urz d skarbowy w bystrzycy k odzkiej szkolenie e deklaracje za pomoc ppus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS. Co to jest PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego http://www.ppus.pl/. Przeznaczenie aplikacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS' - whitney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co to jest ppus
Co to jest PPUS
 • Program Płatnika Urzędu Skarbowego
 • http://www.ppus.pl/
przeznaczenie aplikacji
Przeznaczenie aplikacji
 • Zadaniem aplikacji „Program Płatnika Urzędu Skarbowego” jest ułatwienie i zautomatyzowanie czynności związanych z przekazywaniem do systemu e-Deklaracje danych z dokumentów PIT-11, PIT-40, itp.
 • Aplikacja przeznaczona jest dla osób upoważnionych w imieniu płatnika (na druku UPL) do podpisywania dokumentów elektronicznych.
licencjonowanie i wsparcie techniczne
Licencjonowanie i wsparcie techniczne
 • Aplikacja PPUS dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych płatników w celu przesyłania informacji PIT-11, PIT-40, itp. do urzędów skarbowych.
 • W tym trybie licencjonowania użytkownik aplikacji nie jest uprawniony do korzystania z pomocy technicznej autora.
aplikacja wymaga
Aplikacja wymaga:
 • komputera klasy IBM PC z dostępem do Internetu,
 • systemu operacyjnego Microsoft Windows XP SP33 lub Windows 7,
 • ekranu o rozdzielczości min. 1024x768,
 • zainstalowanych usług Microsoft SOAP XML (dołączonych do wersji instalacyjnej),
 • zainstalowanych komponentów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (od dostawcy podpisu elektronicznego),
 • niektóre funkcje wymagają zainstalowanej aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji 9.x - nowsze wersje mogą nie działać poprawnie,
 • niektóre funkcje wymagają zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej otwieranie aktywnych dokumentów PDF – niektóre przeglądarki blokują takie dokumenty
instalacja
Instalacja
 • Program należy zainstalować w dowolnym katalogu, w którym jego użytkownicy posiadać będą uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania plików. Ze względu na działanie aplikacji do składania podpisu elektronicznego wskazane jest, aby ścieżka dostępu do folderu programu była jak najkrótsza.
 • Sama instalacja sprowadza się do rozpakowania wersji instalacyjnej w wybranym katalogu.
 • W rezultacie w katalogu tym powinny powstać plik PPUS.EXE i pliki DLL.
 • Wielostanowiskowo - na każdej końcówce należy utworzyć skrót do tak zainstalowanego programu.
 • Zainstalować Microsoft SOAP Toolkit 3.0, poprzez uruchomienie załączonego instalatora SOAPSDK.EXE.
je eli do sk adania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis pwpw sigillum
Jeżeli do składania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis PWPW Sigillum,
 • zainstalować wersję 2.5.0 aplikacji Sigillum Sign Pro oraz rozszerzyć zmienną środowiskową PATH o ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie.
 • Składanie podpisu przy użyciu oprogramowania Sigillum w tej wersji jest obsługiwane bezpośrednio przez aplikację PPUS. Użytkownicy innej wersji aplikacji Sigillum również będą mogli podpisywać i wysyłać dokumenty do systemu e-Deklaracje, ale jest do tego celu przewidziana nieco inna procedura
je eli do sk adania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis unizeto certum
Jeżeli do składania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis UniZETO Certum,
 • zainstalować wersję 3.5.0 aplikacji proCertumSmartSign oraz rozszerzyć (analogicznie do poprzedniego punktu) zmienną środowiskową PATH o ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie.
 • Składanie podpisu przy użyciu tej wersji oprogramowania jest obsługiwane bezpośrednio przez aplikację PPUS. Inne wersje aplikacji proCertum SmartSign nie były testowane.
format podpisu
Format podpisu
 • Niezależnie od dostawcy podpisu elektronicznego, należy skonfigurować posiadane oprogramowanie do jego składania, określając domyślny typ podpisu tak, aby stosowany był podpis w formacie PKCS#7 (rozszerzenie nazw podpisanych plików SIG), a podpisany plik zawierał zarówno dane jak i sam podpis
 • jak to wygląda w szafir
slide20
Jak zacząć?

Z systemu płacowego wyemitować pliki XML, zawierające informacje o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników.

Treść wyemitowanych plików XML musi odpowiadać wymaganiom określonym na stronie internetowej systemu e-Deklaracje, w zakładce Struktury dokumentów XML.

slide21
W pierwszej kolejności należy wczytać dane z plików XML, pochodzących z systemu płacowego. Pliki te należy umieścić w podkatalogu IMPORT. Ich nazwy mogą być dowolne.
slide25
Po upewnieniu się, że dane zawarte w załadowanych plikach są prawidłowe, należy podpisać pliki XML kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wcześniej należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznaczane są „ptaszkiem” w kolumnie „wybór”. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo – poprzez kliknięcie na przycisk
slide26
Po kliknięciu na przycisk program rozpocznie operację podpisywania plików XML. Wcześniej należy oczywiście podłączyć czytnik kart i włożyć do niego kartę.
slide29
Pozycje z wykazu, dla których złożony został podpis pod plikami danych, należy przesłać do bramki systemu e-Deklaracje, co odpowiada ich przesłaniu w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem wysyłki do systemu testowego). Wcześniej należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznaczane są „ptaszkiem” w kolumnie „wybór”.
 • Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo – poprzez kliknięcie na przycisk .
slide30
Po kliknięciu na przycisk program zada bardzo istotne pytanie o system, do którego mają zostać wysłane dokumenty:
slide31
Każda pozycja dla której dokonano z powodzeniem wysyłki, ma wypełniane automatycznie pola:
 • data i czas wysłania,
 • otrzymany numer referencyjny,
 • status wysłanego dokumentu – początkowo wszystkie przesłane dokumenty powinny otrzymać status 301,
 • dopisek „Wysłano do bramki testowej” oraz szare tło – przy pozycjach wysłanych do systemu testowego.
slide32
Jeżeli status przesłanego dokumentu uzyskuje od razu wartość z zakresu 400 – 419 oznacza to, że przesłany dokument lub złożony podpis są błędne i nie zostały przyjęte. Wykaz statusów znajduje się na stronie systemu e-Deklaracje. Jest też przytoczony na końcu dołączonej do programu instrukcji.
slide33
401 – Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd (wynika to z błędnie przygotowanego pliku XML)
 • 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji (wynika to z niezłożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa UPL)
 • 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
 • 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
 • 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem
 • 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
 • 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
 • 408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie (często wynika to z niewłaściwie skonfigurowanego oprogramowania do podpisu elektronicznego)
 • 409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów (często wynika to z niewłaściwie skonfigurowanego oprogramowania do podpisu elektronicznego)
 • 410 – Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą
slide34
411 – Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim NIP, skontaktuj się z właściwym, wg adresu w miejscu zamieszkania na ostatni dzień danego roku podatkowego urzędem skarbowym
 • 412– Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)
 • 413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
 • 414 – Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych
 • 415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików
 • 416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony
 • 417– Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji:

VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

 • 418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego
 • 419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)
slide35
200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
 • 300 - Brak dokumentu
 • 301 - Dokument w trakcie przetwarzania
 • 302 – Dokument wstępnie przetworzony
 • 303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu
po poprawnym przetworzeniu przes anych dokument w warto udokumentowa ten fakt
Po poprawnym przetworzeniu przesłanych dokumentów warto udokumentować ten fakt.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla złożonego dokumentu istnieje możliwość pobrania i wydrukowania UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Poświadczenie to jest ważne tylko w przypadku, gdy pochodzi z systemu, do którego dokumenty zostały złożone.
 • W aplikacji PPUS UPO można pobrać i wydrukować dla każdego dokumentu oddzielnie poprzez kliknięcie na przycisk . Powoduje to wywołanie formularza UPO ze strony internetowej systemu e-Deklaracje. Uwaga: Operacja ta powoduje otwarcie w przeglądarce internetowej aktywnego dokumentu PDF. Nie wszystkie przeglądarki poprawnie współpracują z takimi dokumentami. Problemów nie sprawia jedynie Internet Explorer.
slide37
Dla mniej oficjalnego, lecz wygodniejszego udokumentowania poprawności wysyłki można użyć zbiorczego raportu, uzyskiwanego po kliknięciu przycisku .
poprawno wys ania
Poprawność wysłania
 • Wysłanie dokumentu do produkcyjnego systemu e-Deklaracje nie jest uznawane za złożenie dokumentu jeżeli dokument nie uzyska statusu 200.
 • Wysłanie dokumentu do systemu testowego (nawet jeżeli uzyska w nim status 200) nie jest nigdy uznawane za złożenie dokumentu, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
slide39
Dziękuję za uwagę
     • Anna Jutkiewicz tel. 74 8117967
     • Magdalena Golec-Sęga tel. 74 8117962
ad