slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disposition PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disposition

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Disposition - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Kartläggning av NO 2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim. Disposition. 1. Uppdraget. 2. Kvävedioxid. Miljökvalitetsnorm Utsläpp - förändringar Mätningar Meteorologi Beräknade halter 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Disposition


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kartläggning av NO2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommunMagnus BrydolfBoel Lövenheim
slide2

Disposition

 • 1. Uppdraget

2. Kvävedioxid

 • Miljökvalitetsnorm
 • Utsläpp - förändringar
 • Mätningar
 • Meteorologi
 • Beräknade halter 2010
 • Kritiska trafikflöden
 • Var överskrids normen?
 • Jämförelse med tidigare kartläggning

3. Partiklar PM10

4. DEMO –luftkvalitetskartor på LVF hemsida

slide3

Uppdraget enl tilläggsprogram 2011

Uppföljning av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid –ny kartläggning för år 2010

Tidigare kartläggningar

ABC län 1999, 2006

Gävle kommun 2003

Sandviken kommun 2006

Ändrade beräkningsförutsättningar

Nya emissionsfaktorer för kväveoxid

Uppdaterat statligt vägnät

Beräkningar med högre upplösning, som störst 100 m beräkningsrutor (tidigare 500 m)

Uppföljning av miljökvalitetsnormen för PM10 –ny kartläggning för år 2010

Tidigare kartläggningar

ABC län 2002/2005

Gävle kommun 2003

Sandviken kommun 2006

Ändrade beräkningsförutsättningar

Dubbdäcksandel –förbud på gator i Stockholm och Uppsala

Miljökvalitetsnormen: nya utvärderingströsklar

Uppdaterat statligt vägnät

Som störst 100 m beräkningsrutor (tidigare 2 km)

slide4

Kartläggning av NO2-halter år 2010 iStockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun- Jämförelser med miljökvalitetsnorm

milj kvalitetsnormen no 2
Miljökvalitetsnormen NO2

Luftkvalitetsförordning SFS 2010:477

 • Övre utvärderingströskel Neder utvärderingströskel
 • 1 timme 72 54
 • 1 dygn 48 36
 • Kalenderår 32 26

Liksom tidigare kartläggning visar beräkningarna att dygnsnormen är dimensionerande.

utsl ppsfaktorer no x
Utsläppsfaktorer NOx

Förändringar sedan kartläggningen 2006 (Gävle 2003)

Nya emissionsfaktorer

Artimis har ersatt Vägverkets EVA-modell

Bättre beräkningar fr utsläppen från olika kategorier av miljöbilar och dieselbilar.

Utsläppen av kväveoxider är högre med Artemis jmf med EVA-modellen.

Statliga vägar från NVDB

Nytt vägnät och uppdaterade trafiksiffror, tung trafikandel och hastighet för statliga vägar.

Nytt geografiskt vägnät från NVDB för kommunala vägar i Stockholms Stad (ej trafikflöden).

meteorologi
Meteorologi

Stockholms län

Meteorologi från Högdalenmasten 50 m

Medelår för 1993 - 2010

Uppsala län

Meteorologi från Marstamasten, 24 m

Medelår för 1993 -2010

Gävle och Sandviken

Meteorologi från virtuell mast i Valbo

Medelår för 2003 - 2010

Parametrer som påverkar halterna NO2:

Risk för inversion, låg vindhastighet

Under vintern och särskilt i samband med snötäckt mark är inversioner vanligare än under sommarhalvåret vilket försämrar luftkvaliteten.

Inversion ger en stabil skiktning i atmosfären och föroreningar som släpps ut i marknivå stannar nära marken och späds inte ut i vertikal led som under mer normala förhållanden. Dessutom är vindhastigheten låg vid inversioner och utspädningen i horisontell led blir också liten.

Generellt större risk för höga luftföroreningshalter orsakat av inversioner med försämrad utspädning av luftföroreningarna än Stockholm och Gävle. Vanligt med inversion vintertid i Gävle

ber knade no 2 halter
Beräknade NO2-halter

AB län, C län samt Gävle och Sandviken år 2010

ber knade no 2 halter1
Beräknade NO2-halter

Gävle och Sandviken år 2010

Gävle centrum

ber knade no 2 halter2
Beräknade NO2-halter

Uppsala län år 2010

Uppsala tätort

ber knade no 2 halter3
Beräknade NO2-halter

Stockholms län år 2010

Storstockholm

var riskerar no 2 normen att verskridas kritiska trafikfl den
Var riskerar NO2-normen att överskridas?Kritiska trafikflöden

Öppna vägar

ABC-län+Gäv/Sand

Enkelsidig bebyggelse

Turingegatan, Södertälje

Dubbelsidig bebyggelse

Norrlandsgatan, Stockholm

60 µg/m³ : ca 87000 ÅMD

48 µg/m³ : ca 64 000 ÅMD

36 µg/m³ : ca 40 000 ÅMD

60 µg/m³: ca 40 000 ÅMD

48 µg/m³ : ca 22 000 ÅMD

36 µg/m³ : ca 4 000 ÅMD

60 µg/m³ : ca 6 000 ÅMD

j mf relse av no 2 halter
Jämförelse av NO2-halter

2010

42 km över mk norm

39 km inom övre utv tröskeln

2003/2006

29 km över mk norm

70 km inom övre utv tröskeln

> 60 µg/m3

48-60 µg/m3

j mf relse av no 2 halter1
Jämförelse av NO2-halter

2010 Gävle kommun och Sandviken kommun

0 km över miljökvalitetsnorm

0,3 km inom övre utvärderingströskeln

2003/2006 Gävle kommun och Sandviken kommun

0 km över miljökvalitetsnorm

5,8 km inom övre utvärderingströskeln

2010 Gävle tätort

2003 Gävle tätort

> 60 µg/m3

48-60 µg/m3

j mf relse av no 2 halter2
Jämförelse av NO2-halter

Uppsala län 2010

0,06 km över miljökvalitetsnorm

0,6 km inom övre utvärderingströskeln

Uppsala län 2006

0,4 km över miljökvalitetsnorm

0,3 km inom övre utvärderingströskeln

2010 Uppsala tätort

2006 Uppsala tätort

> 60 µg/m3

48-60 µg/m3

j mf relse av no 2 halter3
Jämförelse av NO2-halter

Stockholms län 2006

29 km över miljökvalitetsnorm

64 km inom övre utvärderingströskeln

Stockholms län 2010

42 km över miljökvalitetsnorm

38 km inom övre utvärderingströskeln

2010 Storstockholm

2006 Storstockholm

> 60 µg/m3

48-60 µg/m3

j mf relse av no 2 halter4
Jämförelse av NO2-halter

Stockholms innerstad 2010

Stockholms innerstad 2006

> 60 µg/m3

48-60 µg/m3