slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uspje šnim planiranjem i vođenjem projekta možete napredovati u karijeri, ali karijeru možete i upropastiti lošim vođe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uspje šnim planiranjem i vođenjem projekta možete napredovati u karijeri, ali karijeru možete i upropastiti lošim vođe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Uspje šnim planiranjem i vođenjem projekta možete napredovati u karijeri, ali karijeru možete i upropastiti lošim vođe - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

PROJEKTNI MENADŽMENT. PROJEKTNI MENADŽMENT (engl. PROJECT MANAGEMENT ) Dr.sc. Ivan Bahun, dipl.ing. Uspje šnim planiranjem i vođenjem projekta možete napredovati u karijeri, ali karijeru možete i upropastiti lošim vođenjem projekta. PROJEKTNI MENADŽMENT. Paradigma nove ekonomije .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uspje šnim planiranjem i vođenjem projekta možete napredovati u karijeri, ali karijeru možete i upropastiti lošim vođe' - Mia_John


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROJEKTNI MENADŽMENT

PROJEKTNI MENADŽMENT

(engl. PROJECT MANAGEMENT)

Dr.sc. Ivan Bahun, dipl.ing.

Uspješnim planiranjem i vođenjem projekta možete napredovati u karijeri, ali karijeru možete i upropastiti lošim vođenjem projekta.

slide2

PROJEKTNI MENADŽMENT

Paradigma nove ekonomije

slide3

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Projekt i projektni menadžment
 • tehnički i tržišno uvjetovan razvoj
 • nove tehnologije
 • cijena i konkurentnost
 • PROJEKT je ciljno usmjereno i planirano djelovanje (pothvat) unutar zadanih troškovnih, vremenskih i drugih parametara
 • PROJEKT je privremeno nastojanje da se stvori jedinstven proizvod ili usluga
 • PROCES u svojoj biti znači seriju aktivnosti koje se ponavljaju
 • PROJEKTNI MENADŽMENT je način upravljanja materijalnim i ljudskim resursima primjenom menadžerskih metoda radi postizanja zadanih ciljeva (kvaliteta, vrijeme, trošak...)
 • PROJEKTNI MENADŽER je osoba s izravnom odgovornošću za vođenje projekta
slide4

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Osnovne karakteristike projekta
  • •zadani početni uvjeti i cilj (unaprijed definirani rezultat)
  • •zadano vrijeme izvršenja (zadan početak i kraj)
  • •zadani (ograničeni) troškovi
  • •zadani (ograničeni) resursi (ljudi, infrastruktura, oprema …)
  • •zadani zahtjevi na kvalitetu rezultata projekta (razinu proizvoda).
slide5

PROJEKTNI MENADŽMENT

PLANIRANJE I VOĐENJE PROJEKATA

Formula projekta

C = f (T, O, Q)

C cijena (troškovi) projekta

T vrijeme izvršenja

O opseg posla

Q kvaliteta obavljenog posla

Ovi parametri nazivaju se ograničenja projekta. Mogu se kontrolirati 3

od 4 parametra, ako se promijeni jedan parametar mora se promijeniti

barem još jedan.

slide6

PROJEKTNI MENADŽMENT

Primjeri projekata

–razvoj programske podrške

– razvoj megabitovnog memorijskog čipa

– izrada knjige od rukopisa do tiskane knjige

– uvođenje nove organizacije

– razvoj sustava uzbude sinkronog generatora

–preseljenje tvornice na novu lokaciju

– razvoj električnog tramvaja

– razvoj katapulta aviona na nosaču aviona.

slide7

PROJEKTNI MENADŽMENT

Primjena PM-a

- primjerice rimsko doba (zgrade, ceste...)

- vojni i svemirski projekti

- industrija (razvojni projekti)

- sektor usluga (osiguranja, banke...)

slide8

PROJEKTNI MENADŽMENT

Što je poticalo primjenu PM-a

- skraćivanje životnog vijeka proizvoda

- uvođenje proizvoda na tržište u definiranom roku

- snažan utjecaj globalnog tržišta

- sve složenija tehničko-tehnološka rješenja

- ograničenja porasta cijene

projektni menad ment
PROJEKTNI MENADŽMENT

Osnovne faze projekta

Vremenski tijek projekta/rizici i troškovi

slide10

PROJEKTNI MENADŽMENT

Upravljanje procesima u projektnom menadžmentu

slide12

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Primjer projektne organizacije tvrtke
 • razvija se u 60-tim godinama 20. st.
 • američka vojska i svemirski program
 • privremena organizacijska forma (određeni zadatak)

UPRAVA

Zajedničke

službe

Projekt A

Projekt B

itd.

slide13

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Primjer matrične organizacije tvrtke
 • npr. kombinacija funkcijske i projektne - nedostatak: dvostruka odgovornost?!
 • veća fleksibilnost
slide14

PROJEKTNI MENADŽMENT

Tehnička i

sociokulturna

dimenzija

projekta

slide16

PROJEKTNI MENADŽMENT

PROJEKTNI SPONZOR

ZAKONODAVCI

VRHOVNI MENADŽMENT

INICIJATOR

PROJEKTNI MENADŽER

KLIJENTIKORISNICI

OKOLINA

javnost

profesionalna

udruženja

lobisti

mediji

PODUGOVARAČI DOBAVLJAČI

FINANCIJSKI MENADŽER

PROJEKTNI TIM PROJEKTNA PODRŠKA

slide17

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Timski rad
 • složenost zadatka
 • usklađivanje ciljeva
 • vođenje (“liedership”)
slide18

PROJEKTNI MENADŽMENT

Stilovi vođenja

Boss Management

Leadership

slide19

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • Planiranje
 • Analiza proizvoda
 • Određivanje projektnih ciljeva
 • Definiranje opsega projekta
 • Izrada strukture rasčlanjenih poslova
 • Izrada gantograma i mrežnih dijagrama
 • Identifikacija uloga i odgovornosti
 • Procjena ključnih parametara projekta
 • Budžetiranje i procjena troškova
 • Određivanje potrebnih resursa
 • Identificiranje i procjena projektnih rizika
slide20

PROJEKTNI MENADŽMENT

Plan napredovanja projekta

- GANTOGRAM ( po američkom inženjeru Ganntu)

- PERT (engl. Projekt evaluation and Review Technque)

- CPM (engl. Critical Path Method)

slide21

PROJEKTNI MENADŽMENT

Matrica međuovisnosti

slide22

PROJEKTNI MENADŽMENT

Gantogrami

H. L. Gantt, američki inženjer, godine 1901. razvio je grafičku metodu planiranja proizvodnje.

Gantogrami su jednostavni i praktični, ali se primjenjuju pretežno za manje zadatke koji nemaju mnogo istodobnih paralelnih djelatnosti. Za planiranje većih projekata upotrebljavaju se tzv. mrežniplanovi.

slide23

PROJEKTNI MENADŽMENT

Glede vremenskog tijeka projekta, mrežni plan može biti:

– deterministički ili

– stohastički.

Kod determinističkog mrežnog plana (npr. metoda planiranja: critical path method, CPM; program evaluation and review technique, PERT), za ostvarenje projekta, neizostavno treba proći sve prikazane putove. Kod stohastičkog mrežnog plana neki putovi, ovisno o prilikama, se mogu izostaviti, tj. postoji više načina ostvarenja projekta (npr. metoda planiranja: graphical evaluation and review technique, GERT; generalized activity networks; GAN).

Mi ćemo razmotriti samo determinističke mrežne planove (dijagrame).

slide24

PROJEKTNI MENADŽMENT

Mrežni plan je grafički prikaz odvijanja radova; pokazuje međusobnu povezanost i redoslijed izvođenja radova.

Mrežno planiranje temelji se na teoriji grafova koju je razvio mađarski matematičar R. König (1935).

Za razumijevanje mrežnog plana potrebno je poznavati pojmove i pravila crtanja mrežnog planiranja.

slide25

PROJEKTNI MENADŽMENT

Temeljne metode mrežnog planiranja su:

– metoda kritičnog puta (engl. critical path method, CPM), razvijena 1957. u tvrtkama DuPont i Remington Rand),

– metoda vrednovanja i revizije projekta (engl. program evaluation and review technique, PERT), razvijena 1958. u savjetodavnoj tvrtki Booz, Allen i Hamilton i tvrtki Lockheed Missile System Division za projekt Polaris).

Osnovna je razlika između metoda CPM i PERT u tome što CPM ne primjenjuje račun vjerojatnosti, tj. računa se samo s jednom procjenom trajanja aktivnosti.

slide27

PROJEKTNI MENADŽMENT

Primjeri događaja:

– zadan diplomski rad,

– napisan diplomski rad,

– predan diplomski rad,

– obranjen diplomski rad.

Primjeri aktivnosti:

– pretraživanje literature,

– projektiranje sklopa,

– ispitivanje sklopa,

– pisanje diplomskog rada.

slide28

PROJEKTNI MENADŽMENT

Primjeri događaja:

– sklopljen ugovor,

– izrađena proizvodna dokumentacija,

– završena montaža postrojenja.

Primjeri aktivnosti:

– uspoređivanje ponuda,

– sastavljanje motora,

– ispitivanje postrojenja.

slide33

PROJEKTNI MENADŽMENT

Primjer mrežnog plana

1

Kritični put: AC D I J (33)

A B I J (30)

E F J (17)

G H K (20)

slide34

PROJEKTNI MENADŽMENT

Zadatak: Transformirajte CPM mrežni dijagram u gantogram!

slide35

PROJEKTNI MENADŽMENT

Plan novčanog tijeka

slide36

PROJEKTNI MENADŽMENT

 • SOFTVERSKA RJEŠENJA ZA PROJEKTNI MENADŽMENT:
  • planiranje projekta (izradu plana, tj. vremensko planiranje)
  • planiranje troškova
  • upravljanje projektom
  • analiziranje stanja projekta
  • izvještavanje.

MS PROJEKT, PRIMAVERA, MS EXCEL ...

slide37

PROJEKTNI MENADŽMENT

Suvremeni trendovi PM-a

 • Upravljanje rizicima
 • Planiranje (CCPM)
 • Nove organizacijske strukture
 • Timski rad
 • Nove metode kontrole (EVA)
 • Utjecaj novih tehnologija
slide38

PROJEKTNI MENADŽMENT

Upravljanje rizicima

slide39

PROJEKTNI MENADŽMENT

Nove organizacijske strukture

slide40

PROJEKTNI MENADŽMENT

Literatura

Blanchard, K. ; Zigarmi, P. ; Zigarmi D. ; - Leadership and the One Minute Manager, Willow books, 1986.

Burghardt, M. – Projektmanagement; Siemens Aktiengesellschaft, 1988.

Dhillon, B.S. – Engineering and technology management, Tools and applications, Artech House, 2002.

Goldratt, E.M. – Critical chain, The north river press, 1997.

Martin, P. ; Tate, K. – Getting started in project management, John Wiley and sons Inc. , 2001.

Sikavica, P. ; Novak, M. – Poslovna organizacija, Informator, 1999.

Ozmić, M. A.; Baljkas, S. – Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, 2005.