ORIENTACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA - PowerPoint PPT Presentation

willem
orientaci per la recerca de feina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIENTACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIENTACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation
ORIENTACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA
82 Views
Download Presentation

ORIENTACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORIENTACIÓ PER LA RECERCA DE FEINA Curs: 2n de BATXILLERAT IES JOAN RAMON BENAPRÈSCurs: 2012-13

 2. Quin horari puc treballar: Només a l’estiu Els caps de setmana Totes les tardes De què m’agradaria treballar? Com puc trobar aquesta feina?. SI VULL TREBALLAR PENSARÉ EN …

 3. DE QUÈ M’AGRADARIA TREBALLAR? Ésimportant que emconeixibé: quèpucfer i què no pucfer, capacitatintel·lectual, característiquespersonals. Per això cal tenir en comptequinessón les meves: • Aptituds • Habilitats • Personalitat • Elsvalorsprofessionals • Elsinteressosprofessionals L’AUTOCONEIXEMENT

 4. COM PUC SABER SI ENCAIXO AMB UNA OCUPACIÓ? Puc buscar ofertes similars i veurequinsrequisits posa l’empresa: • tasqueshabituals a realitzar • nivelld’estudisnecessari • experièncianecessària • tretspersonals • eines que s’utilitzen Tots aquests requisits encaixen amb el meu currículum i les meves expectatives laborals?.

 5. Adreça oficina comarcal: Rambla Arnau, 2 08800 Vilanova i la Geltrú Tel.: 93 814 71 93 FEINA ACTIVA: PORTAL DE FEINA DEL SOC a través de la web: http://www.oficinadetreball.cat OFICINA COMARCAL DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

 6. A SITGES: Centre d’Iniciatives Econòmiques NIVELL 10 Gabriel Pallarès, 12 08870 SITGES Tel.: 93 894 40 61 / 93 894 49 58 Disposemd’una web on es publiquen, entre d’altresinformacions, totes les ofertes de treball: www.nivell10.cat • Serveis que s’ofereixen: • Servei d’intermediació Laboral • Servei d’orientació laboral • Borsa de Treball • Cursos de formació • Club de feina • Club de l’emprenedor

 7. INSCRIU-TE A LES OFERTES A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat Entra a la web www.nivell10.cat i clica al damunt de l’apartat: BORSA DE TREBALL

 8. INSCRIU-TE A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat Se t’obrirà una pàgina on hi podràs consultar totes les ofertes que tenim actualment vigents al Nivell 10. Com pots comprovar, cada oferta té un número de referència. Si t’interessa alguna oferta, clica al damunt del número de referència de l’oferta en qüestió. Ref :166639

 9. INSCRIU-TE A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat Set’obrirà una pàgina on podràs consultar una descripció detallada de l’oferta. Al final de la descripció hi trobaràs una opció que hi diu: APUNTAR-SE. Clica damunt si continues interessat/da en inscriure’t a l’oferta.

 10. INSCRIU-TE A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat • Se t’obrirà una pàgina on et demanen que identifiquis: • -El tipus de document d’identitat que tens (NIF/NIE o PASSAPORT). • El número (no et deixis la/les lletra/es). • La data de naixement (has de seguir el format que et marquen). • Finalment clica al damunt d’APUNTAR-SE. • I • JA T’HAS INSCRIT A L’OFERTA!!!

 11. XARXA XALOC A més, som centre col·laborador de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.La borsa de treball que utilitzem és la de la Xarxa Xaloc; per això, una vegada estiguis introduït/da a la base de dades del centre cal que facis recerca en la web www.diba.cat/slo on tindras accès a ofertes de tota la província de Barcelona.

 12. ALTRES CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE LA COMARCA DEL GARRAF

 13. ALTRES CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE LA COMARCA DEL GARRAF

 14. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL • Són empreses privades que posen a disposició d’una altra empresa treballador/res de manera temporal. • L’ETT és qui contracta al treballador i l’envia a treballar a l’empresa que li ha demanat el servei. • Serà l’empresa qui pagarà a l’ETT la gestió per a la contractació, en cap cas li cobraran a la persona treballadora. • La persona treballadora està donada d’alta a la Seguretat Social. Actualment es regeixen per un conveni de treball. Per tant, no és cert que aquestes empreses es quedin una part del sou. • El període de contracte pot oscil·lar des d’un dia fins a mesos. Tot i semblar una situació molt inestable hem de valorar els aspectes més positius. • És útil per aquelles persones que no tenen cap mena d’experiència laboral o fa molt temps que van sortir del mercat de treball i ara es volen incorporar. • Les ETTs ens ofereixen la possibilitat d’entrar en una empresa i quan aquesta necessiti contractar algú, potser, si l’experiència ha sigut bona, ens tindran en compte. • Les persones interessades en formar part del fitxer de candidats/tes d’aquestes empreses podeu presentar-vos a les seves oficines portant un currículum o bé introduint les vostres dades en la seva web. • En aquest llistat us oferim una sèrie d’empreses de treball temporal vigents en aquest moment.

 15. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (llistat comarca Garraf i Penedès)

 16. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (llistat comarca Garraf i Penedès)

 17. OFERTES DE LA PREMSA • Consultar periòdicament les ofertes de la premsa. • El procediment per presentar-se és fer el que digui l’anunci: telefonar, presentar-se directament, enviar el CV (sempre amb carta de presentació indicant referència de l’anunci). • Premsa: • L´Eco de Sitges • El Diari de Vilanova • Altres publicacions gratuïtes • La Vanguardia (preferible la del diumenge) • Ofertes d’Administracions Públiques: Es poden consultar a la web: • www.diba.cat/cido informació d’ofertes d’oposicions, borses de treball,... de moltes administracions públiques de Catalunya • www.map.es: Publicació setmanal del Ministeri d’Administracions Públiques

 18. AUTOCANDIDATURA PRÒPIA • Les empreses valoren molt positivament a aquelles persones que es presenten voluntàriament, ja que demostra interès, iniciativa i ganes de treballar, ... • Fer un llistat d’empreses en les que creus que podries treballar. Pots utilitzar el directori d’empreses de l’Adeg: http://www.adeg.cat/empreses/index.htm. • Cal buscar informació de l’empresa a la que et presentes. • Has de pensar què els hi pots oferir, per què el teu perfil és adient a la seva empresa. • Has de redactar el CV pensant en quines funcions i tasques de les que has fet són adients pel lloc de feina i empresa que et presentes. • Et pots presentar de diverses maneres: • Enviar un currículum acompanyat d’una carta de presentació adreçat a la persona responsable de Recursos Humans i telefonar al cap d’una setmana per saber si l’han rebut i volen tenir una entrevista amb tu. • Sol·licitar entrevista amb la persona responsable de Recursos Humans i donar en mà la carta i el currículum.

 19. BORSES DE TREBALL A TRAVÉS D’INTERNET • És convenient donar-se d’alta en diverses borses de treball. En aquelles que s’adaptin al teu perfil. Les ALERTES faciliten la recerca. • Cal ser molt acurat/da en el currículum que incorpores a la web. Això facilitarà quan t’inscrius en una oferta l’empresa seleccionadora vegi que el CV s’adapta a les seves expectatives.

 20. ADRECES DE BORSES DE TREBALL A TRAVÉS D’INTERNET

 21. ADRECES DE BORSES DE TREBALL A TRAVÉS D’INTERNET

 22. ALTRES CANALS DE RECERCA DE FEINA • Cartells a les botigues que sol·liciten personal. • Coneguts, Amistats, Familiars... • Empreses de serveis (neteja, vigilància, hostesses i altres). • Oferir-se a empreses o entitats a través d’internet en les seves webs, apartat Treballa amb nosaltres, Com: • http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm (Borsa de treball de l’Institut Català de la Salut). • https://www.mercadona.es/trabajo/jsp/pemindex.jsp (supermercat Mercadona) • http://www.caprabo.com/web/cat/conoce_trabaja.html (supermercat Caprabo) • http://www.autopistas.com/site/trabajaConNosotros.php (autopista Pau Casals). • etc • Informació sobre la recerca de feina i recull d’ofertes de les entitats de la comarca del Garraf a: • www.garrafconnecta.cat

 23. QUÈ HAIG PREPARAR PER BUSCAR FEINA? • Un Currículum • Una carta de presentació • L’ entrevista de treball EL CIES NIVELL 10 OFEREIX TALLERS PER CONFECCIONAR EL CURRÍCULUM, LA CARTA I SABER COM AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE TREBALL

 24. QUÈ ÉS EL CURRÍCULUM • El currículum exposa les característiques personals, acadèmiques i laborals del candidat, importants per la feina: • La seva claredat, redacció, presentació, .... reflecteixen aptituds de qui ho ha fet. • Adjuntar una fotografia actual tipus carnet. És la nostra targeta de presentació davant l’empresa!!!!

 25. EL CURRÍCULUM • No incloure hobbies o aficions que no tenen res a veure amb la feina que ens oferim (m’agrada passejar, nadar, llegir, viatjar, ...) • No inclourecaracterístiquespersonalscom: extrovertit/da, amable, bona presència. • Cal fer i adaptar el currículum a cada oferta. • El 75 % de CV són descartats. L’objectiu del CV és aconseguir una entrevista.

 26. COM FER UN BON CURRÍCULUM • Presentació correcta: sense taques, de fàcil lectura, ... MAI ESCRIT A MÀ. • No afegir anotacions a mà. Tornar a fer el currículum. • Expressions senzilles i llenguatge clar • Precisió en la descripció de les activitats. • Mida paper: DIN A4 (21 x 29’7 mm.). • Color paper: blanc, sense quadrícula. • Espai: a doble espai o a 1’5. Una línia en blanc per separar cada paràgraf del currículum. • Marges espaiosos. • No escriure totes les paraules en majúscules o negreta. Només fer-ho en algunes paraules per tal de facilitar una lectura ràpida.

 27. CONSELLS PER REDACTAR EL CURRÍCULUM • Estudis: alguna nota important, assignatura relacionada amb la feina,… • Experiència Laboral: amb contracte, sense contracte, voluntariats, pràctiques, cangurs, ajuda als pares en alguna tasca, col.laboració negoci familiar,... • Altres (coneixements d’idiomes, d’informàtica, llicència de ciclomotor TOT EL QUE DIGUI HA DE SER VERITAT I COMPROVABLE

 28. :

 29. LA CARTA DE PRESENTACIÓ • Cal que adjuntis al currículum una CARTA DE PRESENTACIÓ en els següents casos: • Quan et presentis a una oferta publicada a la premsa, • Quan t’ofereixes directament a l’empresa per iniciativa pròpia • Es necessari: llegir bé l’anunci, pensar quines tasques haurà de fer el futur treballador i quines característiques tens que encaixin.

 30. PER UNA BONA ENTREVISTA: Busca informació sobre l’empresa. Preveu possibles preguntes i prepara respostes. Pensa quines preguntes podem fer nosaltres sobre la feina en concret. Sigues puntual. L’ENTREVISTA DE TREBALL OBJECTIU DE LA PERSONA TREBALLADORA: ACONSEGUIR LA FEINA. OBJECTIU DE L’EMPRESA: TROBAR LA CANDIDATURA MÉS ADEQUADA AL LLOC DE TREBALL VACANT.

 31. L’ENTREVISTA DE TREBALL • Presenta’t sol (no vagis acompanyat de pares, amistats,...). • Dóna imatge de persona autònoma i adulta. • Llenguatge no verbal: la mirada, la manera de seure, les mans • És molt important la nostra imatge. Hem d’adequar l’aspecte personal al lloc sol·licitat. • Hem de ser flexibles amb: horari, tasques, salari.

 32. La capacitat d’aprenentatge dels/les persones treballadores més joves La motivació, les ganes de treballar La capacitat d’adaptar-se als canvis La flexibilitat L’optimisme La capacitat d’asumir responsabilitats La capacitat de comunicació La capacitat pel treball en equip La confiança en un/a mateix/a QUÈ VALORA L’EMPRESARI EN ELS JOVES?

 33. DRETS I DEURES DE LES PERSONES TREBALLADORES

 34. DRETS I DEURES DELS EMPRESARIS

 35. SORTIDES LABORALS A SITGES I COMARCA • HOSTELERIA I TURISME. • COMERÇ. • SERVEIS A LES PERSONES. • SERVEIS A LES EMPRESES. • INDÚSTRIA.

 36. Ajudants/es de cuina (rentaplats). Cambrers/es de restaurant i cafeteria. Cambrers/es de pisos. Recepcionistes amb titulació. HOSTALERIA i TURISME

 37. Dependents/es Mosso/es magatzem i reposició Caixers/es COMERÇ

 38. Auxiliars administratius/ves (amb titulació o experiència). Recepcionistes d’oficina. Netejadors/es Peons forestals, peons neteja. SERVEIS A LES EMPRESES

 39. Aux. Geriàtric/a, treballadors/es familiars. Monitors/es d’esplai (amb titulació). SERVEIS A LES PERSONES

 40. Fora de Sitges: als Polígons de Ribes i Vilanova. INDÚSTRIA

 41. DES DEL CIES NIVELL 10 US PODEM ORIENTAR A: 1- Marcar un objectiu professional adequat al teu perfil i a la teva demanda 2- Elaborar un pla d’acció real, adaptat sempre al mercat laboral. Depenent de cadascú l’orientació que s’ofereix és sobre: • Ajudar a definir l’objectiu professional • Formació • Recursos per a la recerca de feina Per això l’orientació és individualitzada.

 42. Universitat Formació Ocupacional PAU Repetir 4t d’ESO Batxillerat ESO NO APROVADA ESO APROVADA Programes de Garantia Social Cicles Formatius de Grau Mitjà Preparació de la prova d’accés als CFGM Prova d’accés al CFGS Cicles Formatius de Grau Superior Prova d’accés al CFGM

 43. Centre d’Iniciatives Econòmiques de Sitges Pots trobar-nos al Carrer Gabriel Pallarès, 12 08870 Sitges Tel: 93 894 40 61 nivell10@sitges.cat www.nivell10.cat