DISPOSITION - PowerPoint PPT Presentation

marge
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DISPOSITION PowerPoint Presentation
Download Presentation
DISPOSITION

play fullscreen
1 / 71
Download Presentation
137 Views
Download Presentation

DISPOSITION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KVALITET OG REFLEKSIVITET I DET HYPERKOMPLEKSEBIBLIOTEKET I UNIVERSITETS- OG HØJSKOLEPÆDAGOGIKKENLars QvortrupLillehammer 25. oktober 2007

 2. DISPOSITION • Reinventing (redescribing) ”quality” • Reinventing (redescribing) ”the library” • And making the connection

 3. REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY

 4. REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY • From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) • To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon)

 5. REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY • From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) • To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon) • Thus: ”Quality” is a contingency formula. A way of managing complexity


 6. REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY • From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) • To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon) • Thus: ”Quality” is a contingency formula. A way of managing complexity • However: The paradoxicality of ”quality”. From normativism to reflectivism

 7. REINVENTING (REDESCRIBING) QUALITY • From ”ontology” (quality as a quality of the world/the thing) • To ”epistemology” (quality as a quality of the observation of the world, i.e. an observation-dependent phenomenon) • Thus: ”Quality” is a contingency formula. A way of managing complexity • However: The paradoxicality of ”quality”. From normativism to reflectivism • De-paradoxicalisation: Separation of cause and effect • In space: Differentiation of quality institutions (Quality as speciality) • In time: Differentiation of past and present (Quality as tradition)

 8. THE LIBRARY • From delivery of quality • To delivery of quality management tools and competencies • From taxonomy • To folksonomy (reflective – autopoietic – taxonomy) • The library as a learning facilitator

 9. Reflective quality

 10. Reflective quality Object WHAT: ”This is quality”

 11. Reflective quality Object HOW: ”How can I enhance my performance quality?”

 12. Reflective quality Object WHY: Why is ”quality” quality? I.e.: How is ”quality” defined, produced and measured?”

 13. Reflective quality Object The cultural system of quality mgt. – traditions, norms, institutions, etc.

 14. The system of reflective quality

 15. Pros and cons • Pros: Quality has been taken out in the open (transparent) from being an inherent quality of the old professors • Cons: From self-evaluation to a command-and-control-system, where cause and effect are disconnected

 16. REINVENTING (REDESCRIBING) THE LIBRARY

 17. Gabriel Naudé • 1600 – 1653

 18. Gabriel Naudé • 1600 – 1653 • 1627 • Advis pour dresser une bibliothèque • 1642 • Bibliotheque Mazarine

 19. Gabriel Naudé • 1600 – 1653 • 1627 • Advis pour dresser une bibliothèque • 1642 • Bibliotheque Mazarine • Alle forfattere – også kætterne • Offentlig adgang • ”En dannet, lærd og bogkyndig mand”

 20. Danmark • 224 hovedbiblioteker, 428 faste filialer, 44 bogbusser • 2004: 74,5 mio. udlån. 2 mio. aktive lånere. 2,5 mia. kr., netto.

 21. Danmark • 224 hovedbiblioteker, 428 faste filialer, 44 bogbusser • 2004: 74,5 mio. udlån. 2 mio. aktive lånere. 2,5 mia. kr., netto. • - og offentlig tavshed og usikkerhed om fremtiden • Sociokulturelt værested? • Kulturhus? • Specialydelser? • Second life?

 22. Samfundsudvikling og mediekonvergens Medie-konvergens (digitalisering) Medie-divergens (bogens primat) Traditions-samfundet (det private bibliotek) Industri-samfundet (det offentlige litt. bibliotek) Videnssamfundet (samfundsmæssige videnssystemer og -institutioner)

 23. Samfundsudvikling og mediekonvergens Medie-konvergens (digitalisering) GN Medie-divergens (bogens primat) Traditions-samfundet (det private bibliotek) Industri-samfundet (det offentlige litt. bibliotek) Videnssamfundet (samfundsmæssige videnssystemer og -institutioner)

 24. Samfundsudvikling og mediekonvergens Medie-konvergens (digitalisering) ? GN Medie-divergens (bogens primat) Traditions-samfundet (det private bibliotek) Industri-samfundet (det offentlige litt. bibliotek) Videnssamfundet (samfundsmæssige videnssystemer og -institutioner)

 25. Biblioteket • Biblioteket som institution • Et ”sted”? • Med bøger? Materialer? Faciliteter? • - Der betjener… Borgere? Forskere? Studerende?

 26. Biblioteket • Biblioteket som institution • Et ”sted”? • Med bøger? Materialer? Faciliteter? • - Der betjener… Borgere? Forskere? Studerende? • Biblioteket som funktion • Synkront: forvandling af den individuelle observation til et punkt i et netværk af observationer • Diakront: forvandling af den individuelle observation til et punkt mellem fortid og fremtid • Ved hjælp af vidensorganisering, vidensmediering og videns-systematisering • Og ved hjælp af standardiseringer (i tid og rum) for obervationer: KVALITET

 27. Baggrund

 28. Kompleksitet Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”

 29. Kompleksitet Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Kompleksitet

 30. Kompleksitet Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Kompleksitet Vidensophobning

 31. Hyperkompleksitet Usikkerhed på egenkompleksitet: “Autokontingens” Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Kompleksitet

 32. Hyperkompleksitet Usikkerhed på egenkompleksitet: “Autokontingens” Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Kompleksitet Vidensrefleksion

 33. Netværkskompetence • Forøgelse af individets tilslutningskapacitet • Individet som ”homo viator” • Løsning: • Netværkskompetence

 34. Refleksionskompetence • Enhver iagttagelse af verden indebærer: • Fremmediagttagelse • - og selviagttagelse • Vilkår: • Fra ontologi til autologi (erkendelsesparadoks) • Løsning: • Af-paradoksalisering

 35. Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

 36. Praktisk fornuft: Moralske, politiske og kulturelle ydelser Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

 37. Æstetisk fornuft: Form og fremtræden Praktisk fornuft: Moralske, politiske og kulturelle ydelser Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

 38. Æstetisk fornuft: Form og fremtræden Praktisk fornuft: Moralske, politiske og kulturelle ydelser Ren fornuft: Informations- og vidensarkitektur

 39. …AND MAKING THE CONNECTION

 40. Studiekompetencer og vidensformer

 41. Studiekompetencer og vidensformer

 42. Studiekompetencer og vidensformer

 43. Studiekompetencer og vidensformer

 44. Studiekompetencer og vidensformer Empiri

 45. Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode

 46. Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode Teori

 47. Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode Teori Metafysik

 48. Studiekompetencer og vidensformer Sag

 49. Studiekompetencer og vidensformer Fag Hum Sag Nat Samf

 50. Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode Teori Videnskabsteori/ metafysik Fag Hum Refleksions-niveau 4 3 2 1 Sag Nat Samf