1 / 25

1 2 3 4

24. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9. 10 12 13 14. 15 16 17 18 19. 20 21 22 23. zpět. Podívej se na tu zimu, vrať se radši pod peřinu. zpět. Třpytivý pozdrav plný vloček mnoho dárků pod stromeček radost a klid na Vánoce a hodně štěstí v novém roce. zpět.

Download Presentation

1 2 3 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 24 1234 56789 10121314 1516171819 20212223

 2. zpět Podívej se na tu zimu,vrať se radši pod peřinu.

 3. zpět Třpytivý pozdrav plný vločekmnoho dárků pod stromečekradost a klid na Vánocea hodně štěstí v novém roce.

 4. zpět Zvonkem to začíná.Až uslyšíš večer zvoneček, očekávej dáreček.Červená stuha zdobí jej, rychle pro něj utíkej..

 5. zpět

 6. zpět

 7. zpět

 8. zpět

 9. zpět

 10. zpět Na bílém obláčku andílek maličkými prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky,jednu ti posílá i s přáním od srdce, ať s láskou prožiješ letošní Vánoce..

 11. zpět

 12. zpět Letí Ježíšek s nadílkouvrtí při tom prdýlkoužízeň prý má jako trám, letí, letí přímo k vámpokud čekáš nadílku, nech za oknem lahvinku..

 13. O Vánocích by měli všichni držet při sobě… zpět

 14. zpět Hodně štěstí, neboť je krásné …Hodně zdraví, neboť je vzácné …Hodně lásky, neboť je ji málo …a vše další, co by za to stálo …

 15. zpět Kapr už je usmažený, ještě sebou mrská.Prskavka vietnamská nějak divně prská,dívám se na stromeček, k zemi se klátí, na dveře hasiči zoufale mlátí.

 16. zpět

 17. zpět Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí a spoustu světýlek na vašem náměstíhodně dárků na Vánoce, ať se daří v novém roce.

 18. zpět Přeji ti, ať je po tvém boku vždy někdos kým se můžeš o to všechno podělit.

 19. zpět Hodně pohody, šťastné náhody,žádné nehody, významné dohody,legrační příhody a další života výhody.

 20. zpět Přesto jsou Vánoce Bohu milé! A já je miluji!A v Lásce Boží se z nich ve svém srdci šťastně raduji .

 21. zpět

 22. zpět

 23. zpět

 24. zpět

 25. zpět Zatím co jsi klidně četl, Ježíšek ti na okno zaklepal. Ozdobil vánoční stromeček pod něj ti nadělil dáreček..

More Related