balanced score card n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Balanced score card PowerPoint Presentation
Download Presentation
Balanced score card

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Balanced score card - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Balanced score card. Balaced scorecard (DPP) diagrama de punctaj ponderat. Instrument de definire a strategiei pentru o organizaţie sau o politică publică Instrument pentru analiza de impact ( la nivel strategic ) a viitoarelor politici publice, dacă se foloseşte ca un proces repetat anual.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Balanced score card' - xerxes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
balaced scorecard dpp diagrama de punctaj ponderat
Balaced scorecard (DPP) diagrama de punctaj ponderat
 • Instrument de definire a strategiei pentru o organizaţie sau o politică publică
 • Instrument pentru analiza de impact (la nivel strategic) a viitoarelor politici publice, dacă se foloseşte ca un proces repetat anual
de ce cum
De ce? Cum?
 • Pentru a păstra strategia permanent în vizorul managementului
 • Este un instrument simplu de măsurare şi verificare a nivelului realizărilor
 • Instrument pentru prioritizarea activităţilor
 • Păstrează atenţia organizaţiei asupra “lucrurilor” importante
 • Trebuie comunicat fiecărei “părţi” a organizaţiei ... Şi “perceput” de către aceştia
 • Perminte departamentelor să-şi dezvolte prorpiile BSC, dar şi să rămână aliniate BSC al organizaţiei
strategia locul balanced scorecard
Strategia: Locul Balanced Scorecard

Viziunea şi misiunea

Procesul minim necesar executării prevederilor strategiei

Planificarea strategică

“Harta strategică”

Balanced Scorecard

Iniţiativele strategice

Executarea

Monitorizarea şi executarea

patru dimensiuni ale strategiei
Patru dimensiuni ale Strategiei

Cetăţeni şi

politicieni

EFICACITATE

Capacitatea şi eficienţa

resurselor

Managmentul

şi

economia

organizaţiei

VIZIUNE

VISIO

PROCESE

MANAGEMENTUL

DECLARAŢIA

RESURSELOR

STRUCTURI

MISIUNII

AJATUS

REÎNNOIRE

CAPACITATE LUCRU

Unităţi

de lucru

şi personal

strategia echilibrat de succes ca proces

De ce existăm?

şi pentru ce suntem responsabili?

Ce fel de viitor ne dorim să avem?

Baza strategică

Declaraţia de misiune

Viziune

Ce trebuie să realizăm pentru a îndeplini viziunea şi declaraţia de misiune din diferite perspective?

PERSPECTIVE STRATEGICE

Eficacitate

Managementul

resurselor

Procese

Structuri

Reînnoire

Capacitate lucru

___________

___________

______________

______________

În ce domenii trebuie neapărat să avem succes?

___________

FACTORI CRITICI DE SUCCES

___________

______________

______________

___________

___________

______________

______________

___________

___________

______________

______________

Cum putem şti că am reuşit?

Care sunt diferitele niveluri ţintă pentru acest an?

______________

______________

______________

______________

MĂSURI/CRITERII

STABILIRE ŢINTE

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Cine e responsabil de atingerea succesului?

Strategia este echilibrată?

Cum funcţionează strategia în practică?

DEFINIREA RESPONSABILITĂŢILOR

ECHILIBRARE

TRANSPUNEREA STRATEGIEI ÎN ACŢIUNE

Strategia echilibrată de succes ca proces
dimensi uni

Eficacitate-Procese-Resurse-Reînnoire

Niveluri scop

Factori critici de succes

Criterii de evaluare

Real

Max

Min

Aspecte în care succesul este esenţial pentru implementarea viziunii şi

a declaraţiei de misiuneîn perioada strategică în cauză (viziune pe termen lung)

Criteriu/măsură/

metodă de identificare/urmărirea implementării unui factor critic de succes

Scopul stabilit pentru criteriul care descrie factorul critic de esenţial în perioada operaţională în cauză (viziune pe termen scurt)

Dimensiuni
factori critici de succes
Factori critici de succes
 • Factorii critici de succes sunt aceia în cazul cărora succesul sau eşecul afectează pe termen lung prosperitatea unei organizaţii publice/eficacitatea unei politici.
 • Un factor critic de succes este aproape de un rezultat operaţional cheie, uneori numit şi obiectiv strategic.
 • Factorii critici de succes trebuie să aibă importanţă strategică şi trebuie să existe capacitatea de a-i influenţa.
 • O ecuaţie simplă:

Factor critic de succes

Importanţă strategică

Posibilitatea de influenţare

Nevoia de dezvoltare

+

=

x

exemple de factori critici de succes mf
Exemple de factori critici de succes:MF
 • EFICACITATE
  • Dezvoltare şi stabilitate economică
  • O nivel mai mare de angajare a forţei de muncă
  • Utilizarea eficientă a fondurilor din impozite
 • PROCESE ŞI STRUCTURI
  • Procese CCTM şi procese anuale bugetare
  • Dirijarea sectorului administrativ al MF
  • Gestionarea reţelelor externe
 • RESURSE
  • Proces contabil intern
  • Alocarea resurselor umane
 • CAPACITATE DE REÎNNOIRE ŞI DE MUNCĂ
  • Strategia de cunoştinţe a ministerului
  • Implementarea noului sistem de salarizare
definirea criteriilor de evaluare
Definirea criteriilor de evaluare
 • Un criteriu descrie fie o realizare (un rezultat), fie un aspect care contribuie la realizări sau rezultate.
 • Un criteriu este o descriere fie calitativă (verbală), fie cantitativă (numerică) a caracteristicilor cheie a stării aspectelor în cauză. Pe baza acestor caracteristici, succesul poate fi delimitat de eşec.
 • Pentru un singur factor critic de succes pot exista mai multe criterii.
lan ul de procese de la factorii critici de succes la adev rata ac iune
Lanţul de procese de la factorii critici de succes la adevărata acţiune
 • La nivelul strategic al ministerului: politica publică
 • La nivel strategic de departament şi agenţie: planuri de acţiune strategice.
 • La nivel de implementare: agenţia centrală, autorităţi locale şi regionale: implementarea acţiunilor (decizii privind cazurile individuale)
constr ngeri
Constrîngeri
 • Grupul executiv nu formulează strategia, ci desemnează o persoană în acest sens – membrii conducerii de la nivel înalt nu sunt responsabili de evoluţia procesului strategiei
 • Membrii conducerii de la nivel înalt au puncte de vedere controversate privind nevoia unei strategii (”te împiedică să îţi desfăşori adevărata activitate”)
 • Personalul este fie nepregătit, fie nu se implică în activităţile legate de strategie
 • Întârzierile în obţinerea unor rezultate pe termen scurt duc la pierderea încrederii– procesul de strategie pare neatrăgător şi lipsit de dinamică
 • DPP este introdusă ca un sistem de informare a conducerii,ale cărui criterii/măsuri de evaluare se folosesc doar în scopul de a controla, nu ca mijloace de comunicare
ce trebuie s tim
Ce trebuie să ştim???
 • Angajament
  • Conducere
  • Comunicare în interiorul şi în afara organizaţiei
  • Trebuie ca cineva să îşi asume “proprietatea” asupra procesului.
 • Timp
  • Necesită mult timp, dar prima rundă a fost cea mai complicată ŞI se economiseşte timp în fiecare zi dat fiind că se ştie ce este important.
  • Este un exerciţiu pe termen lung, repetat anual.
 • Flexibilitate metodologică
  • Metoda este doar un instrument; trebuie folosit în scopuri proprii
  • Modificări anuale: viziunea şi misiunea au un ciclu de viaţă mai lung, factorii critici ai schimbării se dezvoltă de la un an la altul.
  • Ulterior, accent mai redus pe măsuri şi indicatori.