5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne? - PowerPoint PPT Presentation

wyman
5 r med esco hvad er erfaringerne og alternativerne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne? PowerPoint Presentation
Download Presentation
5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne?

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne?
83 Views
Download Presentation

5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5 år med ESCO- hvad er erfaringerne og alternativerne? Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Susanne Balslev Nielsen, Center for Facilities Management, Danmarks Tekniske Universitet

 2. Ca. 30 kommunale ESCO-projekter siden 2007 • Blanding af: • Basis ESCO-projekter (tilbagebetaling < 10 år) • Integrerede projekter (tilbagebetaling 15-25 år) • Pilotprojekter • Nøgletal (første 10 projekter): • Antal bygninger: 74 • Areal : 127.000 m2 • Kontraktstørrelse: 44 mio. kr. • Investering pr. m2: 375 kr./m2 • Garanterede energibesparelser: 21%

 3. Hvorfor ESCO? Begrænsede interne ressourcer og kompetencer: Muligt for lille forvaltning at løfte en stor opgave Sikkerhed for resultater Hurtig implementering Flere opgaver løses samtidigt Sammenhæng med udførelse og drift Synlighed ESCO tilpasset kontekst

 4. ESCO-kommuners indbyggertal

 5. Udfordringer Accept i organisationen; at brugerne påtager sig ejerskab til ESCO Udbud Brugerne på banen Integrere bygningsforbedringer og energibesparelser Baseline-forhandling (M&V)

 6. ESCO: En kulturel udfordring? ”Vi har selv pengene, derfor behøver vi ikke ESCO” ”Vi vil ikke lade andre få del i energibesparelserne” eller ”Hvorfor dele energibesparelserne med et ESCO-firma” ”ESCO er for dyrt” ”Vi ønsker at bevare kontrol over projekterne” ”ESCO er ikke egnet til dybe renoveringer” eller ”ESCO-firmaerne går kun efter de lavt-hængende frugter” ”Vi ønsker ikke at overlade arbejdet til et internationalt firma der kommer med egen arbejdskraft”

 7. Det teoretiske perspektiv: ESCO og Facilities Management (FM) FM: Fra bygninger til ”people, places, processes”. Fokus på: • Strategier • Brugere • Værdiskabelse og økonomi • Professionalisering • Partnerskaber • Innovation

 8. ESCO: Koble FM til strategiske indsatser?

 9. Tre tilgange til ESCO

 10. ESCO fremover….. Fra lette til dybe renoveringer, fra ESCO 1 til ECO 2 og 3, fra integrerede til strategiske projekter. 3die parts finansiering? space management Standardkontrakter standard for energibesparelser og baseline-udregning med uafhængige auditorer Nye incitamentstrukturer, fx at indeklima og ejendomsværdi indgår i kontrakt

 11. Afslutning • Rapport: udgivelse april/maj 2013 ”ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger”. SBi og Center for Facilties Management Tak for opmærksomheden!