Download
10 10 10 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10 - 10 - 10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
10 - 10 - 10

10 - 10 - 10

130 Views Download Presentation
Download Presentation

10 - 10 - 10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10 - 10 - 10 10 10 10

 2. Het getal 10 Betekenis van de rapportcijfers: 1= zeer slecht 2= slecht 3= zeer onvoldoende 4= onvoldoende 5= bijna voldoende 6= voldoende 7= ruim voldoende 8= goed 9= zeer goed 10= uitmuntend

 3. Drie keer een tien! “GEZEGENDZIJ DE GOD EN VADER VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS……” GOD als de Bron van alle Goeds. Dus: Het gaat niet om óns!

 4. Drie keer een tien! God de Vader: Schepper en Planner – vs 3-6 2. God de Zoon: Verlosser en Herder – vs 7-12 3. God de Geest: Vernieuwer en Trooster – vs 13-14 in de hemelsferen

 5. 10 – 10 - 10 VADER Geest Zoon

 6. 1. God de Vader, onze Maker

 7. God de Vader, onze Planner

 8. 10 – 10 - 10 Vader Geest ZOON

 9. 2. God de ZOON, onze Verlosser “IK BEN DE WEG”

 10. In Christus - zijn

 11. 10 – 10 - 10 Vader GEEST Zoon

 12. 3. God de Geest en onze Heiliging

 13. 10 – 10 - 10 VADER In Christus GEEST ZOON

 14. Tot eer van Gods grootheid 10 - 10 - 10