avc lab i bor s 1998 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVC-lab i Borås 1998-2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVC-lab i Borås 1998-2007

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
wylie-avery

AVC-lab i Borås 1998-2007 - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
AVC-lab i Borås 1998-2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AVC-lab i Borås1998-2007 Nio års laboratoroieverksamhet på akutvårdscentralen SÄS Elisabeth Rudholm biomedicinsk analytiker Annika Ericsson biomedicinsk analytiker

 2. Bakgrund • Initialt önskemål från primärvården • Kem.lab ligger långt från Akutvårdscentralen = AVC

 3. Syfte • Snabbare patientgenomströmning • Snabbare diagnos • Minskad akutverksamhet på kem.lab ger effektivare rutinverksamhet • Lättare att konferera med lab.personal när man är på samma avdelning

 4. Uppstart • 1998-2000 projekt • Bemanning: En biomedicinsk analytiker / pass • Tre dagpersonal och tre nattpersonal • Öppettider 07.00 –02.00 därefter sovande jour till 07.00 • Utvärdering • Oktober 2000 integreras AVC-lab med Kem.lab

 5. Provtagning • Venprover tas av AVC-personal • Kapillära prover tas av lab-personal • Biomedicinsk analytiker besvarar frågor angående provtagning

 6. Venösa och kapillära prover Inskrivning av remisser Prover till andra lab Prioritering Prover som analyseras på AVC-lab Prover till Kem.lab via rörpost Provsortering

 7. Larmvärden Bevakar svar Sköter kontakten med kem.lab vid efterbeställningar Sorterar provsvaren till resp. AVC-sektion Provsvar

 8. Sektion på kem.lab • Personalstyrkan: 21 av dagpersonalen är upplärda och all nattpersonal (7st) • Öppettider 07.00 – 02.00

 9. Analyssortiment • Hematologi • P- Troponin I • P-Glukos • U-Testremsa ,U-HCG • B-CRP • Syra-bas • B-SR • Malaria • Mononukleostest • F-Hb • Strep A • Mikroskopi i ledvätska • aB-laktat

 10. Patientantal år 2002 och 2006

 11. Analyser år 2002 och 2006 • Totalantaletanalyser • 2002 195 621 • 2006 251 189

 12. Synpunkter från AVC personal Snabbservicesom underlättar arbetet Spar mycket tid Finns alltid till hands för att svara på frågor angående prover och provsvar Ovärderligt med labbet så nära Mindre spring Kan inte leva utan labpersonal Oerhört bra service för alla patienter Aldrig några problem med kapillärprovtagning Fortsätt utveckla vårt lab Det bästa som hänt på AVC sedan jag började 1980

 13. Synpunkter från labpersonal • Fördelar • Närheten till patienten • Variation till övriga lab • Omväxlande arbete • Nya arbetskamrater • Känner sig uppskattad • Nackdelar • Känner sig ensam i sin yrkesgrupp • Ojämn belastning

 14. Frågor