slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
xanthus-mason

ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI TINERETULUI - PowerPoint PPT Presentation

79 Views
Download Presentation
ROM ÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIE I CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Proiectul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic Phare TVET RO 2005– subcomponenta construcţie instituţională Coeziune economică şi socială Gabriela Ciobanu – CNDIPT Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 2. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET A 2 a fază a programului multianual Phare 2004-2006 Dată de începere: 01 noiembrie 2007 Durată: 13 luni Buget: aprox. 3 mil. EURO Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 3. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Obiectivul proiectului De a susţine realizarea obiectivelor politicii educaţionale din România prin: contribuţia la îmbunătăţirea sistemelor de ÎPT şi ÎS creşterea adaptabilităţiişi aocupării forţei de muncăla nivel regional şi local asigurarea unei mai mari coerenţeîntreoferta educaţională a ÎPTşiÎS creştereaoportunităţilor de acces şi a gradului de participare la ÎPT Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 4. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET • Beneficiari direcţi • 150 unităţi de învăţământ (elevi, profesori, personal de conducere şi partenerii sociali) • 42 Inspectorate şcolare • 42 Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în TVET (CLDPS) • 8 consorții universitare din 8 sectoare ocupaţionale (59 facultăţi) • 8 Consorţii regionale • Beneficiari indirecţi întreaga reţea a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 5. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Rezultatele proiectului Coerenţă mai mare a calificărilor din ÎPT şi ÎS şi creşterea relevanţei acestor calificări pe piaţa muncii Capacitate mai mare a actorilor şi a autorităţilor relevante din România în crearea de strategii şi programe integrate şi coerente pentru ÎPT şi ÎS Capacitate mai mare a instituţiilor relevante din România în crearea şi implementarea calificărilor şi curriculumului adaptate la cerinţele pieţei muncii Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 6. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Componenta I – Dezvoltarea/ revizuirea documentelor care stau la baza definirii şi dezvoltăriisistemelor de ÎPT şi ÎS Componenta II – Dezvoltarea calificărilor şi a materialelor/pachetelor de învăţare din ÎPT şi ÎSşi a manualelor şi ghidurilor de asigurarea calităţii Componenta III – Cursuri de formare şi activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 7. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET • Componenta I • Revizuirea şi actualizarea celor 8 studii privind piaţa muncii la nivel regional • Revizuirea şi actualizarea celor 8 Planuri Regionale de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) • Elaborarea procedurilor şi metodologiilor pentru recunoaşterea achiziţiilor dobândite în contexte de învăţare nonformală şi informală şi transferul de credite Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 8. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Componenta II Dezvoltarea a 15 calificări nucleu - “core qualifications” Dezvoltarea a 16 calificări pentru ÎS Dezvoltarea de curriculum pentru calificările nucleu Dezvoltarea unor auxiliare curriculare/ materiale de învăţare Revizuirea materialelor de învăţare pentru educaţia la distanţă Revizuirea manualelor pentru asigurarea calităţii Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 9. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Componenta III Cursuri de formare pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a Consorţiilor Regionale Cursuri de formare pentru personalul unităţilor de învăţământ şi al universităţilor în management participativ Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 10. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Provocări Corelarea IPT cu IS şi FPC: • Clarificarea noţiunii “calificare” (EQF) şi utilizarea acesteia în mod unitar şi coerent la nivelul metodologiilor şi documentelor utilizate • Clarificarea relaţiei: • calificare – ocupaţie, respectiv SPP - SO • Decizie privind numărul nivelurilor de calificare din România (5 actuale - ? viitor) Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 11. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Provocări Recunoaşterea achiziţiilor învăţării şi transferul de credite: • Definirea tuturor calificărilor în termeni de rezultate ale învăţării (KSC) – EQF şi ECVET • Stabilirea rolurilor instituţionale • Prioritate Comitetele Sectoriale (sprijin pentru funcționare, componență, reprezentativitate) • Identificarea dezvoltărilor necesare pentru crearea unui sistem funcţional pentru recunoaşterea rezultatelor învăţării şi transferul de credite Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

 12. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Phare TVET Mulţumesc pentru atenţie! Opinia dumneavoastră contează! Vă rugăm să o transmiteţi la Unitatea de Implementare a Proiectului vet@tvet.ro Fax: 021 312 54 98 Tel : 021 311 11 62 sau 021 312 11 61 Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008