metode rje avanja izmjeni nih krugova n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metode rješavanja izmjeničnih krugova

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Metode rješavanja izmjeničnih krugova - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Metode rješavanja izmjeničnih krugova. Metoda konturnih struja. Metoda napona čvorova. Millman-ov teorem. Thevenin-ov teorem. Norton-ov teorem. Metoda superpozicije. 1. zadatak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metode rješavanja izmjeničnih krugova' - wright


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metode rje avanja izmjeni nih krugova

Metode rješavanja izmjeničnih krugova

 • Metoda konturnih struja.
 • Metoda napona čvorova.
 • Millman-ov teorem.
 • Thevenin-ov teorem.
 • Norton-ov teorem.
 • Metoda superpozicije.
1 zadatak
1. zadatak

Za mrežu na slici poznati su elementi i struje koji su označeni na slici. Izračunajte struju koju mjeri idealni ampermetar.

uvodni pojmovi
Uvodni pojmovi

Metoda konturnih struja

 • Rješavanje mreža pomoću metode konturnih struja može se svesti na sljedeće korake:

1) Prvo je potrebno odabrati nezavisne konture i definirati smjer obilaženja.

2) Za svaku konturu napiše se naponska jednadžba, koja ima općenito za k-tu konturu oblik:

gdje je,

Ik- struja promatrane konture

Il- struja bilo koje druge konture

Zkk - vlastita impedancija konture k

Zkl - zajednička impedancija između konture k i l

Ekk- vektorska suma svih unutarnjih napona konture k

3) Kao rješenje sustava jednadžbi dobije se niz konturnih struja u mreži.

rje enje zadatka

.

I3

Rješenje zadatka
 • U mreži prema slici struja I1 i I2 predstavljaju konturne struje. Ako pretpostavimo struju I3 kao konturnu struju u prikazanoj konturi moguće je odrediti njenu vrijednost:

Struja koja teče kroz ampermetar jednaka je:

Ampermetar mjeri efektivnu vrijednost struje IA:

2 zadatak
2. zadatak

Odredite struje u svim granama zadane mreže te snage izvora i snage na otporima.

 • R1 = 10 []
 • R2 = 5 []
 • R3 = 10 []
 • R4 = 10 []
 • XL = 10 []
 • XC = 10 []
rje enje zadatka1
Rješenje zadatka
 • Struje I1, I3 i I6 predstavljaju konturne struje u mreži. Pri tome je struja I3 određena strujom koju daje strujni izvor. Ostale konturne struje moguće je odrediti pomoću sustava dviju jednadžbi:
slide7

Uvrštenjem vrijednosti pojedinih elemenata dobije se sljedeći sustav jednadžbi koji rješavamo:

slide8

Struje u zavisnim granama određujemo pomoću konturnih struja :

 • Snage naponskih izvora:
 • Kako bi se odredila snaga strujnog izvora potrebno je odrediti napon na stezaljkama strujnog izvora:
slide9

Snaga strujnog izvora:

 • Snage na radnim otporima:
 • Snagu koju daju izvori u mreži troši se na radnim otporima u mreži:
3 zadatak
3. zadatak

Odredite iznos struje I u spoju prema slici. Zadano:

 • R = 2 []
 • XL1 = 2 []
 • XL2 = 2 []
 • XM = 2 []
 • U = 2 [V]
rje enje zadatka2

.

.

I

I1

Rješenje zadatka
 • Pretpostavimo smjerove dviju konturnih struja, I i I1 koje stvaraju padove napona prema slici (I. kontura).

+ -

+

-

-

+

-

+

Napon

samoindukcije - I

Napon

međuindukcije - I1

Napon

samoindukcije - I1

 • Za I. konturu, na osnovu prikazanih napona moguće je zapisati sljedeće:
slide12

.

.

I

I1

Napon

samoindukcije - I1

 • Za drugu konturu vrijedi:

+

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

+

Napon

međuindukcije - I

Napon

samoindukcije - I

Napon

međuindukcije - I1

Napon

samoindukcije - I1

 • Naponi na prvoj, odnosno drugoj zavojnici su kao što je prikazano na slici. Iz toga slijedi:
 • Uvrštenjem poznatih vrijednosti određuje se struja I:
4 zadatak
4. zadatak

U spoju prema slici odredite:

a) vrijednost otpora R2 uz koju će krug biti u rezonanciji

b) struje u krugu.

Zadano:

 • U = 100 [V]
 • R1 = 20 []
 • XL1 = 10 []
 • XL2 = 9 []
 • XM = 6 []
 • XC1 = 8 []
rje enje zadatka3
Rješenje zadatka
 • Iz uvjeta rezonancije vrijedi:
 • Da bi se odredila ukupna impedancija kruga potrebno je odrediti omjer napona izvora i struje I1:
 • Za prikazanu mrežu vrijedi:
slide15

Kao rješenje sustava jednadžbi dobijemo ukupnu impedanciju:

 • Iz uvjeta rezonancije dobijemo otpor R2: