Nuorten elinoloindikaattorit hyvinvoinnin kuvaajana
Download
1 / 18

Nuorten elinoloindikaattorit hyvinvoinnin kuvaajana - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Nuorten elinoloindikaattorit hyvinvoinnin kuvaajana. LASTEN HYVINVOINTITIEDON FOORUMI 12.2.2008 Helsinki Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusverkosto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorten elinoloindikaattorit hyvinvoinnin kuvaajana' - winfred


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nuorten elinoloindikaattorit hyvinvoinnin kuvaajana l.jpg

Nuorten elinoloindikaattorit hyvinvoinnin kuvaajana

LASTEN HYVINVOINTITIEDON FOORUMI 12.2.2008 Helsinki

Sami Myllyniemi,

Nuorisotutkimusverkosto


Nuorisotutkimusverkosto l.jpg
Nuorisotutkimusverkosto

 • Nuorisotutkimusseura ry. on vuonna 1988 perustettu poikkitieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa.

 • Vuoden 1999 alussa perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura harjoittaa tutkimustoimintaa.

 • Nuorisopoliittinen relevanssi!

 • OPM:n nuorisoyksikkö.

 • Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.

Sami Myllyniemi


Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta nuora l.jpg
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)

 • Nuorisolain 5 §: lapsi- ja nuorisopolitiikan asiantuntijaelin, jonka (yhtenä) tehtävänä tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan.

 • Esitys uuden seurantajärjestelmän sisällöllisestä ja teknisestä toteutuksesta huhtikuun loppuun mennessä.

 • Neuvottelukunnan tehtävänä vuosittain arvioida lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoa.

 • Politiikkaohjelmasta: ”Kehitetään indikaattorijärjestelmä, jonka avulla päätöksentekijät voivat seurata lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.”

Sami Myllyniemi


Jatkettavat hankkeet l.jpg
Jatkettavat hankkeet

 • Nuorten elinoloindikaattorit www.nuoret.org uudistuu 2008 aikana

 • Järjestökiinnittyneisyys (1998, 2001)

 • Nuorten elinolot –vuosikirja (2001-)

 • Nuorisobarometri (1994-)

Sami Myllyniemi


Nuorten elinoloindikaattorit l.jpg
Nuorten elinoloindikaattorit

 • www.nuoret.org verkkotietokanta 15–29-v.

 • 1995 Nuorisotyölaki (1995/235) asetti lain tavoitteeksi parantaa nuorten elinoloja.

 • Olli Saarela1999: ”Päätöksenteolle tarpeellisen tiedon tuottaminen ja alueellisen tasa-arvon seuranta.”

 • Materiaaliset olot & hyvinvointi/pahoinvointi

 • Tiedot Tilastokeskukselta ja Stakesilta

 • Tietokantaa kehitetään parhaillaan vastaamaan uuden nuorisolain ja lanuken tarpeisiin.

Sami Myllyniemi


Www nuoret org puutteita l.jpg
www.nuoret.org - puutteita

 • Kuntatason tiedon puuttuminen

 • Käyttäjäystävällisyys

 • Indikaattoreiden tarkoituksenmukaisuus

 • Ajallinen viive jopa 3 vuotta

  • Väistämätön

  • Ei lähtökohtaisesti tulosjohtamisprosessin seurantatietoa

  • Syytä yhdistää eri tavoin saatavaa seurantatietoa

Sami Myllyniemi


Nuorten elinolot vuosikirja l.jpg
Nuorten elinolot -vuosikirja

 • Vuosijulkaisu yhteistyössä Nuora, Stakes, NTV

 • Tilastot ja tieteelliset artikkelit vuoropuhelussa

 • Seitsemäs vuosikirja ilmestymässä (teemana ”polarisaatio”)

 • Tutkimustieto ja tilastot nuorten hyvinvoinnista päätöksentekijöiden, nuorisoalan ammattilaisten, kasvattajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden ulottuville.

Sami Myllyniemi


Nuorisobarometri l.jpg
Nuorisobarometri

 • Kohteena nuorten arvot ja asenteet. Toteutettu 1994 alkaen.

 • Edustava otos 15–29-vuotiaista.

 • Toistuvat kysymykset & ajankohtaiset asiat.

 • Vuodesta 2004 lähtien Nuora yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

 • 2004- teemabarometrit

 • Data tilattavissa http://www.fsd.uta.fi/.

12.2.2008

Sami Myllyniemi


Nuorisobarometri 2007 l.jpg
Nuorisobarometri 2007

 • ”Perusarvot puntarissa”

 • 1903 puhelinhaastattelua huhtikuussa 2007.

 • Painopisteenä ajallinen vertailu.

 • Ajankohtaisina aiheina mm. nuorten käsitykset perustulosta, äänioikeusiästä ja koulutuspoliittisista kysymyksistä.

 • Nuorisobarometrin kytkeminen lanukeen ja seurantajärjestelmään.

Sami Myllyniemi


Nb 2007 kuulemispyk l n seurantaan l.jpg
NB 2007 Kuulemispykälän seurantaan

Nuorisobarometri 2007. Puhelinhaastattelut, n=1903.

Sami Myllyniemi


Nb 2007 kuulemispyk l n seurantaan11 l.jpg
NB 2007 Kuulemispykälän seurantaan

Nuorisobarometri 2007. Puhelinhaastattelut, n=1903.

Sami Myllyniemi


Nb 2007 koulutus ja ty nsaanti l.jpg
NB 2007 ”koulutus ja työnsaanti”

Nuorisobarometri 2007. Puhelinhaastattelut, n=1903.

Sami Myllyniemi


Nuorisobarometri 2008 l.jpg
Nuorisobarometri 2008

 • Nuoran 2008 toimintasuunnitelmassa:

  ”Vuoden 2008 nuorisobarometri käsittelee nuorten ”kuntakansalaisuutta”. Näkökulmina ovat muun muassa kiinnittyneisyys kuntaan ja tyytyväisyys kuntapalveluihin (lähipalvelut). Kunnallista vaikuttamista ja osallistumista on sivuttu useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa, mutta tulevassa nuorisobarometrissa teema on mukana palveluiden käyttäjien näkökulmasta.”

Sami Myllyniemi


Uusia hankkeita l.jpg
Uusia hankkeita

 • Säännöllinen julkaisu ”ulkopuolisista” nuorista.

 • Selvitetään mahdollisuus valtakunnallisen vaaliluettelo-pohjaiseen nuorten äänestysaktiivisuustilastointiin.

 • NTV:n Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -tutkimushanke (v. 2008-2010)

 • Changing Civil Society: Multiculturalism, Young People and the Finnish Civic Culture (v. 2008-2010)

 • Nuorten digitaalinen arki (lomakekysely, julkaisu 2009)

 • Tutkimusinventaari nuorten nivelvaiheen palveluja koskevista tutkimuksista http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/inventaari.pdf

 • 8-pykälä –hanke (yhteys peruspalvelujen kartoitukseen)

Sami Myllyniemi


Peruspalveluiden arviointi l.jpg
Peruspalveluiden arviointi

 • Läänien selvitystyö kuntien peruspalveluista.

 • Nuorisotoimen arviointikohteina työpajat.

 • 2007 arviointikohde: Nuorisolain 8 §:n edellyttämä nuorten osallistuminen ja kuuleminen kunnissa.

 • Viranomaisten antamia tietoja voidaan kuntatasolla verrata vaikuttajaryhmien nuorten vastauksiin. (Myös satunnaisotannalla?)

 • Kysymysten kierrättäminen??

Sami Myllyniemi


Kysymyksi l.jpg
Kysymyksiä

 • Ikärajaus: nuoret, lapset, perheet?

 • Uusi tietokanta vs. linkkejä portaalista?

 • Toimenpiteiden vs. tulosten seuranta?

 • Vaikuttavuus?

 • Rekisteritiedot vs. surveyt?

 • Kv-vertailut?

 • Indikaattorit ylipäätään?

 • Indikaattorit nuorten hyvinvoinnin kohdalla?

Sami Myllyniemi


Nuorisoportaali l.jpg
Nuorisoportaali?

 • LISÄKSI

 • Tietopankki tutkimushankkeista

 • Linkit

 • Tulkittua tietoa, analyysia, ajankohtaisia aiheita…

Sami Myllyniemi


Linkkej l.jpg
Linkkejä

 • NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO www.nuorisotutkimus.fi

 • Nuorten elinoloindikaattorit www.nuoret.org

 • NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA www.minedu.fi

 • YHTEISKUNNALLINEN TIETOARKISTO http://www.fsd.uta.fi/

 • Komission ja Neuvoston hanke: www.youth-knowledge.net

 • Stakes: hyvinvointi-indikaattorit http://info.stakes.fi/hyvinvointikertomus/FI/indikaattorit/index.htm

 • Stakes: Sotkanet http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu.

  [email protected]

Sami Myllyniemi


ad