1 / 14

CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_499_Př8

CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_499_Př8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis Ročník : 8 . ročník Klíčová slova: Savci – určování savců podle obrázku,

xandy
Download Presentation

CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_499_Př8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_499_Př8 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis Ročník:8. ročník Klíčová slova:Savci – určování savců podle obrázku, jejich zařazení do řádu Autor:Mgr. Pavlína Pohludková Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Anotace : obrázky promítány na tabuli, žáci určují názvy savců a zařazují je do řádů Ověřeno ve výuce dne:15.11. 2011

  2. OBRÁZKY - SAVCIPojmenuj dané zvíře a zařaď do řádu

  3. NÁZVY ZVÍŘAT • 1.Kosatka dravá - Kytovci • 2. Bobr evropský - Hlodavci • 3. Lasice kolčava - Šelmy lasicovité • 4. Jezevec lesní - Šelmy lasicovité • 5. Los evropský - Sudokopytníci • 6. Netopýr velký - Letouni • 7. Sob polární - Sudokopytníci • 8. Vydra říční - Šelmy lasicovité • 9. Rys ostrovid - Šelmy kočkovité • 10. Koala medvítkovitý - Vačnatci

  4. http://zivazeme.cz/atlas-savcu/kosatka-drava http://prirodazs.wz.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Lasice_kol%C4%8Dava http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id20960/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Rys_ostrovid http://webcentrum.muni.cz/demozoo/cs/animals/list/koala

More Related