Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLIMP, PowerPoint Presentation

OLIMP,

164 Views Download Presentation
Download Presentation

OLIMP,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OLIMP, mètode de grec. DÉUS Introducció a la mitologia. Francesc Parreu Alasà, Institut Salvador Vilaseca de Reus.

 2. Dea de l’amor, filla de la sang i esperma d’Úran i escuma de mar. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 3. Personificació d’allò que existia abans del cosmos. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 4. Dea de la cacera, germana d’Apol·lo, filla de Zeus i Leto. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 5. Déu del cel, fill i espòs de la Terra. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 6. Dea de la saviesa i de les arts netes, filla del cap de Zeus (Metis). Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 7. Déu del comerç, dels lladres, missatger, fill de Zeus i Maia. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 8. Déu de la guerra, fill de Zeus i Hera. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 9. Tità filantrop (va donar el foc) fill de Iàpet castigat per Zeus. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 10. Germà de Zeus, déu de la mar i de la superfície de la terra. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 11. Déu suprem, del cel, pare de déus i d’homes, marit d’Hera. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 12. Una de les Moires, que filen, mesuren i tallen el fil de la vida. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 13. Dea de la mar, germana de Cronos i besàvia d’Aquil·les. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 14. Éssers molt grans, fills de Gea (i de la sang d’Úran). Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 15. Filla d’Equidna, amb cos de lleó, cap de dona i ales. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 16. Va competir amb Apol·lo, que es va venjar arrancant-li la pell. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 17. Dea de l’agricultura seca, germa- na de Zeus i mare de Persèfone. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 18. Dea suprema (en una època), filla d’Úran i dona de Cronos. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 19. Tità germà de Cronos i pare de Prometeu. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 20. Germà de Zeus, déu dels inferns, espòs de la neboda, Persèfone. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 21. Germana de Zeus, sempre verge, dea de la llar i del foc sagrat. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 22. Dea filla del Caos, mare i esposa d`Úran. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 23. Filla de Demèter i Zeus, esposa d’Hades i reina dels inferns. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 24. Déu del ferro i arts pesades, ma- rit d’Afrodita i coper dels déus. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 25. Ésser monstruós, amb cos de dona i cua de serp. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 26. Déu suprem (en una època), fill d’Úran i pare de Zeus. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 27. Déu de la poesia, música, etc. Fill de Zeus i Leto. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 28. Éssers d’un sol ull, treballen a les fargues; fan el llamp de Zeus. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 29. Dea suprema, esposa i germana de Zeus, protectora de la llar. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 30. Déu del vi i de l’agricultura humida, fill de Zeus i Sèmele. Caos Ciclop Atena Gea Equidna Dionís Úran Zeus Hermes Cronos Hera Apol·lo Rea Posidó Àrtemis Afrodita Demèter Hefest Iàpet Hades Ares Tetis Hèstia Persèfone Gegants Prometeu Làquesis Esfinx Màrsias

 31. VENUS Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 32. DIANA Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 33. MINERVA Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 34. MERCURI Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 35. MART Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 36. NEPTÚ Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 37. CEL Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 38. JÚPITER Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 39. CERES Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 40. CÍBELE Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 41. PLUTÓ Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 42. VESTA Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 43. TERRA Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 44. PROSÈRPINA Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 45. IMATGE Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 46. VULCÀ Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 47. SATURN Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 48. APOL·LO Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 49. JUNO Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol

 50. BACUS Úran Posidó Apol·lo Gea Demèter Àrtemis Cronos Hades Hefest Rea Hèstia Ares Afrodita Atena Persèfone Zeus Dionís Moires Hera Hermes ídol