hermus notaris son l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hermus Notaris Son PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hermus Notaris Son

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Hermus Notaris Son - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Hermus Notaris Son. 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting ; tarieven en tips en het levenstestament! Notarislezing 2012: nieuws!!! Nieuwe regeling wettelijke gemeenschap van goederen (2012)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hermus Notaris Son


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hermus notaris son
Hermus Notaris Son
 • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament!
 • Notarislezing 2012: nieuws!!!
 • Nieuwe regeling wettelijke gemeenschap van goederen (2012)
 • Samenleverstestament is een must in dalende onroerend goedmarkt – actualiteit! – negatieve nalatenschappen.
 • De (quasi) ouderlijke boedelverdeling versus
 • Tweetrapsmakingen en Vruchtgebruik
 • Fusiegezinnen
 • Levenstestament (stand van zaken 2012)
de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen

De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen

Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij schenkingen en testamenten

De nieuwe bestuursregeling

De beleggingsleer

Dat wordt rekenen!!

slide3

De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vóór 2012

Boedelmenging

 • Algehele gemeenschap van goederen omvat:
 • Aanbrengsten
 • Erfenissen
 • Schenkingen
 • Aanwinsten
problemen
Problemen
 • Problemen bij de bestaande wettelijke gemeenschap van goederen:
 • Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland (België, Duitsland)
 • Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen – is bestuursbevoegd
 • (de man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw koopt meubels – man daarna bevoegd!).
 • Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek opnieuw verdelen!
slide6

Wettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen algehele gemeenschap!

Schenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privé

M

V

het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel
 • Goed nieuws: Nederland kiest voor de zuiderburen!
 • Aanbrengsten apart
 • Erfenissen apart
 • Schenkingen apart
 • Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)
slide8

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen – lijkt op België: privé goederen – blijven privé!

Aanbrengsten, erfenissen, schenkingen blijven privé

M

V

Aanwinst

Gemeen

de politiek
De politiek
 • Het amendement Anker wast de oren met het mooie wetsontwerp!
 • Terug naar af: de literatuur briest:
 • “een onthoofd wetsontwerp”
 • Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!!
 • Toch is het jammer: een door “Den Haag” gemiste kans.
slide10

Het amendement Anker – de oren gewassen!!!

Aanbrengsten erfenissen en schenkingen :

alles gemeen!!!

Een onthoofd wetsvoorstel!

bestuur nieuw
Bestuur nieuw
 • Nieuwe bestuursregeling:
 • Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling beslissend.
 • Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder afzonderlijk bevoegd.
 • Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt kan de ander opa’s zakhorloge verkopen en leveren aan derden!
 • Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd). Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de wet: uitsluitingsclausule maakt goederen privé
slide12

Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012

Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé.

M

V

beleggingsleer
Beleggingsleer
 • Man heeft geërfd: 100 (mits met uitsluitingsclausule)
 • Vrouw heeft geërfd 50 (mits met uitsluitingsclausule)
 • Woning aankoop: 350
 • Hypotheek: gezamenlijk: 200
slide14

Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012

Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé.

100 M

50

V

Woning 350

Hypotheek 200

het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Wat is splinternieuw en modern ook internationaal?

De beleggingsleer

Nederlanders zijn handelaren – beleggers!

de beleggingsleer
De beleggingsleer

Economische deelgerechtigdheid man

100 + 100 (halve lening) = 200

Economische deelgerechtigdheid vrouw

50 + 100 (halve lening) = 150

Deel man: 200/350 in waarde woning (+ of -)

Deel vrouw: 150/350 in waarde woning (+ of -)

beleggingsleer18
Beleggingsleer
 • Hoe bij aankoop? – in waarde t.t.v. verwerving
 • Hoe bij verbouwing? – in waarde voor verbouwing + verbouwingskosten
 • Hoe bij aflossing? Annuiteit!! (waarde verandert voortdurend): in deel lening – tijdstip niet relevant.
ander nieuws
Ander nieuws
 • Ook nieuw is de Inlichtingenplicht aangaande privé vermogen.

(geen verantwoording – wel inlichtingen)

 • Ontbinding van de gemeenschap op een eerder moment: niet als de echtscheiding is ingeschreven maar al bij het verzoek.
ontbinding gemeenschap
Ontbinding gemeenschap
 • We zagen: een aankoop na indienen van een verzoek tot echtscheiding maakte tot 1-1-2012 een goed gemeenschappelijk! Dat is ongewenst.
 • De wetgever (2012) lost dat op: nadat het verzoek is ingediend, wordt de gemeenschap bevroren (ontbonden): aanwinsten erna blijven privé. De nieuwe woning blijft privé.
 • Mbt de oorspronkelijke woning: samen bevoegd! (ook al zegt het kadaster anders).
slide21

Oude stijl (voor 2012):

M

V

Nieuwe stijl (2012):

casus
Casus!
 • Gemeenschap van goederen voor 1 dag!
 • Ongehuwden: man og 6 mio; vrouw og 4 mio
 • Aangaan huwelijk of partnerschap: samen 10 mio
 • Verzoek tot echtscheiding: verdelen: man 4 mio vrouw 6 mio
 • Besparing overdrachtsbelasting over: 2 mio!!
verzoek en intrekking
Verzoek en intrekking
 • Een valkuil: verzoek wordt vaak samen ingediend
 • Intrekken verzoek kan alleen!!
 • Stel: verzoek loopt en een ouder van de man ligt op sterfbed: erfenis dreigt aan de man toe te komen want gemeenschap is bevroren.
 • Vrouw trekt verzoek in – agg herleeft - en incasseert halve erfenis (tenzij uitsluitingsclausule was gemaakt).
maak dus tegelijk huwelijkse voorwaarden staande huwelijk
Maak dus tegelijk huwelijkse voorwaarden staande huwelijk
 • Tip: om dit soort grapjes te voorkomen maak naast de verdeling tevens huwelijksvoorwaarden staande huwelijk – dat kan vanaf 1-1-2012 door de notaris zonder de rechtbank! Dan kan de vrouw niet meer terug!

Want: het huwelijk blijft dan wel in stand, maar de vermogens worden apart door huwelijkse voorwaarden.

huwelijksvoorwaarden opheffen spreiding
Huwelijksvoorwaarden opheffen – spreiding
 • Huwelijkse voorwaarden opheffen: kan dus ook notarieel (voortaan zonder de rechtbank) en dat geeft de mogelijkheid vermogen te spreiden.
 • We komen nu op het erfrecht.
 • Allereerst: ook samenlevers moeten een testament maken. Vooral in dalende og markt.
het erfrecht

Het erfrecht

Oplossingen bij een dalende woningmarkt en vervolgens om erfbelasting te besparen

Samenlevers – fusiegezinnen en tweetrapsmakingen

Vergeet de kleinkinderen niet!

samenlevers testament een must
Samenlevers testament: een “must”
 • Een woning is bij aankoop waard: 200
 • De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212
 • De woning daalt in waarde naar: 180
 • Het verlies is: 32.
 • De man overlijdt: de bank wil 16 van familie!
 • Oplossing: benoem de partner tot enig erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar) aan de kinderen
de negatieve nalatenschap
De negatieve nalatenschap
 • Bij neergaande woningmarkt
 • Indien de partner nog een schuld heeft aan de kinderen terzake van een eerder overlijden van zijn echtgenote. Die schuld kan groter zijn dan zijn vermogen: de nieuwe partner (en zijn/haar kinderen is – zijn de klos!
 • Het meenemen van de Senseo is een daad van aanvaarding! Zo ook het gieten van de planten
 • De dode laat dan de hand van de levenden niet meer los: een “horrorscenario”!
de negatieve nalatenschap39
De negatieve nalatenschap
 • Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving! (bij minderjarigen al na 3 maanden)
 • Wel de lusten; de niet de lasten (voorzover die groter zijn)
 • Niet aansprakelijk met privé vermogen
 • Een dilemma: verwerpen of niet – u erft alles mits u een standpunt van mij in uw voortuin plaatst en 10 jaren handhaaft!
het fusiegezin
Het fusiegezin
 • De wet of (quasi) ouderlijke boedelverdeling werkt oneerlijk.
 • Vooral de kinderen van de ouder die het het kleinste aantal kinderen heeft kunnen de dupe zijn
 • Het is een tombola: wie erft wat en wanneer en wie pakt de waardestijging na overlijden?
de tweetrapsmaking
De tweetrapsmaking
 • Kinderen erven van de eigen ouder
 • Bij gezamenlijke ouders: zowel van vader als van moeder
 • Bij het eerste overlijden is geen erfbelasting verschuldigd: immers ruim € 600.000 vrij
 • Maximale spreiding van verkrijgingen over de kinderen leidt tot veel lagere belastingtarieven (1e schijf ipv 2e)
 • Legaten (een tegoedbon) aan de kleinkinderen completeren het plaatje: tel uit uw winst!
 • Schenkingen zijn altijd een aanrader
slide42

Man t

Man

Vrouw

De tweetrapsmaking

slide43

Kinderen:

Kind 1

Kind 2

man t
Man t
 • Vrouw t
slide45

Erfenis vader

Erfenis moeder

Kind 1

Kind 2

Kind 1

Kind 2

slide46

Legaat kleinkinderen:

€19.000 p. kleinkind belastingvrij

slide49

WOZ waarde: 400

vruchtgebruik: 120

Bloot-eigendom: 280

het levenstestament

Het levenstestament

Stand van zaken 2012

het levenstestament 2012
Het levenstestament 2012
 • We zagen vorig jaar:
 • Een levenstestament legt vast:
 • wie als u geestelijk terugvalt uw vermogen mag beheren
 • wie mag vervreemden beschikken of schenkingen doen – ook het uitkeren van erfdelen is een aanrader
 • wie uw contactpersoon is bij medische zaken
 • Eventueel: of u nog behandeld wilt worden of niet en of u eventueel euthanasie zou wensen.
het levenstestament52
Het levenstestament
 • Er is sinds 2011 een centraal levenstestamentenregister dat ook door artsen kan worden geraadpleegd (gehouden bij de KNB)
 • Er is sinds 2012 een protocol wilsonbekwaamheid (een samenwerking tussen artsen en EPN-notarissen zoals Hermus Notaris Son)
 • De eerste levenstestamenten zijn inmiddels geregistreerd. Ze bevatten hele mooie persoonlijke wensen (een dankbare opgave).
samenvatting 2012
Samenvatting 2012

Wat hebben we vandaag geleerd?

 • Voeg persé een uitsluitingsclausule toe aan uw testament – anders valt die toe aan de partner van uw kinderen
 • Indien u (of uw kinderen) investeren in gezamenlijk vermogen of dat van de partner: leg het vast en administreer goed – beleggingsleer
 • Maak tweetrapsmakingen of een vruchtgebruiktestament – spreiding en belastingbesparing;
 • Legaten aan kleinkinderen zijn een “must”
 • Pas op bij schulden in een neergaande woningmarkt
 • Het levenstestament is een aanrader bij ouder wordende mensen: een volmacht aan de kinderen
hermus notaris son54
Hermus Notaris Son
 • Hermus Notaris 3 maal op internet:
 • Actualiteiten en lezingen online op: www.notarissonenbreugel.nl of www.hermusnotaris.nl

(aangesloten bij EPN-estateplanning notarissen en Vasn-agrarisch specialisten)

 • Tarieven, stappenplannen en offerteaanvragen via onze site en ook op onze regionale site: www.eindhovenregio.huismerknotaris.nl