stav gra ana srbije prema korupciji nulta tolerancija po inje da daje rezultate n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI Nulta tolerancija počinje da daje rezultate? PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI Nulta tolerancija počinje da daje rezultate?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI Nulta tolerancija počinje da daje rezultate? - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI Nulta tolerancija počinje da daje rezultate?. Izveštaj pripremljen za UNDP Srbija Izveštaj pripremio CeSID DOO , Beograd Decembar 2012. godine. O čemu ćemo govoriti?. Metodologija U kom pravcu se kre će Srbija Ključni problemi – bez iznenađenja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI Nulta tolerancija počinje da daje rezultate?' - will


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stav gra ana srbije prema korupciji nulta tolerancija po inje da daje rezultate

STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJINulta tolerancija počinje da daje rezultate?

Izveštaj pripremljen za UNDP Srbija

Izveštaj pripremio CeSID DOO, Beograd

Decembar 2012. godine

o emu emo govoriti
O čemu ćemo govoriti?
 • Metodologija
 • U kompravcu se kreće Srbija
 • Ključni problemi – bez iznenađenja
 • Učestalost slučajeva korupcije - iznenađenja
 • Percepcija korupcije – još iznenađenja
 • Upravljanje borbom protiv korupcije
 • Kako stoji Agencija za borbu protiv korupcije
srbija se kre e u dobrom smeru prema mi ljenju 32 ispitanika
Srbija se kreće u dobrom smeruPrema mišljenju 32% ispitanika

Optimizam je skočio po prvi put za poslednje tri godine, od kada UNDP radi istraživanja.

Pesimizam beleži nagli pad.

Ipak, mnogi nisu sigurni. Kao ključni izazov nameće se jačanje poverenja i optimizma.

kako ivite danas vi e od polovine ka e dobro ili podno ljivo
Kako živite danas? Više od polovine kaže dobro ili podnošljivo

44% građana kaže da žive loše ili nepodnošljivo, što je neprihvatljivo visok udeo.

Istovremeno, udeo onih koji kažu da žive podnošljivo ili uglavnom dobro je porastao na preko 55%

koji su klju ni problemi
Koji su ključni problemi?

15% građana smatra da je korupcija trenutno najveći problem u Srbiji. U zemlji čiji su građani preokupirani ličnim i teškoćama u svojim domaćinstvima, korupcija je jedini problem o kojem je svest javnosti danas veća nego pre 6 meseci.

Udeo građana koji korupciju smatraju ključnim problemom u zemlji nikada nije bio ovako visok.

Svest vodi ka netoleranciji, netolerancija vodi ka promeni.

u estalost slu ajeva korupcije

UČESTALOST SLUČAJEVA KORUPCIJE

Ko je platio, koliko, kome i zašto?

u estalost slu ajeva korupcije veliki pomak u pravom smeru
Učestalost slučajeva korupcijeVeliki pomak u pravom smeru

Posredno i iskustvo iz prve ruke su u padu za čitavu polovinu, nakon pune 3 godine tokom kojih nije bilo velikih promena. Manje ljudi je dalo mito u drugoj polovini 2012 nego ikad ranije u istoriji istraživanja koja je sproveo UNDP u Srbiji.

Otkud promena na bolje? Delom, zahvaljujući tome što velika medijska pokrivenost slučajeva korupcije utiče na jačanje svesti i podstiče netoleranciju.

kome je pla eno
Kome je plaćeno?

Doktori, policija i opštinski službenici ostaju na vrhu liste. Ipak, treba imati u vidu i to da građani najčešće dolaze u kontakt sa upravo ove tri kategorije.

za ta su gra ani dali mito za ne to to im pripada i na ta ina e imaju pravo
Za šta su građani dali mito? Za nešto što im pripada i na šta inače imaju pravo

Gotovo dve trećine građana je platilo mito da bi dobilo uslugu na koju inače imaju pravo, kao sto su zdravstvena zaštita ili neka vrsta dozvole. Mnogo manji broj je dao mito da izbegne problem – npr. Kaznu za saobraćajni prekršaj.Mito se najčešće ne traži. U čemu je, dakle, problem? Čija je korupcija krivica?

Prosečni iznos mita među onim ispitanicima koju su rešili da daju mito ili su bili primorani da ga daju krajem 2012. godine bio 168€, što je znatno više nego u prethodnom ciklusu iz juna 2012. godine, kada je prosečni iznos mita bio 103€

percepcija se menja i to u velikoj meri nabolje
Percepcija se menja i to u velikoj meri nabolje

Veliki pomak na bolje na kraju 2012: 25% građana smatra da danas korupcije ima manje, što je više nego ikada ranije. Mnogi smatraju da nema promene, ali optimizam je i dalje jači od pesimizma.

kakva je budu nost korupcije u srbiji u narednih 12 meseci mnogi ka u bi e je manje
Kakva je budućnost korupcije u Srbiji u narednih 12 meseci?Mnogi kažu: “biće je manje!”

41% ispitanika smatra da će korupcije biti manje u narednih 12 meseci što predstavlja jak izraz poverenja. Samo 13% smatra da će korupcije biti više.

Dalji rast poverenja može podstaći jačanje napora usmerenih ka borbi protiv korupcije.

ta ini korupciju ispitanici jasno defini u problem
Šta čini korupciju? Ispitanici jasno definišu problem

Građani jako dobro znaju šta je korupcija

…i žele da nesto bude preduzeto

odakle vreba korupcija
Odakle vreba korupcija?

Političke partije se nalaze na vrhu liste institucija za koje građani smatraju da su najkorumpiranije. To ne čudi u izbornoj godini.

Zdravstvo zauzima drugo mesto, što je u skladu s nalazima koji se tiču iskustva s korupcijom.

gde se smatra da danas ima manje korupcije
Gde se smatra da danas ima manje korupcije?

Građani smatraju da su Vlada, Narodna skupština i vojska značajno smanjili korupciju u svojim redovima.

Pomak ostvaren u drugoj polovini 2012. godine bitno menja trend pada poverenja u ove institucije beležen u istraživanjima izvedenim tokom prethodne tri godine.

izvor informacija o korupciji
Izvor informacija o korupciji

Za dve trećine građana su mediji, a pre svega TV, ključan izvor informacija o korupciji.

da bismo se borili protiv korupcije moramo znati gde se i kako ona javlja
Da bismo se borili protiv korupcije......moramo znati gde se i kako ona javlja

U drugoj polovini 2012. godine beležimo bolju sliku u gotovo svim segmentima. Država preuzima kontrolu i u većoj meri pokazuje volju.

Ipak, puno toga preostaje da bude urađeno. Zakonodavstvo, kao i tela nadležna za sprovođenje zakona, moraju da budu ojačani.

Građani takođe moraju da se uključe i preuzmu svoj deo odgovornosti.

 • Faktori koji ometaju borbu protiv korupcije u Srbiji
vo enje bitke podrazumeva podsticanje netolerancije i zauzimanje stava
Vođenje bitke podrazumeva podsticanje netolerancije i zauzimanje stava
 • Da li biste dali mito ukoliko Vam ga traže?

Građani se osećaju moćnijima !

40% kaže da ne bi platili mito, što je značajno više nego ikada ranije.

Mnogo više njih bi potražilo pomoć i prijavilo slučaj. To je jasan signal da netolerancija jača, kao i da poverenje u institucije raste.

ko bi trebalo da bude na elu borbe protiv korupcije
Ko bi trebalo da bude na čelu borbe protiv korupcije?

Policija i Vlada su na vrhu liste institucija za koje građani smatraju da bi trebalo da budu na čelu borbe protiv korupcije.

Veliki pomak je zabeležen u slučaju sudstva i Agencije za borbu protiv korupcije – ohrabrujući signal koji ukazuje na jačanje svesti među građanima, kao i na rast poverenja javnosti.

koji je najbolji vid borbe protiv korupcije
Koji je najbolji vid borbe protiv korupcije?

Građani bez ostatka žele da kriminalci budu kažnjeni!

79% smatra da bi kazne trebalo da budu oštrije. Poverenje u sudstvo će početi da raste onoga trenutka kada sudovi počnu s izricanjem kazni.

kako radi vlada bolje
Kako radi Vlada? ... Bolje

Zahvaljujući borbi protiv korupcije, građani danas Vladi daju daleko bolje ocene.

Raspoloženje građana prema Vladi se popravlja.

agencija za borbu protiv korupcije prepoznavanje je u porastu
Agencija za borbu protiv korupcije:Prepoznavanje je u porastu

77% ispitanika kaže da su upoznati s Agencijom i njenim radom!

percepcija koliki je doprinos agencije za borbu protiv korupcije
percepcija: Koliki je doprinos Agencije za borbu protiv korupcije?

Na kraju 2012. godine, 64% građana prepoznaje doprinos Agencije za borbu protiv korupcije - značajan pomak na bolje u poređenju s ranijim nalazima.

Postoji potreba daljeg jačanja poverenja, kao i snaženja kredibiliteta ove institucije.

slide27
Da li je Agencija u stanju da se uhvati u koštac sa finansiranjem političkih partija, i pored veće prepoznatljivosti i većeg poverenja?

Ispitanici smatraju političke partije najkorumpiranijim institucijama u Srbiji.

Istovremeno, građani sumnjaju da Agencija može da utiče da se to promeni.