projektni dan biolo ka raznolikost vjeverice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektni dan: Biološka raznolikost VJEVERICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektni dan: Biološka raznolikost VJEVERICE

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Projektni dan: Biološka raznolikost VJEVERICE - PowerPoint PPT Presentation

wyatt-castro
191 Views
Download Presentation

Projektni dan: Biološka raznolikost VJEVERICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projektni dan: Biološka raznolikostVJEVERICE

  2. S grane na granu skakati, to je doživljaj lijep, da tako spretno skačem, moj mi pomaže rep. Ne bih se, eto, hvaliti htjela, ali ja sam zapravo prelijepa cijela, od svih u šumi najljepšu imam njuškicu i glavu, vragolijama na grani stekla sam slavu.

  3. Nadnevak: 08. studenog 2013.