1 / 11

Bílý kruh bezpečí pobočka Brno

Bílý kruh bezpečí pobočka Brno. KDO?. sdružení pro pomoc obětem trestných činů vznik – 1991, Brno - 1996 v současné době 9 poboček po celé ČR dobrovolníci BKB: více než 250 dobrovolníků v ČR věkový průměr 35 let. Praha, Plzeň, Pardubice, Liberec, Brno, Olomouc, Ostrava, Jihlava

xadrian
Download Presentation

Bílý kruh bezpečí pobočka Brno

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bílý kruh bezpečípobočka Brno

 2. KDO? • sdružení pro pomoc obětem trestných činů • vznik – 1991, Brno - 1996 • v současné době 9 poboček po celé ČR • dobrovolníci BKB: • více než 250 dobrovolníků v ČR • věkový průměr 35 let • Praha, • Plzeň, • Pardubice, • Liberec, • Brno, • Olomouc, • Ostrava, • Jihlava • České Budějovice

 3. PROČ? Proč oběti potřebují pomoc - 4 objevy • trestným činem to teprve začíná • faktory ovlivňující PTSP • previktimní osobnost • průběh činu • vše, co se děje po činu • kritická stadia • Bezprostředně po činu • Po ukončení hospitalizace (návrat) • U soudu • největší trauma prožívají • pozůstalí • oběti násilných tr. činů

 4. CO? • Základní služba: poradenství • Právní + psychologické (krizová intervence) • Nadstandardní služby: • terapeutický program • víkendový pobyt • zprostředkování finanční pomoci z NFFV • příprava na soud + doprovody k soudu • Nestandardní služby: • Poskytování služeb mimo poradnu (nemocnice, domov oběti apod.) • Non-stop linky BKB • DONA linka 2 51 51 13 13 • linka pro oběti TČ 257 317 110

 5. CO? • Další činnosti: • Preventivní činnost (přednášky) • Publikační činnost (články, monografie) • Legislativní podněty • zákon o peněžité pomoci obětem, • zákon na ochranu před DmN, • novela tr. řádu - § 44a • tr. zákoník - § 354 (nebezpečné pronásledování) • aktuálně – zákon o obětech TČ

 6. ČÍM? • Čím můžeme našim klientům pomoci: • vyslechnutím v bezpečném prostředí • psychologickou podporou • (krizová intervence, popř. krátkodobá terapie) • právním poradenstvím (zejména v oblasti trestního práva, popř. občanského, rodinného…) • praktickou radou • nabídkou dalších vhodných míst pomoci

 7. JAK? • Klient má právo zůstat v anonymitě. • Služby jsou poskytovány: • bezplatně; • odborně - vždy vysokoškolsky vzdělaní dobrovolníci (právo + psychologie), interní výcviky; • diskrétně (mlčenlivost); • v případě potřeby i opakovaně; • se zaměřením na klientovy potřeby • limitovaně – BKB např. nejedná za klienta (nezastupuje jej), nevystavuje potvrzení atd.

 8. PRO KOHO? Cílová skupina • Oběti a svědkové trestné činnosti • Informace o klientech BKB: • 80% ženy • Domácí násilí dříve 50% • Domácí násilí nyní 30% • Současný fenomén - stalking

 9. KDY? • Poradna: • úterý 17:00-20:00hod. • čtvrtek 17:00-20:00hod. (možnost objednání) • NONSTOP telefonická pomoc: • Linka pro oběti trestných činů • 257 317 110 • DONA linka (pro oběti domácího násilí) • 2 51 51 13 13

 10. KDE? Adresa: Slovinská 41 Brno – Kr. Pole 621 00

 11. KONTAKT • BKB Brno • tel. do poradny: 541 218 122 • kontaktní mobil: 732 842 664 • e-mail: bkb.brno@bkb.cz • Adresa: Slovinská 41, Brno • web: www.bkb.cz

More Related