prezentacja o ms dos ie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja o MS-DOS’ie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja o MS-DOS’ie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Prezentacja o MS-DOS’ie - PowerPoint PPT Presentation

80 Views
Download Presentation
Prezentacja o MS-DOS’ie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prezentacja o MS-DOS’ie Wykonala: Karolina Zakrzewska

  2. Wiedza ogólna o programie • MS-DOS (ang.Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerówIBM-PC.Choć MS-DOS sam w sobie jest środowiskiem tekstowym, rolę graficznej nakładki działającej na nim spełniać miał DOS Shell oraz wczesne wersje systemu Microsoft Windows. Od rozwiązań Microsoftu bardziej popularny okazał się jednak Norton Commander – napisany poza firmą Microsoft dosowy menedżer plików, korzystający z tzw. semigrafiki środowiska tekstowego DOS. Późniejsze wersje Windows (od 3.0 wzwyż w linii systemów 9x, kończącej się systemem Millennium Edition) stawały się coraz bardziej samodzielnymi systemami operacyjnymi, tworząc odrębną własną platformę programistyczną. Jednak wszystkie systemy tej linii startowały z poziomu DOS i były z nim zgodne w dół.

  3. Polecenia: 1.<litera>: 2.dir 3.cd <folder> 4.copy <nazwa pliku> <miejsce docelowe> 5.del(lub erase) <nazwa pliku> 6.ren <nazwa pliku> <nowa nazwa> 7.del_tree 8.EDIT Opis: 1.zmiana bieżącego dysku (np. a:) 2.wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu 3.zmiana bieżącego katalogu (np. cd windows) 4.kopiowanie plików (np. copy c:\command.com c:\windows\command.com) 5.usuwanie pliku (np. del c:\config.sys) 6.zmiana nazwy pliku (np. c:\config sys c:\config1.sys) 7.usunięcie 8.uruchamianie edytora tekstu Polecenie w MS-DOS’ie

  4. Sekcja [Paths] -- sciezki • Parametry są ścieżkami wskazującymi na foldery. • HostWinBootDrv -- ścieżka głównego folderu dysku systemowego. Domyślnie i niemal zawsze C:\. Jeżeli dysk ten jest skompresowany, wskazane jest tu oznaczenia tzw. dysku-gospodarza, czyli dysku fizycznego. • UninstallDir -- ścieżka plików wykorzystywanych do odinstalowania Windows 9x. • WinBootDir -- położenie plików niezbędnych do uruchomienia Windows 9x. Domyślnie ten sam parametr co przy WinDir. • WinDir -- ścieżka folderu Windows 9x, jaka została podana przy instalacji.

  5. Sekcja [Options] -- opcje • Parametry są liczbami 0 lub 1, odpowiadającymi włączeniu i wyłączeniu opcji, ewentualnie liczbami naturalnymi. • BootDelay -- określa, ile sekund będzie miał użytkownik na wciśnięcie klawisza lub kombinacji w momencie wyświetlania napisu Uruchamianie Windows 9x.... Domyślnie przyjmowane jest 2. Wartość 0 wstrzyma wyświetlanie komunikatu, a czas na wciśnięcie klawiszy będzie bardzo krótki. • BootGUI -- decyduje o tym, czy IO.SYS przekaże kontrolę WIN.COM, co spowoduje uruchomienie całości systemu operacyjnego, łącznie z graficznym interfejsem użytkownika i sterownikami pracującymi w trybie chronionym. Domyślnie 1. • BootKeys -- zmiana tej wartości na 0 uniemożliwi wyświetlenie menu startowego Windows 9x, jakie ukazuje się wtedy, gdy wciśniemy f8 w momencie wyświetlania tekstu Uruchamianie Windows 9x... Również inne, zazwyczaj dostępne w tym momencie klawisze nie będą aktywne. Równocześnie ignorowane będą wartości BootDelay, BootMenu, BootMenuDefault, BootMenuDealy i BootMulti. • BootMenu -- ustawienie tej wartości na 1 pozwala wyświetlać menu startowe automatycznie przy każdym uruchamianiu systemu. • BootMenuDefault -- domyślna pozycja menu startowego. Jeżeli użytkownik nie wskaże inaczej będzie to 1, czyli uruchomienie standardowe. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, gdy poprzednia inicjalizacja Windows nie została ukończona. Wówczas wybierana jest opcja 3 dla komputera bez sieci (Tryb awaryjny) i 4 dla komputera podłączonego do sieci (Tryb awaryjny z obsługą sieci).