imenice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imenice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imenice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Imenice - PowerPoint PPT Presentation


 • 731 Views
 • Uploaded on

Imenice. Željko Predojević. Imenice su promjenjiva vrsta riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave koje nas okružuju. Imenice prema značenju: opće vlastite.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Imenice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
imenice

Imenice

Željko Predojević

slide2

Imenice su promjenjiva vrsta riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave koje nas okružuju.

Imenice prema značenju:opće

vlastite

slide3

OPĆA je imenica zajedničko ime za sva bića, predmete i pojave koje pripadaju istoj vrsti.. (pas, more…..)

pojedine vrste bića, stvari i pojava

momak, zvijer, pero, kuća…..

zbirne imenice (skup istovrsnih bića ili predmeta koji se smatraju cjelinom)

momčad, lišće, zvjerad, perje, šiblje….

gramatička jednina iako znače množinu

rod se određuje prema nastavku u N jd.

slide4

gradivne imenice (označavaju tvari ili materije)

  • zrnce soli, pahulja snijega, gram brašna
  • uvijek se upotrebljavaju u jednini
  • kemijske soli, crna brašna →množina gradivnih imenica ne znači veću količinu materije, nego različite vrste materije
 • opća imenica imenuje bilo kojega pripadnika svoje vrste
 • opće se imenice pišu malim početnim slovom.
slide5

Vlastita imenica ime je za jedno određeno biće, predmet ili pojavu.

 • vlastita imenica imenuje određenog pripadnika svoje vrste
 • vlastite imenice pišu se velikim početnim slovom
slide7

I. stvarne ili konkretne imenice imenuju ono što je opipljivo, što

možemo vidjeti ili dotaknuti, u što se možemo uvjeriti

osjetilima: žena, dijete, kuća, stol, trava…..

II. mislene ili apstraktne (nestvarne) imenice imenuju ono što nije

opipljivo, što ne vidimo i ne možemo dotaknuti, nešto nestvarno

što pomišljamo kao stvarno: pomisao, bol, radost, tuga, uspjeh, ljubav…..

slide8

 imenice imaju obilježja roda, broja i padeža- sva se tri obilježja izriču jednim nastavkom koji nazivamo padežni nastavak

slide9

GRAMATIČKE KATEGORIJE IMENICA

stol-Ø N, m.r., jd. srn-a N, jd., ž.r.

slide10

ROD  gramatička kategorija koja se očituje u slaganju imenica s drugim imenskim riječima (pridjevima, zamjenicama, brojevima)

imenice su jednorodne riječi- uvijek isti rod, mijenja se broj i padež- MUŠKI, ŽENSKI, SREDNJI ROD- izriče se nastavkom i određuje prema nastavku u N jd.

muški rod : -Ø, -o, -a ( dan, auto, starješina )

ženski rod : -a, -Ø ( žena, pustoš)

srednji rod : -o, -e, -a, -Ø ( selo, polje, doba, pleme )

slide11

BROJimenički broj gramatička je kategorija kojom imenica izriče

jedan primjerak ( biće, stvar ili pojavu) onoga što

imenujemo ili izriče više primjeraka- JEDNINA

(SINGULAR) I MNOŽINA (PLURAL)

slide12

zbirne imenice-granje, telad, cvijeće, djeca, telad , gospoda- znače množinu, ali su gramatička jednina jer imaju deklinaciju za jedninu

singulariatantum - imenice koje imaju samo oblik za jedninu

vlastite imenice-Zagreb, Ana….

pluraliatantum – imenice koje imaju samo množinu ( dekliniraju se

kao imenice u množini)

vrata, grablje, naočale, hlače, novine, škare,

ljestve…

slide13

PADEŽ imenice se mijenjaju po padežima

 • promjena riječi po padežima naziva se DEKLINACIJA ili SKLONIDBA ( padeži imaju svoje ime i padežna pitanja te nastavke za jedninu i množinu)
 • riječi koje se mijenjaju po padežima zovu se imenske riječi ( imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi)
slide15

NOMINATIV tko? što?

GENITIV koga? čega?

DATIV komu? čemu?

AKUZATIV koga? što?

VOKATIV oj! ej!

LOKATIV o komu? o čemu?

INSTRUMENTAL s kim? s čim?

slide16

N – nešto imenuje, najčešće rečenični subjekt

 • G - izriče podrijetlo, pripadnost ili nečiju osobinu
 • D – padež namjene i cilja
 • A – padež objekta( predmeta radnje)
 • V- padež dozivanja, oslovljavanja, obraćanja
 • L- padež mjesta
 • I – padež sredstva i društva
slide17

nominativ i vokativ nazivaju se nezavisnim i samostalnim

padežima

genitiv, dativ, lokativ, instrumental nazivaju se zavisnim ili

kosim padežima