Spolja nje sile erozija i akumulacija
Download
1 / 49

- PowerPoint PPT Presentation


 • 641 Views
 • Uploaded on

OSNOVNU ENERGIJU SPOLJA Š NJIM SILAMA DAJE SUNCE. PROCES RAZARANJA POSTOJEĆIH OBLIKA RELJEFA NAZIVA SE EROZIJA.OBLICI RELJEFA KOJI PRI TOM NASTAJU JESU EROZIVNI OBLICI.PROCES TALOŽENJA RAZORENOG MATERIJALA JE AKUMULACIJA.OVIM PROCESOM NASTAJU AKUMULATIVNI OBLICI RELJEFA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spolja nje sile erozija i akumulacija

OSNOVNU ENERGIJU SPOLJAŠNJIM SILAMA DAJE SUNCE.

PROCES RAZARANJA POSTOJEĆIH OBLIKA RELJEFA NAZIVA SE EROZIJA.OBLICI RELJEFA KOJI PRI TOM NASTAJU JESU EROZIVNI OBLICI.PROCES TALOŽENJA RAZORENOG MATERIJALA JE AKUMULACIJA.OVIM PROCESOM NASTAJU AKUMULATIVNI OBLICI RELJEFA.

SPOLJAŠNJE SILEEROZIJA I AKUMULACIJA


Ledni ka erozija i akumulacija glacijalni proces
LEDNIČKA EROZIJA I AKUMULACIJAGLACIJALNI PROCES

 • GLACIJALNI PROCES JE PROCES KOJI NASTAJE DELOVANJEM LEDA,SNEGA I MRAZA.OVAKO SU OBJEDINJENA TRI PROCESA KOJA SE RAZLIKUJU. DEJSTVO LEDA PREDSTAVLJA GLACIJALNI PROCES U UŽEM SMISLU,DEJSTVO SNEGA NAZIVA SE NIVACIONI PROCES,A DELOVANJE MRAZA SE NAZIVA KRIOGENI PROCES.Pokrovni tip lednika

POKROVNI ILI KONTINENTALNI TIP LEDNIKA JOŠ SE NAZIVA I ,,INLANDAJS,, ŠTO ZNAČI UNUTRAŠNJI LED TJ. UNUTAR KOPNA.OVAJ TIP LEDNIKA RAZVIJEN JE NA ANTARKTIKU I NA GRENLANDU.IMA OBLIK SPLJOŠTENE KUPOLE.

POKROVNI TIP LEDNIKA ARARAT

POKROVNI TIP LEDNIKA


Alpski tip lednika

ALPSKI TIP LEDNIKA SE JAVLJA NA VISOKIM PLANINAMA,NA SVIM KONTINENTIMA,IZUZEV AUSTRALIJE.OVAJ TIP LEDNIKA IMA IZRAZIT LINIJSKI KARAKTER.FORMIRAJU SE VISOKO IZNAD SNEŽNE GRANICE I GRAVITACIONO SE KREĆU NANIŽE.

LEDNIK ALEČ-ŠVAJCARSKA

ALPSKI TIP LEDNIKA


Supodinski tip

SUPODINSKI TIP KARAKTERIŠE RAZVOJ LINEARNIH, DOLINSKIH LEDNIKA KOJI SILAZE SA VISOKIH PLANINA U NJIHOVOM PODNOŽJU SE SPAJAJU U PROSTRANO LEDENO POLJE TIPA MANJEG INLANDAJSA.

STELITSKI SNIMAK LEDNIKA MALASPINA,ALJASKA

SUPODINSKI TIP


Platoski tip

NA VISORAVNI PLATOSKOG TIPA LEDNIKA RAZVIJENO JE VELIKO LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.

SATELITSKI SNIMAK PLATOSKOG TIPA LEDNIKA,ISLAND

PLATOSKI TIP


Elementi lednika
ELEMENTI LEDNIKA LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.


Nekada nji valov
NEKADAŠNJI VALOV LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.

VALOV ILI LEDNIČKO KORITO JE DOLINA KOJOM SE KREĆE LEDNIK.


Ledni ko jezero u cirku gorske o i
LEDNIČKO JEZERO U CIRKU ,,GORSKE OČI,, LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.


Jezero pe ica u cirku
JEZERO PEŠICA U CIRKU LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.


Arete
ARETE LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.

 • ARETE PREDSTAVLJAJU OŠTRE I USKE,NAZUBLJENE PLANINSKE GREBENE KOJI SE JAVLJAJU IZMEDJU VALOVA I CIRKOVA.


Nunataci

NUNATAK JE IZOLOVANI BREG ILI PLANINSKI VRH KOJI SE IZDIŽE IZNAD PLANINSKOG POKRIVAČA.

NUNATACI NA GRENLANDU

NUNATACI


Pukotine u telu lednika krevase
PUKOTINE U TELU LEDNIKA-KREVASE IZNAD PLANINSKOG POKRIVAČA.


Spolja nje sile erozija i akumulacija

BOČNA MORENA IZNAD PLANINSKOG POKRIVAČA.

ERATIČNI BLOK


Spolja nje sile erozija i akumulacija

DRUMLINI SU LEPO ZAOBLJENI BREGOVI IZDUŽENI U JEDNOM PRAVCU S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

ESKERI SU NISKI ZMIJOLIKI GREBENI IZVIJENI.


Re na erozija i akumulacija
REČNA EROZIJA I AKUMULACIJA S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

 • REKE PREDSTAVLJAJU NAJZNAČAJNIJU SPOLJAŠNJU SILU.REČNO KORITO JE ŽLEB KOJIM REKA TEČE,REČNA DOLINA JE UŽE ILI ŠIRE UDUBLJENJE U RELJEFU SA OBE STRANE REČNOG KORITA.NA DODIRU MEKIH I ČVRSTIH STENA MOGU SE OBRAZOVATI:VODOPADI,SLAPOVI I BRZACI.TALOŽENJEM USITNJENOG MATERIJALA NASTAJU AKUMULATIVNI,REČNI OBLICI RELJEFA,A TO SU:ALUVIJALNE RAVNI DELTE I REČNA OSTRVA.

 • ALUVIJALNE RAVNI SU NANOSNE RAVNICE UZ OBALE REKA,OBIČNO U NJIHOVIM DONJIM TOKOVIMA.

 • REČNA OSTRVA ILI ADE OBRAZUJU SE U DONJIM TOKOVIMA REKA.NASTAJU TALOŽENJEM SITNOG PESKA I MULJA NA MESTIMA GDE SE SMANJI SNAGA REKE.


Spolja nje sile erozija i akumulacija

REČNO OSTRVO MARAŽO S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Slapovi
SLAPOVI S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Slapovi krke
SLAPOVI KRKE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Re no korito
RE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.ČNO KORITO


Klisure
KLISURE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Vodopadi

NIJAGARINI VODOPADI S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

VODOPADI


Viktorijini vodopadi
VIKTORIJINI VODOPADI S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Spolja nje sile erozija i akumulacija

D S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.ELTE

DELTE NASTAJU PRI UŠĆIMA REKA U MORA ILI JEZERA GDE NJIHOVA SNAGA SLABI.


Delte
DELTE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Kra ka erozija i akumulacija

KRAŠKI PREDEO S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

PROCES OBLIKOVANJA RELJEFA RASTVARANJEM KREČNJAČKIH STENA NAZIVA SE KRAŠKA EROZIJA.

NAJZASTUPLJENIJE RASTVORLJIVE STENE U PRIRODI SU KARBONATNE STENE(KREČNJACI I U MANJOJ MERI DOLOMITI).

KRAŠKA EROZIJA I AKUMULACIJA


Pe inski nakit u pe ini fong na u vijetnamu
PEĆINSKI NAKIT U PEĆINI FONG NA U VIJETNAMU S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Pravi kra ki oblici
PRAVI KRAŠKI OBLICI S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

 • POVRŠINSKI OBLICI RELJEFA NASTALI KRAŠKOM EROZIJOM SU:ŠKRAPE,VRTAČE,UVALE I KRAČKA POLJA,A PODZEMNI SU: JAME I PEĆINE.

 • ŠKRAPE SU UZANE BRAZDE KOJE SE OBRAZUJU NA STRMIM I GOLIM KREČNJAČKIM POVRŠINAMA.


Vrta e
VRTAČE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

 • VRTAČE SU UDUBLJENJA NASTALA PROŠIRIVANJEM PUKOTINA KROZ KOJE VODA PONIRE.


Kra ka polja

CETINJSKO POLJE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

KRAŠKA POLJA


Popovo polje
POPOVO POLJE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.


Prirodni mostovi
PRIRODNI MOSTOVI S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

 • PRIRODNI MOSTOVI SU SPECIFIČNI I RETKI FENOMENI KRAŠKIH OBLIKA RELJEFA.NASTAJU OBURVAVANJEM PEĆINSKIH TAVANICA IZNAD SNAŽNIH PODZEMNIH VODENIH TOKOVA ILI IZNAD PLITKIH KAVERNI.


Stalaktiti

ONI NASTAJU NA TAVANICAMA PODZEMNIH PROSTORIJA I VISE S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA..

STALAKTITI U POSTOJNSKOJ JAMI,SLOVENIJA

STALAKTITI


Stalagmiti

ZA RAZLIKU OD STALAGTITA STALAGMITI SU POTPUNO ISPUNJENI.STALAGMITI NASTAJU NA PODU PODZEMNIH PROSTORIJA.

STALAGMITI U POSTOJNSKOJ JAMI,SLOVENIJA

STALAGMITI


Kra ka vrela

PONIRANJEM VODA U ISPUNJENI.STALAGMITI NASTAJU NA PODU PODZEMNIH PROSTORIJA. KRASU I NJIHOVO IZVORIŠTE KOJE SE NA NERASTVORLJIVIM STENAMA NAZIVA ČELENKA,PRELAZI U PODZEMLJE.

KRAŠKO VRELO ODLIKUJE POJAVA VELIKE KOLIČINE VODE,ISTICANJE GOTOVO REKE NA POVRŠINU TERENA.

JELOVACKO VRELO,VISOK,STARA PLANINA

KRAŠKA VRELA


Eolska erozija i akumulacija
EOLSKA EROZIJA I AKUMULACIJA ISPUNJENI.STALAGMITI NASTAJU NA PODU PODZEMNIH PROSTORIJA.

 • EOLSKI PROCES NASTAJE AKTIVNOŠĆU VETROVA,ODNOSNO, ZAHVALJUJUĆI NJIHOVOJ SPOSOBNOSTI DA OBLIKUJU POVRŠINU ZEMLJE I DRUGIH PLANETA.

 • VETROVI MOGU ERODOVATI, TRANSPORTOVATI I DEPONOVATI MATERIJALE,I PREDSTAVLJAJU EFIKASNE AGENSE U REGIONIMA SA RETKOM VEGETACIJOM.


Lesni odsek
LESNI ODSEK ISPUNJENI.STALAGMITI NASTAJU NA PODU PODZEMNIH PROSTORIJA.


Jardanzi

IZVAJANI OBLICI, KOJI SE NAZIVAJU JARDANZI,MOGU BITI DUGAČKI,A IZBRAZDANI SU DEJSTVOM PUSTINJSKOG VETRA.

SFINGA U GIZI,EGIPAT NAJVEROVATNIJE OBLIKOVANI JARDANG

JARDANZI


Akumulacija

TALOŽENJEM ČESTICA NASTAJU AKUMULACIJE.TIPIČAN OBLIK AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA DINA.

DINA

AKUMULACIJA


Abrazija
ABRAZIJA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA

 • EROZIVNO DELOVANJE TALASA NAZIVA SE ABRAZIJA,A OBLICI RELJEFA KOJI NA TAJ NAČIN NASTAJU NAZIVAJU SE ABRAZIONI OBLICI RELJEFA.ONI MOGU BITI EROZIVNI I AKUMULATIVNI. NAJPOZNATIJI SU TALASNA POTKAPINA I KLIF. STENE IZNAD TALASNE POTKAPINE OSTAJU BEZ OSLONCA I POD SVOJOM TEŽINOM SE OBURVAVAJU U MORE.TIME SE STVARA STRMI ODSEK NA OBALI KOJI SE NAZIVA KLIF.


Klif kotska
KLIF-ŠKOTSKA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA


Uticaj oveka
UTICAJ AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA ČOVEKA

KIŠNE KAPI UDARAJU O POVRŠINU ZEMLJIŠTA, SPIRAJU I ODNOSE NJEGOV RASTRESITI SLOJ. TAKO SE POVRŠINSKI SLOJ ZEMLJIŠTA BESPOVRATNO GUBI, A STENE IZ PODLOGE SE POJAVLJUJU NA POVRŠINI. OVAJ PROCES SE NAZIVA DENUDACIJA.


Kr enje uma
KRČENJE ŠUMA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA


Kr enje uma1
KRČENJE ŠUMA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA


Klizi ta
KLIZIŠTA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA


Hidroelektrane
HIDROELEKTRANE AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA


Hidroelektrana
HIDROELEKTRANA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA


Autori

DRAGANA AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA POLIĆ

JOVANA NEŠOVIĆ

MARIJANA MILIČEVIĆ

6-2

THE END!

AUTORI