10. Endringsoppgaver - PowerPoint PPT Presentation

10 endringsoppgaver n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10. Endringsoppgaver PowerPoint Presentation
Download Presentation
10. Endringsoppgaver

play fullscreen
1 / 13
10. Endringsoppgaver
53 Views
Download Presentation
wilmet
Download Presentation

10. Endringsoppgaver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10. Endringsoppgaver

 2. Endringsoppgaver kan nå framstilles via SAPArbeidsbesparende + gir bedre dokumentasjon i SAP Jfr. brukerdokumentasjonen med fullstendig oppskrift

 3. Det som skal endres registres i IT0419 med lønnart CLTO: Når vi legger inn SD-koden kommer de nødvendige feltene som skal fylles ut opp! Ved flere poster brukes ulik dato

 4. Endringsoppgaven kommer da ut ferdig i PDF-format:

 5. Endringsoppgaver • Endringsoppgaver skal kun inneholde det som er faktisk endring i forhold til allerede innrapporterte opplysninger • Feilmeldinger på kvitteringslista fra Skattedirektoratet • Følges opp og rettes i henhold til beskrivelsen - ofte ved endringsoppgaver • Gjelder ofte ugyldige f.nr. på utenlandske statsborgere – listen fakses inn til SKD med merknad om dette • Endringsoppgaver må ha eget følgeskriv (RF-1025B)

 6. Feil som oppdages i ettertid Bør rettes via SAP (SAP skal ha riktig historikk!) • Får ikke gjort reell retting lenger tilbake enn 01.01.forrige år • Må evt. bruke fiktive datoer, lønnart 1210 Etterregulert bruttolønn • Regnskapsføring av korreksjonen skjer da normalt neste år • Dersom trekkbeløpet gir negative SD-koder • Nullstilles ved hjelp av akkumulatorlønnarter med Y til slutt i teksten (beregnet som motpost til negative SD-kode) • Endringsoppgave må lages for året der feilen oppstod med tilsvarende beløp • Dersom det har stor betydning for lønnstaker må vi flytte innrapportering mellom ligningsårene med endringsoppgaver/akk-lønnarter også om det ikke oppstår negative S-koder • Vurdere omposteringer i regnskapet – jfr. Brukerdokumentasjonen

 7. Akkumulatorlønnarter (Y til slutt i tekstfeltet)

 8. Slik finner du akkumulatorlønnarter YHR_LAOVERSIKT

 9. Velg riktig akkumulatorlønnart: Filterkriterier for tekstfeltet (Beskrivelse) i tabellen: * Y * Deretter sortert på SD-kode (LT-kode)

 10. Eks. neg. SD-kode år 2013 overføres ligningsåret 2012: Ikke glem motposten i form av korrigering neste år Simuler for kontroll:

 11. Eks. tilbakeføring feilreg. EK-tjeneste år 2012: For EK-tjenester: få med alle endringer – også i tekst-feltet!

 12. Utregning til RF-1025 vedr. endringsoppgaver pkt 4.5: Samlede oppgpl. ytelser fra manuelle LTO pkt 9.0: Sum alle koder fra manuelle LTO Navn: SD-kode Oppgpl. beløp Per Normann 111A - 24.565 Kari Normann 130A - 666 - 25.231 Sum endring alle koder 25.231 NB! I denne utregningen skal vi se bort fra fortegn på endringsbeløpene

 13. Følgeskriv til disse endringsoppgavene – bruttobudsjettert virksomhet NB! Pkt. 9.0 Sum alle koder gjelder absolutt alle korrigerte beløp og uten hensyn til fortegn