html5-img
1 / 12

Prezentacja wyników projektów POLFOOD i FOODLINK

Prezentacja wyników projektów POLFOOD i FOODLINK. Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: pawel.bartoszek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk. POLFOOD.

Download Presentation

Prezentacja wyników projektów POLFOOD i FOODLINK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prezentacja wyników projektów POLFOOD i FOODLINK Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: pawel.bartoszek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

 2. POLFOOD • Research and innovation in food technologies – brokering European partnership and transfer of knowledge to Poland by series of practical workshops. • Partnerzy • Poznański Park Naukowo-Technologiczny • Politechnika Szczecińska • Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN • Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska • Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska

 3. Warsztaty • Poznań - 1-2 grudnia 2003Wykrywanie szkodliwych substancji i patogenów poprzez kontrolę procesu produkcyjnego • Szczecin - 2-3 grudnia 2003Żywność funkcjonalna - produkty rybne, profilaktyka chorób poprzez dietę • Warszawa - 11-12 marca 2004Higiena w produkcji i przetwarzaniu mleka • Kraków - 22-23 kwietnia 2004Wpływ metod pakowania i technologii konserwowania żywności na zdrowie człowieka • Wrocław - 27-28 września 2004Bezpieczeństwo Surowców i Produktow Mięsnych 

 4. Zaproszeni wykładowcy - Poznań • Prof. Christian Klampfl - Department of Analytical ChemistryJohannes Kepler University • Andreas Butschke - Federal institute for health protection of consumers and veterinary medicine. • Prof.Tomris Altuğ - Ege University, Faculty of Engineering, Food Engineering Department,Izmir, Turkey • Dr. Antonio Logrieco - Institute of Science of Food Production, National Research Council. CNR, Bari, Italy • Dr Norval Strachan - Environmental Physics School of Biological Sciences, Aberdeen, Scotland, UK • Glenn Kennedy - Chemical Surveillance Department, Veterinary Sciences Division, Department of Agriculture & Rural Development,Stoney Road,Belfast, Northern Ireland, UK • Ole Peter Ostermann - Joint Research Centre, Food Safety and Quality Unit • Antonella Vulcano, Innova S.r.l, Italy • Elena Maestri - Division of Genetic and Environmental Biotechnology, University of Parma, Italy

 5. Publikacje • PoznańHACCP – System zapewniania bezpieczeństwa w produkcji i obrocie żywnocią • Szczecin - 2-3 grudnia 2003Żywność funkcjonalna z ryb • Warszawa - 11-12 marca 2004Higiena w produkcji i przetwarzaniu mleka • Kraków - 22-23 kwietnia 2004Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - przewodnik • Wrocław - 27-28 września 2004Bezpieczeństwo produktów mięsnych

 6. Baza ofert współpracy www.polfood.pl/en/?d=20

 7. FOODLINK Linking Associated Candidate Countries and EU Member States food sectors with a view to higher level of participation in the FP 6 projects. Partnerzy • RPK – Poznański Park Naukowo - Technologiczny,Polska • Archimedes Foundation, Estonia • Oost-NV, Holandia • Kaunas University of Technology, Litwa (KPK) • Baltic Chapter of SPIE, Łotwa (KPK) • Institute of Food Bioresources, Rumunia (KPK) • The Scientific and Technical Research Council of Turkey; TUBITAK, Turcja • University of Plovdiv "Paisii Hilendarski"; Bułgaria • Slovak Agriculture University, Slowacja • CARTIF, Hiszpania • Szent István University, Węgry

 8. Działania • Dni informacyjne (w 9 krajach) • Dotarcie do potencjalnych uczestników • Baza danych ofert • Dzień brokerski podczas POLAGRY • Promocja w CORDIS

 9. Europejskie Forum Partnerów w branży spożywczej • 23 września 2004r. Podczas Targów POLAGRA • Warsztaty: • informacja o FP6 i jak wziąć udział • prezentacje projektów – idee i wyniki • prezentacje nauki ACC • Spotkania bilateralne (na podstawie ankiet współpracy) • Granty podróżne

 10. Zaproszeni goście • Jacobus Oosterhaven - Agrotechnology and Food Innovations bv, Holandia • Glenn Kennedy - Queen's University Belfast, Wielka Brytania • Olafur Oddgeirsson - Food Control Consultants Ltd., Wielka Brytania • Frederik Beekmans - Meat and Seafood Innovation Centre, Holandia • Arne Hermansen - The Norwegian Crop Research Institute, Norwegia • Henning Klarlund - Danish Institute for Food and Veterinary Research, Dania • Gulcihan Kaynak - HELVACIZADE Food CO, Turcja • Raimundas Lelesius - Veterinary Institute of Lithuanian Veterinary Academy, Litwa

 11. Zaproszeni goście • Algirdas Liutkevicius - Food Institute of Kaunas Technological University, Latvia • Ilme Liblikas - Estonian Agricultural University • Helena Frančáková - Slovak University of Agriculture in Nitra • Mária Chrenková - Słowacja • Ján Kraic - Research Institute of Plant Production, Słowacja • Beata Kapolna - Węgry

 12. Dzień brokerski 100 spotkań indywidualnych Targi POLAGRA – 2005 • Czekamy na pomysły?

More Related