • Regelsystemen die daarbij horen zijn geleidelijk verstatelijkt, van dwang voorzien en verbonden met geweldsmonopolie
centrale hypothese
Centrale hypothese
 • Voor aantal governance- concepten waaronder toezicht geldt een analoge dynamiek, dus voorspellingen:
 • Geleidelijke uitholling governance als institutie
 • Crisis onvermijdelijk tenzij tijdig onderkend
governance waarden
Governance waarden
 • Checks and balances centraal in besturing, dus rond bevoegde actor steeds een of meer toezichthouders
 • Toezien schept vertrouwen bij alle betrokkenen rond onder toezicht gestelde
 • Toezien verhoogt performance van onder toezicht gestelde

Dus transactiekosten samenleving door toezicht omlaag

governance als prothese
Governance als prothese
 • Prothese begrip van Sloterdijk: verhouding tot institutie: prothese is niet (zoals institutie) de maatschappelijke expressie van de deugd, maar het artefact dat de deugd overbodig maakt: het kinderdagverblijf is vervangend moederschap
 • Formalisering van integriteit, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode, vernietigt integriteit als deugd
 • Governance is een prothese voor deugdzaamheid (en vernietigt dus mogelijk deugdzaamheid)
immunisering als levenswijze
Immunisering als levenswijze
 • Omgang met risico's van de soort die in onze samenleving dominant is (complex):
  • Anticipatie
  • Adaptatie en mitigatie
  • Veerkrachtontwikkeling
  • Immunisering (bijvoorbeeld door strenge standaarden voor boekhouding en verantwoording)

Protheses immuniseren

de positie van nederland
De positie van Nederland
 • In private sector gewoon meedobberen met de mondiale ontwikkeling
 • Immunisering van bestuurders en toezichthouders en accountants tot gevolg
 • In publieke sector soortgelijke ontwikkeling maar bovendien structurele trend democratie in de richting van monocentrische opvatting
democratie ontwikkeling
Democratie-ontwikkeling
 • Inde wereld twee theoretische hoofdvarianten: monocentrisch en pluricentrisch
 • Monocentrisch: meerderheidsregel domineert, dus parlement is baas van de staat, dus minister verantwoordelijk aan parlement, dus verticale verhoudingen
 • Pluricentrisch: checks and balances dominant, dus machtenscheiding, dus trias politica, dus ook horizontale verhoudingen
 • Nederland heeft pluricentrische traditie, maar die staat onder grote druk als gevolg van beweging politiek in de richting van personalisme en mediacratie
bureaucratie ontwikkeling nl
Bureaucratie-ontwikkeling NL
 • Control op de troon als gevolg van angst voor schandalen (mooi voorbeeld zgn hbo-fraude)
 • Innovatie komt onvoldoende van de grond vanwege risicomijding
 • Kosten toezicht en kwaliteitszorg schrikbarend hoog
 • Inhoudelijkheid verdwijnt geleidelijk
governance publieke sector nl
Governance publieke sector NL
 • Te onderscheiden externe en interne governance
 • Externe governance betreft de relatie tussen ministerie en zelfstandige organisatie in de publieke sector
 • Interne governance betreft tenminste de relatie tussen de organen van de zelfstandige orgnaisatie
externe governance
Externe governance
 • Ministerie oefent langs tal van wegen massieve gedetailleerde invloed uit:
  • Regelgeving vaak extreem gedetailleerd
  • Concessie of licentie met plancyclus
  • Benoemingen RvT en RvB
  • Financieel regime
  • Inspectie en accountancy
  • Incidenten
  • Goedkeuring iedere strategische beslissing

Uitzonderingen: in sommige sectoren domineert streven naar autonomie, vaak gemengd met marktwerking, en vindt geleidelijke vergroting van vrijheid plaats

gevolgen externe governance
Gevolgen externe governance
 • Dominantie verticale relatie
 • Vaak onvoldoende aandacht voor overige stakeholders
 • Hoge transactiekosten
 • Innovatie gecompliceerd
 • Traagheid
 • Afhankelijkheid van politieke modes
interne governance
Interne governance
 • RvT ex lege intern toezichthouder, maar mede schildfunctie tgo ministerie
 • Tevens eis van empathie met positie minister, ook als minister geen reciprociteit betracht
 • Daardoor verhouding tussen RvB en RvT ook complexer dan normaal
vrijheid
vrijheid
 • Discretionair vermogen vaak noodzakelijk geacht voor topkwaliteit
 • Disciplinering via governance en control vaak gemotiveerd door noodzaak tot beëindiging oneigenlijke privileges elitaire professionals
 • Op achtergrond waarschijnlijk ook steeds de legitimiteit van de sturende instanties aan de orde, die inhoudelijk geen partij zijn
governance private sector
Governance private sector
 • Commissies die tot codes komen en zelfbinding veroorzaken
 • Peters (1997) en Tabaksblat (2003)
 • Comply or explain
 • In code zowel principes als concrete bepalingen
 • Wetgeving als wapen achter de hand: strategische dreiging
bezoldigingsbeleid
bezoldigingsbeleid
 • Betaal zoveel dat je bekwame bestuurders krijgt
 • Sytematiseer vast en variabel deel
 • Wees transparant
 • Specifieke bepalingen over opties
 • Beperkingen in beggingsvrijheid
raad van commissarissen
Raad van Commissarissen
 • Taak is toezicht
 • Profielschets
 • Reglement
 • Competentie-eisen
 • Opleidingen
 • Max 5 commissariaten per persoon
 • Audit-, remuneratie- en benoemings-en selectie-commissie
algemene vergadering van aandeelhouders
Algemene vergadering van aandeelhouders
 • Moet invloed kunnen doen gelden
 • Verbod van allerlei constructies die aandeelhouder tot lame duck maken
 • Moet rvc kunnen beinvloeden
verantwoording over governance
Verantwoording over governance
 • Aandeelhouders kunnen RvB enRvC ter verantwoording roepen voor wijze waarop code is gehanteerd
 • Zij kunnen alle rechten gebruiken om naleving af te dwingen
 • Uitgegaan van two-tierstructuur
slide20
Oecd
 • Guidelines on corporate governance algemeen (2004)
 • Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises (2005)
 • Non-binding
waarom guidelines voor soe
Waarom guidelines voor SOE
 • Op zich zelf belangrijk
 • Maakt SOE ook aantrekkelijker voor privatisering
redenen voor state ownership
Redenen voor state-ownership
 • Natuurlijk monopolie
 • Regionaal ontwikkelingsbeleid
 • Industriebeleid
 • Productie collectieve goederen

(in NL ook wel rol voor SOE als voortrekker/controlegroep, bijv. Haags aannemersbedrijf)

redenen voor verandering
Redenen voor verandering
 • Globalisering van markt
 • Deregulering
 • Ideologische ontwikkeling
complicaties soe
Complicaties SOE
 • Oneigenlijke bescherming (kunnen niet failliet gaan)
 • Verantwoordelijkheid voor performance in handen van een keten van actoren zonder heldere rolverdeling
wie vallen onder guidelines
Wie vallen onder guidelines?
 • Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
 • Er moet sprake zijn van commerciele activiteiten
 • Ook van toepassing bij gedeeltelijke staatseigendom
onderdelen
onderdelen
 • Wettelijk en bestuurlijk kader
 • De staat als eigenaar
 • Gelijkwaardige behandeling van aandeelhouders
 • Transparantie
 • Verantwoordelijkheden bsturen en interne toezichthouders van SOE
wettelijk en bestuurlijk kader
Wettelijk en bestuurlijk kader
 • Creeer level playing field
    • SCHEID EIGENAARSROL EN ANDERE ROLLEN, IHB DIE VAN REGULATOR (MARKTMEESTER) OF LEVERANCIER
de staat als eigenaar
De staat als eigenaar
 • Creeer een competente, binnen de overheid zelfstandige eenheid die als eigenaar optreedt
 • Specificeer je doelen als eigenaar zorgvuldig naar de onderneming
 • Geef volledige operationele autonomie aan de onderneming
 • Wees niet te wispelturig
transparantie
Transparantie
 • Leg de verschillende rollen aangaande de onderneming goed uit aan het grote publiek