sv tov energetick bilance spot eba energie a zdroje energie ve sv t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sv?tová energetická bilance (Spot?eba energie a zdroje energie ve sv?t?) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sv?tová energetická bilance (Spot?eba energie a zdroje energie ve sv?t?)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

Sv?tová energetická bilance (Spot?eba energie a zdroje energie ve sv?t?) - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

Světová energetická bilance (Spotřeba energie a zdroje energie ve světě). Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Katedra fyziky Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno. Úvod . Aktuální témata týkající se obnovitelných zdrojů energie, úspor energie,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sv?tová energetická bilance (Spot?eba energie a zdroje energie ve sv?t?)' - nili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv tov energetick bilance spot eba energie a zdroje energie ve sv t

Světová energetická bilance(Spotřeba energie a zdroje energie ve světě)

Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Katedra fyziky

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Brno

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide2
Úvod

Aktuální témata týkající se

 • obnovitelných zdrojů energie,
 • úsporenergie,
 • ochrany před radioaktivním zářením a bezpečnostních pravidel jaderných elektráren
 • odrážejí chování lidské společnosti

(současné i budoucí)

 • Jako primární se pak jeví otázka spotřeby energie a dostupných zdrojů energie.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide3
Při současném nárůstu kolem 2,5 % roční spotřeby energie, bude lidstvo potřebovat v r. 2030 až 2/3 více energie
 • ČR je současný významný exportér elektřiny - pokud u nás spotřeba energie naroste – bude potřeba nové bloky JETE nebo postačí budovat obnovitelné zdroje ?
 • Přednáška uvádí přehled současného stavu hospodaření s energií ve světě, zejména v zemích střední a východní Evropy (CEEC), v zemích Evropské unie (EU) a plánovanými výhledy do budoucna.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide4

Produkce elektřiny a tepla bývá často diskutována jenom z technologického hlediska, ale přitom je potřeba brát v úvahu i otázky - ekonomické - politické - sociálnívše musí být vnímáno jako jeden komplex.

 • Např. cena za roční otop RD v ČR
 • 12.000 Kč uhlí (ale jsou zvýšeny emise)
 • 20.000 Kč zemní plyn (říjen 2000). Krize na Blízkém východě  růst cen ropy a zemního plynu , vývoj kursu $, €
 • Mírný pokles ceny elektřiny po spuštění JETE, dnes otop elektřinou (akumulačními kamny) blízký otopu plynem

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide5
Statistické studie jako např. Key World Energy Statistics 2005 (IEA) ukazují, že trvale udržitelný rozvoj je možné zajistit jen harmonickým vyvážením tří pilířů 3E, které zásadním způsobem ovlivňují a jsou ovlivňovány lidskou činností:
 • Ekonomika (a z ní vyplývající potřeba energie)
 • Energetika (dostupnost zdrojů)
 • Ekologie (vliv těžby surovin, a výroby a spotřeby energie na životní prostředí).

Je jednoznačně prokázáno, že ekonomický růst je doprovázen růstem spotřeby primární a především elektrické energie (i přes úsporná energetická opatření), a uspokojování rostoucích energetických potřeb přináší nevratné zásahy do životního prostředí.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

t i hlavn oblasti spot eby energie
Tři hlavní oblasti spotřeby energie
 • Výroba tepla (topení + potřeba tepla v průmyslu)
 • Výroba elektřiny
 • Doprava (přímá spotřeba paliva)
 • Nejlepší cestou je však hledání možností úspor energie.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide7
V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,3%.
 • Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o 1 miliardu. 79% světové populace žije v méně vyvinutých zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika). Přírůstek této populace je 1,6% ročně, až polovina obyvatel v méně vyvinutých zemích je mladší 15 let,
 • zvyšující se lékařská a sociální péče vede k prodlužování života, dochází k vyšší migraci obyvatelstva do městských aglomerací s vyšší spotřebou energie.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide8
Přesto dosud:
 • nejméně 2 miliardy této populace nemá přístup k elektřině
 • 1,3 miliardy nemá přístup k nezávadné pitné vodě
 • 2,4 miliardy používá biomasu pro vaření a vytápění
 • 2,5 miliardy lidí zde žije za méně než 2US$/den.

Těchto 79% světové populace se zatím podílí na spotřebě energie jen 35%.

Je zřejmé, že nastartovaný ekonomický růst v takových regionech jako je Čína (růst HDP 6% ročně) přinese i zvýšené energetické potřeby (současný roční nárůst spotřeby elektrické energie 8-10%).

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide9
Otázkou ovšem zůstává, kam se budou ubírat ceny vyráběné elektrické energie s ohledem na současné výkyvy cen surovin a spolehlivost dodávek fosilních paliv.
 • I přes vysoké investiční náklady na výstavbu jaderné elektrárny (60% pro jádro, 25% pro uhlí, 15% pro plyn), jsou vzhledem k velmi nízkým palivovým nákladům (10% pro jádro, 45% pro uhlí, 80% pro plyn) celkové výrobní náklady elektrické energie v jaderné elektrárně velmi konkurenceschopné a v mnoha zemích i nejnižší (např. USA, ČR).
 • Navíc světové ceny uranu zůstávají dlouhodobě na nízké a stabilní úrovni.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

emise co 2
Emise CO2
 • S velkým znepokojením je očekáváno, že světové emise CO2 ze spalování fosilních paliv vzrostou
 • z 21Gt (gigatun) CO2/rok v r. 1990 na 45 Gt CO2/rok v r. 2030.
 • Současná jaderná energetika "šetří" životní prostředí eliminací asi 2,4 Gt CO2/rok.
 • 1Gt = 1 gigatuna = 109tun

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide11
Uhelná elektrárna o ekvivalentním výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně 2–6 miliónů tun paliva (podle typu uhlí) a vyprodukuje 6.500.000 tun CO2 (960 t CO2/GWh).
 • Analogická plynová elektrárna spotřebuje ročně 2-3 miliardy m3 plynu a produkuje 480 t CO2/GWh.
 • Olejová elektrárna stejného výkonu spotřebuje ročně 1.500.000 tun topného oleje a produkuje 730 t CO2/GWh.
 • [1] 1MWe = 1 megawatt = 106W vyrobené energie ve formě elektřiny

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide12
Elektrárna na spalování biomasy o stejném výkonu by představovala zábor půdy pro pěstování biomasy na rozloze 6.000 km2
 • Větrná elektrárna by zabrala 100 km2 a sluneční 50 km2.
 • Naproti tomu bezemisní jaderná elektrárna o výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně jen 35 t paliva a zabírá rozlohu několika km2.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide13
Při rozhodování o nejnovějším evropském jaderném projektu - novém 5. finském energetickém bloku dospěl investor ve svých analýzách při výběru zdroje k následujícím výrobním nákladům pro různé typy elektráren:
 • jaderná 2,4 €centech/kWh
 • uhelná 3,2 €centech/kWh
 • plynová 3,2 €centech/kWh
 • biomasa 4,0 €centech/kWh
 • větrná 5,0 €centech/kWh

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide14

Přitom úsporná opatření (především snižování energetické náročnosti při výrobě a spotřebě energie) v průmyslově vyspělých zemích povedou ke snížení podílu těchto zemí na emisích ze 70% v r. 1990 na 42% v r. 2030. Naopak extrémní absolutní nárůst je očekáván v rozvojových zemích, především Číně a Indii.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

energie a elekt ina po sektorech eu 1997
Energie a elektřina po sektorech EU 1997

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

energetick n ro nost energie hdp po sektorech sv t
Energetická náročnost (Energie / HDP) po sektorech - svět

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

trendy sv tov ho v voje trhu s energi
Trendy světového vývoje trhu s energií
 • Konečná potřeba energie byla určována zejména dopravou a terciální-domácnostní sférou.
 • Potenciál pro další potřebu energie je obrovský zejména v rozvojových zemích.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide18
Palivový koš se změnil ve prospěch zemního plynu, ale ropné produkty stále zůstaly dominantní složkou.
 • ZeměOECD zvýšily svůj podíl na světové produkci energie.
 • Světové emise CO2 vzrostly o 8% od roku 1990.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

jednotk y z kladn
Jednotky (základní)
 • Joule (J) - systém SI
 • Kalorie (cal)

ohřev 1g vody o 1°C z 14,5 na 15,5°C

kcal – 1 kg

1 kcal = 4186 J

 • Kilowatthodina (kWh) 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 . 106J

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

britsk syst m lb f
Britský systém (lb, °F)
 • Britská tepelná jednotka (Btu)

1 Btu = 1055 J

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

jednotky makroekonomiky
Jednotky makroekonomiky
 • Exajoule (EJ) Terajoule

1 EJ = 1018 J 1TJ = 1012 J

 • Gigawatthodina (GWh)

1 GWh = 3,6 x 1012 J = 3,6 TJ

 • Tuna ekvivalentu ropy (toe)

1 toe = 1,07x1010 cal = 0,447 TJ

 • Tuna ekv. uhlí, ekv. ft3 plyn

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

p evodn tabulka
Převodní tabulka

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide23
TPES (total primary energy supply) celkové primární zdroje energie
 • Combustible renwable & waste biomasa+bioplyn + spalovny odpadu
 • TFC (total final consumption) celková spotřeba koncových uživatelů
 • International marine bunkers množství „ukryté“ enrgie v tankerech plujících pod různými vlajkami

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

prim rn energetick zdroje
Primární energetické zdroje

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

prim rn energetick zdroje kol
Primární energetické zdroje - koláč

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

d len na regiony
Dělení na regiony
 • OECD
 • Non-OECD Evropa
 • Země býv. Sov. svazu (kontinuita dat)
 • Afrika
 • Asie
 • Čína
 • Střední východ
 • Latinská Amerika

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

regiony oecd organizace pro ekonomickou spolupr ci a rozvoj
Regiony - OECD organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
 • Rakousko, Belgie, Kanada, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
 • Austrálie,Kanada, Japonsko, Korea, Mexiko, Nový Zéland, Turecko, USA.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

non oecd evropa
Non – OECD Evropa
 • Albánia, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,Chorvatsko, Kypr, Gibraltar, Malta, dřívější Makedonie (FYROM), Rumunsko, Srbsko a Černá Hor, Slovinsko.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

d v j zem sov svazu
Dřívější země Sov. svazu
 • Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Kazachstán,Kyrgyzie, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
 • Estonsko,Litva, Lotyšsko
 • Bělorusko, Moldávie, Rusko,

Ukrajina

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

d len podle region zdroje
Dělení podle regionů - zdroje

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

d len podle region zdroje kol
Dělení podle regionů - zdroje - koláč

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

produkce surov ropy
Produkce surové ropy

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

produkce plynu
Produkce plynu

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

produkce uhl
Produkce uhlí

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

produkce z j dra
Produkce z jádra

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

produkce z vodn ch d l
Produkce z vodních děl

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v roba elekt iny podle zdroj
Výroba elektřiny podle zdrojů

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v roba elekt iny podle zdroj kol
Výroba elektřiny podle zdrojů - koláč

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v roba elekt iny podle oblast
Výroba elektřiny podle oblastí

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

producenti export i import i elekt iny
Producenti, exportéři, importéři elektřiny

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba energie u ivatel nap elekt ina otop uhl m plynem spot eba ropy pro chem
Konečná spotřeba energie -uživatelé (např. elektřina, otop uhlím, plynem, spotřeba ropy pro chem.)

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba energie kol nap elekt ina otop uhl m plynem spot eba ropy pro chem kol
Konečná spotřeba energie - koláč (např.elektřina, otop uhlím, plynem, spotřeba ropy pro chem.) - koláč

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba energie podle region
Konečná spotřeba energie podle regionů

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba energie podle region kol
Konečná spotřeba energie podle regionů - koláč

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba uhl po sektorech
Konečná spotřeba uhlí po sektorech

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide51

Konečná spotřeba ropy po sektorech

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba plynu po sektorech
Konečná spotřeba plynu – po sektorech

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

kone n spot eba elekt iny po sektorech
Konečná spotřeba elektřiny – po sektorech

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v voj ceny ropy
Vývoj ceny ropy

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v voj ceny uhl
Vývoj ceny uhlí

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v voj ceny plynu
Vývoj ceny plynu

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

emise co 21
Emise CO2

Do roku 2030 až o 70% ?

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v hled v produkci energie
Výhled v produkci energie

až o 2/3

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v hled skladba produkce energie
Výhled – skladba produkce energie

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v hled dle region
Výhled dle regionů

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

p ehled po regionech r 2001
Přehled po regionech - r. 2001

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

p ehled po regionech r 20011
Přehled po regionech - r. 2001

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

p ehled po regionech r 20012
Přehled po regionech - r. 2001

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

esk republika 2003
Česká republika - 2003
 • Počet oby. (mil.) : 10,20
 • TPES (Mtoe) : 44,12
 • TPES Mtoe / obyv.: 4,32
 • Elektřina (TWh) : 61,93
 • Elektřina kWh/ob. 6 070

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

rakousko 2003
Rakousko - 2003
 • Počet oby. (mil.) : 8,10
 • TPES (Mtoe) : 33,18
 • TPES Mtoe / obyv.: 4,10
 • Elektřina (TWh) : 65,82
 • Elektřina kWh/ob. 81 28

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

d nsko 2003
Dánsko - 2003
 • Počet oby. (mil.) : 5,39
 • TPES (Mtoe) : 20,76
 • TPES Mtoe / obyv.: 3,85
 • Elektřina (TWh) : 35,87
 • Elektřina kWh/ob. 6 599

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy eu i
Významné trendy - EU I
 • Od roku 1995 fluktuace ve spotřebě energie jsou dány zejména klimatickými podmínkami
 • Rostl podíl zemního plynu na hrubé domácí spotřebě
 • Od roku 1997 sektor dopravy přispívá pouze 50% z celkového růstu konečné energetické spotřeby, zbytek terciální sféra a domácnosti

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy eu ii
Významné trendy - EU II
 • Energetická náročnost ( podíl energetické potřeby k hrubému domácímu produktu) se zlepšila v průměru o 0,6% ročně od 1990
 • Úroveň emisí poklesly o 16% od roku 1990
 • Země EU s něco málo nad 6% světové populace (379 mil.) spotřebovávají kolem 15% celkové světové spotřeby ( 1483 Mtoe)

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy eu iii
Významné trendy - EU III
 • Ropa zůstala hlavním zdrojem energie s asi 46% podílem (1997), podíl zemního plynu byl 23%, podíl elektřiny na spotřebě byl 19%, spotřeba pevných paliv klesla na 4,9%
 • Palivový koš (mimo dopravy):

zemní plyn 33%, elektřina 28%, ropné produkty 17%, pevná paliva 14%

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy ceec i
Významné trendy - CEEC I
 • Společný sestupný trend (-24 až –27% od roku 1988) jak v hrubé domácí spotřebě energie , tak v její výrobě se zastavil.
 • Ekonomický růst je stále indukován změnou schémat energetické spotřeby.
 • Rostoucí podíl na konečné spotřebě energie je dán především terciální sférou a domácnostmi.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy ceec ii
Významné trendy - CEEC II
 • Podíl pevných paliv na hrubé domácí spotřebě se snížil, nicméně je pořád dominantní (47%), podíl ropných produktů 22%, zemního plynu 20%.
 • Velká převaha pevných paliv na produkci elektřiny.
 • Zlepšení energetické náročnosti je určováno průmyslem, terciální sférou a domácnostmi.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy ceec iii
Významné trendy - CEEC III
 • CO2 emise poklesly o 16% od roku 1990.
 • 121 milionů obyvatel (těsně pod 2% světové populace) spotřebovalo kolem 160Mtoe, tj. 1,7% světové produkce v 1997 ( 231,2 Mtoe v 1987).

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy baltsk st ty i
Významné trendy – Baltské státy I
 • Jak energetická produkce, tak energetická potřeba prudce poklesly od roku 1993, i když se v poslední době mírně zotavily.
 • Rostoucí podíl sektoru dopravy.
 • Energetická náročnost se zlepšila o 20% od roku 1990

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy baltsk st ty ii
Významné trendy – Baltské státy II
 • CO2 emise poklesly o 51% od roku 1990.
 • 7,5 milionů obyvatel spotřebovalo kolem 19,2 Mtoe, v 1997.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy sns i
Významné trendy – SNS I
 • Podstatné rozdíly mezi různými zdroji statistických údajů o energetice a ekonomice.
 • Celkové snížení HDP kolem 40%, konečná spotřeba energie klesla o 25% mezi 1990 a 1996.
 • Od roku 1990 spotřeba terciální sféry a domácností vzrostla o více než 6%, zatímco spotřeba v dopravě a průmyslu klesla kolem 50%.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v znamn trendy sns ii
Významné trendy – SNS II
 • Rusko zůstalo největším světovým producentem energie po USA a Číně.
 • CO2 emise poklesly o 37% od roku 1990.
 • 284 milionů obyvatel (4,5% světové populace) spotřebovalo kolem 652 Mtoe, (kolem 7% světové spotřeby).

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

z soby paliv
Zásoby paliv
 • Podle nejnověji zveřejněné statistiky British Petroleum budou celosvětové zásoby vyčerpány u:
 • ropy za 40 let
 • zemního plynu za 65 let
 • uhlí za 200 let

(a to i přes nově objevovaná nalezišt

. Hydroenergetika je sice v některých zemích důležitým zdrojem, ale s minimální možností dalšího rozšíření a se značnou závislostí na hydrometeorologických podmínkách.

Světové zásoby uranu (především v Austrálii, Kanadě a Africe) vystačí v současných typech jaderných reaktorů na stovky let, při použití v rychlých reaktorech vystačí na tisíce let.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

onoviteln zdroje energie
Onovitelné zdroje energie
 • Technologie jsou již dnes pokročilé natolik, že umožňují významnější pronikání energie z obnovitelných zdrojů do hlavního proudu energetiky a společenských infrastruktur. Vládami zemí EU (u nás 8% do roku 2010) jsou pevně stanovené cíle zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích a zdrojích elektrické energie.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide88
celosvětový procentuální vzájemný podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů (mimo velké vodní elektrárny):
 • Malé vodní elektrárny 16,4%
 • Biomasa + spalovny odpadu 79,9%
 • Solární - teplo 0,3%
 • Solární - fotovoltaické <0,05%
 • Větrné 0,2%
 • Geotermální 3,2%
 • Přílivové <0,05%

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide89
Každý druh obnovitelných zdrojů energie má své přednosti, ale také svá omezení a limity.. Příhodné lokality se u nás téměř vždy nacházejí ve vyšších nadmořských výškách, obvykle nad 600 m n. m.
 • Ale máme-li před sebou „větrnou“ mapu ČR s vyznačením izočar rychlostí větru je vidět, že zcela převažují území, kde rychlost větru nepřesahuje 4 m/s.
 • Oblasti s vyšší rychlostí připomínají mapu zvláště chráněných území a rezervací. Možnost výstavby „větrných farem“ je v těchto územích velmi limitovaná, a bereme-li vážně ochranu přírody a krajiny, je velmi omezená.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide90
Sluneční záření dopadající na povrch České republiky poskytuje ročně asi 90.000 TWh energie. Ploch použitelných pro fotovoltaické systémy je 50,2 km2, což reprezentuje ročně asi 5,5 TWh, dosud však instalované fotovoltaické systémy poskytují jen 0,00003 TWh. Mezi jejich nevýhody patří vyšší vstupní náklady, které jsou však kompenzovány dlouhou, prakticky bezúdržbovou životností (20 let a více).
 • 1TWh = 1 terawatthodina = 1012Wh

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

fotovoltaick syst m na pdf mu
Fotovoltaický systém na PdF MU

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

slide94

Řešení : … ?

 • Děkuji za pozornost.

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

obnoviteln zdroje energie i
Obnovitelné zdroje energie I

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

obnoviteln zdroje energie ii
Obnovitelné zdroje energie II

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno

v roba elekt iny po zdroj ch
Výroba elektřiny po zdrojích

Doc. RNDr.Petr Sládek, CSc. KF PdF MU Brno