perlindungan data peribadi strategi pelaksanaan oleh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERLINDUNGAN DATA PERIBADI STRATEGI PELAKSANAAN OLEH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERLINDUNGAN DATA PERIBADI STRATEGI PELAKSANAAN OLEH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
winfred

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI STRATEGI PELAKSANAAN OLEH - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
PERLINDUNGAN DATA PERIBADI STRATEGI PELAKSANAAN OLEH
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI STRATEGI PELAKSANAAN OLEH KETUA PENGARAHJABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADIKEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

 2. PENDEKATAN STRATEGI

 3. CABARAN UTAMA-JABATAN PDP Agensi kerajaan yang baru ditubuhkan …akan menarik minat… …harapan yang tinggi… 2. Persekitaran operasi …perubahan yang pesat terhadap teknik pengurusan maklumat… …pertumbuhan yang pantas dan pesat dalam sektor berorientasikan maklumat … …kepentingan global yang tinggi.. 3. Kepentingan awam …satu objek yang mempunyai skop kepentingan sosial yang luas.. Dec, 29/2011

 4. CABARAN UTAMA –PELAKSANAAN AKTA PDP Tahap kesedaran masyarakat … kesedaran rendah tapi kian meningkat... … harapan yang tinggi… … memerlukan perhatian dan pendidikan… 2. Tahap kesediaan di kalangan pengguna data … Sistem, proses dan prosedur yang terbukti … Teknik pengurusan maklumat yang dinamik … Kekangan sumber-kemahiran,teknologi dll. … Pengaliran data peribadi ke nagara-negara yang kurang perlindungan data peribadi … Pengurusan data peribadi yang sedang dalam proses Dec, 29/2011

 5. PENDEKATAN STRATEGIK KESELURUHAN Mendekati stakeholders Dan Meningkatkan Kesedaran • Pembinaan identiti • Pembinaan kapasiti • Mengenalpasti dan memahami kepentingan • dan keperluan stakeholders 2. Penglibatan Dan Kerjasama • mengetengahkan isu-isu baru • memperluaskan kapasiti • memberi sokongan dan kerjasama Dec, 29/2011

 6. PENDEKATAN STRATEGIK KESELURUHAN 3. Penyertaan Dan Perundingan • Peranan kepimpinan dalam forum serantau/global • Perkongsian pengetahuan dan pengalaman • Pemantauan tren dan kecenderungan dalam bidang • pengurusan maklumat Dec, 29/2011

 7. MENGHADAPI CABARAN–JABATAN PDP Menyediakan kepimpinan yang perlu. 2. Organisasi yang mantap dengan angggota berkemahiran dan berpengalaman. 3. Memberikan tumpuan kepada isu-isu baru Peka kepada persekitaran operasi yang dinamik Peningkatan tahap integriti data peribadi secara berterusan Dec, 29/2011

 8. MENGHADAPI CABARAN –PELAKSANAAN AKTA PDP Pelaksanaan akan dijalankan secara berhemah untuk impak kepada semua pihak 2. Pelan pengurusan peralihan untuk membantu pelaksanaan Akta 3. Penggerak-penggerak utama dari sektor-sektor untuk bertindak sebagai juara 4. Insentif regulatori untuk menggalakan pematuhan tinggi Dec, 29/2011

 9. HALA TUJU UMUM PEMANTAPAN JAB.PDP-2012/13 3. Pewartaan Pesuruhjaya 4. Model pembiayaan operasi Rangka kerja kerjasama Jawatankuasa Penasihat PDP Pengukuhan dan pemantapan organisasi 2. Strategi komunikasi dengan stakeholders Pelan awal dan tertaalok kepada perubahan

 10. HALA TUJU UMUM PELAKSANAAN AKTA PDP 2012/13 4. Bengkel pelaksanaan Peraturan-Peraturan 5. Pendaftaran pengguna data 6. Forum pengguna 7. Tribunal Rayuan Rangka Kerja Pelaksanaan Akta 2. Penggubalan Peraturan-Peraturan 3. Pelaksanaan Akta Pelan awal dan tertaalok kepada perubahan

 11. ATURAN INSTITUSI

 12. STRUKTUR FUNGSI UTAMA KETUA PENGARAH KOMUNIKASI KORPORAT PENDAKWAAN PENDAFTARAN DAN OPERASI PERANCANGAN STRATEGIK DAN SOKONGAN PENGUATKUASAAN SEKRETARIAT Dikemaskini: 10 Oktober 2011

 13. RANGKA KERJA INSTITUSI MENTERI (DASAR) Cadangan Arahan TRIBUNAL RAYUAN KP PDP (PERATURAN) FORUM INDUSTRI Rujukan -Menetapkan fora -Mendaftar kod amalan -Peraturan -Penguatkuasaan PENGGUNA DATA

 14. KUASA DAN TATACARA PERUNDANGAN MENTERI Melaksanakan fungsi atas bidang kuasa yang diberikan dalam Akta • PERATURAN • Pengenalan • Kajian • Pengecualian • PERLANTIKAN • Pesuruhjaya • Jawatankuasa • Penasihat • Tribunal Rayuan • Pembiayaan PENDAFTARAN -Syarat dan terma - Pengecualian ARAH TUJU • AM • -Melantik pakar-pakar • Membuat kontrak • Perancangan bagi • sumber PENDAFTARAN -Kod amalan -Forum • PENYIASATAN • -Perundingan • Laporan • Pengumpulan maklumat PESURUHJAYA Arahan spesifik oleh Menteri dalam menjalankan fungsi- fungsinya

 15. PRINSIP AM BAGI OPERASI JABATAN PDP Mempromosi kepentingan negara Menggalakkan pematuhan terhadap protokol antarabangsa dan amalan-amalan terbaik Menggalakkan penyertaan produktif di kalangan pengguna akhir dan data Menggalakan pematuhan peraturan industri kawalan sendiri Intevensi terpilh untuk kepentingan pengguna akhir dan kemantapan persekitaran i.e berasaskan sektor Ukuran kejayaan-peningkatan tahap keyakinan dan integriti data peribadi Dec, 29/2011

 16. RANGKA KERJA KAWAL SELIA

 17. PANDUAN PERATURAN • Peraturan bersifat generik • - Memberi tumpuan kepada aplikasi peraturan generik • yang meluas • - Peraturan khusus untuk isu-isu, situasi dan pihak • tertentu 2. Fleksibiliti - Dari segi kekangan regulatori untuk memanjangkan tempoh aplikasi 3. Berorientasikan Proses - Untuk meningkatkan kejelasan Dec, 29/2011

 18. PANDUAN PERATURAN 4. Unsur Berkecuali - Elakkan daripada menggunakan perkataan, konsep dan teknologi dll. yang merujuk kepada pengguna data sektor tertentu 5. Industri Disiplin Diri - Pengguna data menerima tanggungjawab kawalan diri Dec, 29/2011

 19. CADANGAN PERATURAN-PERATURAN • Pendaftaran- tatacara, proses dan kelayakan pendaftaran • Yuran -struktur yuran berdasarkan amalan-amalan bersesuaian • Pematuhan- piawaian, tatacara dan proses pematuhan

 20. Konsep-konsep Utama , Fasal (4) Akta 709 APA ITU DATA PERIBADI ? 1.Sebarang maklumat-objektif dan subjektif 2. Berhubung - konten, tujuan dan keputusan 3. Dikenal pasti atau boleh dikenal pasti-identi, nama, alamat, siasatan dll. 4. Maklumat tersebut atau maklumat tersebut dan maklumat lain- kombinasi maklumat 5. Penyataan pendapat- sesuatu pendapat tentang individu

 21. TERIMA KASIH