letmelerde denetimin kurulmas rol ve nemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi . PowerPoint Presentation
Download Presentation
İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi . - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi. Ali Kamil UZUN 27 Nisan 2007 Antalya. Ali Kamil Uzun, CPA, CFE. Deloitte – Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi .' - xenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ali Kamil Uzun, CPA, CFE

 • Deloitte – Yönetim Kurulu Danışmanı.
 • OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır.
 • Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri görevinde bulunmuştur.
 • Finans ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; iç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi konularında 27 yıllık uygulama ve yöneticilik deneyimine sahiptir.
 • İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir.
 • ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
 • TÜSİAD – KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Komitesi (TMUDESK) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
 • Yeminli Mali Müşavir, CFE (Certified Fraud Examiner)
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu.
 • Karikatürist.
sunum plan
Sunum planı
 • Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri
 • Kurumsal Yönetim
 • İç Kontrol Sistemi
 • İç Denetim
 • İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri
 • Görüş ve Öneriler
geli meler d zenlemeler ve etkileri1
Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri
 • Gelişmeler ve Düzenlemelere Genel Bakış

AB Müzakere Süreci

 • AB Müzakere Süreci
 • Düzenlemeler
 • Uyum

Basel II

 • Kredilendirme
 • Derecelendirme
 • Teminat ve Borçlanma Maliyeti

Uluslararası Yatırımlar ve İşbirliği

 • Özelleştirme
 • Satınalma, Birleşme
 • Değerlendirme

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Süreci

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
 • Kurumsal Yönetim Endeksi

Yasal Düzenlemeler

 • SPK
 • BDDK
 • TTK
d nya ve t rkiye de i denetimin geli imi
Dünya ve Türkiye’de iç denetimin gelişimi
 • 1941 - IIA Kuruluşu
 • 1974 - CIA Sınavı
 • 1978 - Uluslararası İç Denetim Standartları
 • 1982 - ECIIA Kuruluşu
 • 1995 - Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kuruldu
 • 1997 - İlk Ulusal Mesleki Kongre
 • 1998 - Uluslararası İç Denetim Standartları Türkçe Yayınlandı
 • 2000 - Sertifika Sınavları Türkiye’de Yapılmaya Başladı
 • 2001 - Bankacılıkta İç Denetim ve Risk Yönetimi Yönetmeliği
 • 2002- Yeni Uluslararası İç Denetim Standatları
 • 2002 - Sarbanes-Oxley Act
 • 2002 - SPK Denetim Komitesi Uygulamasını Başlattı
 • 2003 - Denetim Komitesi Üyeleri Atanmaya Başladı
 • 2003 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Yayınlandı
 • 2004 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları Yayınlanmaya Başladı
 • 2004 - Kamuda İç Denetim İle İlgili Yasal Düzenlemeler Yapıldı
 • 2005 – ECIIA - Konum Raporu / Avrupa’da İç Denetim
 • 2005 - Sertifika Sınavı Türkçe Yapılmaya Başladı
 • 2005 - Yeni Bankacılık Kanunu
 • 2006 – BDDK Düzenlemeleri
 • 2007 - Türk Ticaret Kanunu Değişiyor
slide8

Kurumsal Yönetim yaklaşımı

 • Kurumsal Yönetim;
 • İşletme yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde;
 • Eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla,
 • İşletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği,
 • Raporlama güvenilirliği,
 • Düzenlemelere uygunluğu,
 • Pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkeleri ifade eder.
kurumsal y net m
KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim

Şirket Sahipliği

kurumsal y netim lkeleri
Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Genel Bakış

Pay Sahipleri

Kurumsal

Yönetim

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Menfaat Sahipleri

Yönetim Kurulu

slide12

Kurumsal Yönetim

Dış Denetim

Pay ve Menfaat Sahipleri

Güvence

Güvence

Yönetim Kurulu

Denetim Komitesi

Güvence

Yönetim & Organizasyon

İç Denetim

Danışmanlık

kurumsal y netimin etkinli i zerine
Kurumsal Yönetimin Etkinliği Üzerine...
 • Kurumsal Yönetimin Etkinliğinde Başarı Faktörleri

Yönetim Kurulu

Dış Denetim

Etkin Kurumsal Yönetim

İç Denetim

Yönetim

kontrol sistemi1
İç kontrol sistemi
 • Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından
 • yönlendirilen;
 • Operasyonların Etkinliği ve Verimliliği
 • Mali Raporlama Sisteminin Güvenilirliği
 • Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk
 • sağlamayı amaçlayan ve bu konularda makul güvence sağlamak için
 • tasarlanmış bir süreçtir.
 • Yukarıda belirtilen iç kontrolün üç amacı, bütün mevcut faaliyetleri kapsar.
 • İç Kontrol bir sistemdir ve işletme iş akışlarının içerisine yerleştirilmelidir.
kontrol sisteminin nemi
İç kontrol sisteminin önemi
 • Operasyonlar
  • Standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliliğini arttırır.
  • Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar.
 • Finansal
 • Ticari kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu arttırır.
 • Yolsuzluğun önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetim için kanıt oluşturur.
 • Uygunluk
  • Periyodik kontroller sayesinde kanunlar ve düzenlemelerle ilgili uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur
kontrol sistemi etki alanlar
İç Kontrol Sistemi Etki Alanları
 • Etki Alanları

İç Kontrol

Sistemi

Organizasyon yapısı ve Yetkilendirme Sistemi

Politikalar ve Yazılı Prosedürler

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi

Muhasebe Sistemi / Mali Kontrol

Bütçe Sistemi

Yönetim Raporlama Sistemi

s re ak ve k o ntrol l er
Süreç / İş Akışı ve Kontroller

Süreçler

Alt süreçler

Riskler

Kontrol Hedefleri/

Gereklilikleri

Faaliyetler

Kontrol testleri

Kontrol Faaliyetleri

rnek s re ak ve k o ntrol l er
Örnek Süreç / İş Akışı ve Kontroller

Satış Süreci

Satış Sipariş Emri

İptal edilen/değiştirilen satış sipariş emirlerinin işleme alınmaması

Doğru ve uygun sipariş emirleri eksiksiz işleme alınmaktadır

Satış sipariş emirlerindeki iptal/ değişiklikler

Değişiklik/iptal satış emirlerinin prosedürlere uygun bir şekilde yapıldığının örnekleme yolu ile test edilmesi

Uygulamada olan satış sipariş emirlerine yönelik bir değişiklik/ iptal prosedürün var olması

denetimin tan m
İç denetimin tanımı
 • Bir kurumu faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir.
 • Bu faaliyet, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
denetim faaliyetinin de i im ve geli imi
İç Denetim Faaliyetinin Değişim ve Gelişimi...
 • İç Denetim Faaliyetinin Gelişimine Genel Bakış

Geleneksel Durum

Değişim ve Gelişim Süreci

Çağdaş Yaklaşım

İşlem Odaklı

İçe Dönük Yaklaşım

Süreç Odaklı

Stratejik Ortaklık ve Destek

Katılımcılık

Finansal Risk Yönetimi

Riskin Tanımlanması

Kurumsal Risk Yönetimi

Önleme

Danışmanlık

İç Denetçi

Tespit

Etkinliğin Artırılması

İç Denetim Becerilerinin Değişimi

modern i denetimin geli imi
Modern iç denetimin gelişimi
 •   1950’li yıllarda kurum varlıklarının korunması,
 • 1960’lı yıllarda kurum verilerinin güvenirliliğinin denetlenmesi,
 • 1970’li yıllarda uygunluk denetiminin yapılması,
 • 1980’li yıllarda kurum etkinliğinin denetlenmesi,
 • 1990’lı yıllarda kurum amaçlarına ulaşılmasının denetlenmesi,
 • 2000’li yıllarda ise risk bazlı denetimlerin gerçekleştirilmesi.
de er yaratmak ve i denetimin rol
Değer yaratmak ve iç denetimin rolü
 • İç Denetim:
 • Bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme fonksiyonudur.
 • İç kontrol sisteminin varlığı, verimliliği ve etkinliğini değerlendirir.
 • Doğru ve güvenilir iç kontrol sisteminin nasıl olması gerektiğini önerir.
 • Süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının gelişimi, iç iletişim konularında rol alır.
 • Risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir ve geliştirilmesine katkı sağlar.
 • Hata, hile ve suistimallerin önlenmesine yardımcı olur.
 • Organizasyonun hedefleri paralelinde gelişmesine katkıda bulunur,
 • katma değer yaratır.
denetim tipleri
İç Denetim tipleri

Gerçekleştirilen denetim faaliyetleri yapılan çalışmanın kapsamına paralel olarak isimlendirilir.

Finansal

Denetim

Mali Raporlama Sisteminin Güvenilirliği

Uygunluk Denetimi

Yasa ve Düzenlemelere Uygunluk

Operasyonel Denetim

Operasyonların Ekonomikliği, Etkinliği ve Verimliliği

Bilgi Sistemleri Denetimi

Bilgi Sistemlerinin Güvenilirliği

denetim faaliyetinin ba lat lmas
İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması
 • İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasına Genel Bakış

İç Kaynak Kullanılması

İç Denetim

Faaliyetinin

Başlatılması

İşletme Ölçeği

Dış Kaynak Kullanılması

Yönetimin Tutum

ve

Anlayışı

Eş Kaynak Kullanılması

Düzenlemeler

denetim faaliyetinin ba lat lmas1
İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması
 • İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması-Süreç Akışı

Yönetmelik Hazırlanması

İç Denetim

Faaliyetinin

Başlatılması

İç Kontrollerin Değerlendirilmesi

Organizasyon içindeki yerinin Belirlenmesi

Risk Değerlendirmesi

İş Tanımlarının Oluşturulması

Yıllık İç Denetim Planı

denetim faaliyetinin ba lat lmas nda ba ar fakt rleri1
İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri
 • Başarı Faktörlerine Genel Bakış

Gözetim ve Denetim Organlarının Profesyonel Organizasyonu

Denetim Komitesi-Bağımsız Denetim ve İç Denetim İlişkisi

Doğru İş ve Çözüm Ortaklıkları

Motivasyon ve Üst Yönetim Desteği

İhtiyaç Analizi ve Yol Haritasının Belirlenmesi

İnsan Kaynağı, Teknoloji ve Yetkinlikler

Eğitim ve Sertifikasyon

İç Denetim

Faaliyetinin

Başlatılmasında

Başarı Faktörleri

sonu ve neriler
Sonuç ve Öneriler
 • Kollektif Süreç / Birlikte Değer Yaratmak
 • Öğrenme ve Değişim Süreci
 • Uygulama Maliyeti
 • Rekabet ve Farklılaşma Süreci
 • Doğru İş ve Çözüm Ortaklıkları
 • Üst Yönetim Desteği
 • Uzman ve Profesyonel Yönetim
 • Motivasyon
 • İletişim
slide33

Member of

Deloitte Touche Tohmatsu