Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLIMP, PowerPoint Presentation

OLIMP,

166 Views Download Presentation
Download Presentation

OLIMP,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OLIMP, mètode de grec. Morfologia i sintaxi de l'ACUSATIU en frases d'HOMER. Francesc Parreu Alasà, Institut Salvador Vilaseca de Reus.

 2. 12.ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. 13.ACUS.AMB V.AFINS (TRANSITIUS.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. 14.ACUS.AMB V.AFINS (TR.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). 15.ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU. 16. ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de mandat. 17.ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de percepció. 18.ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de llengua. 19.ACUS.AMB V.AFINS (TR.): SUBJECTE ORAC.INFINITIU amb verbs de voluntat. 20. ACUS.AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. 21.ACUS.AMB PREPOSICIONS: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC UBI. 22.ACUS.AMB PREPOSICIONS: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC UBI. 23.ACUS.AMB QUALSEVOL VERB O ADJECTIU: COMPL.CIRCUMST.DE RELACIÓ.

 3. 12. H. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. Inici Feu clic a cada paraula.

 4. 12. H. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. Inici T. porta S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 5. 12. H. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. Inici T. <el> nen S. C.directe Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 6. 12. H. FRASE BÀSICA D’ACUSATIU AMB VERBS AFINS (TRANSITIUS): COMPLEMENT DIRECTE. Inici T. la dida S. Subjecte Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 7. 13. H. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici Feu clic a cada paraula.

 8. 13. H. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici T. ella S. Subjecte Paraules amb cas:Article,Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Mas. Fem. Neu. S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 9. 13. H. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici T. a Noèmon S. C.directe de persona Paraules amb cas: Article,Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 10. 13. H. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici T. demana S. Verb El verb, a més de 6 PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Sub- juntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi. Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona

 11. 13. H. FRASE B. ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA. Inici T. <una> nau S. C.directe de cosa Paraules amb cas: Article,Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 12. 14. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici < > Feu clic a cada paraula.

 13. 14. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici < > T. Nosaltres S. Subjecte Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom personal, Participi. 1a per. 2a per. 3a per. P. Nominatiu

 14. 14. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici < > T. demanem S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 15. 14. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici < > T. <al> déu S. C.D.persona Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 16. 14. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici < > T. mostrar S. C.D.cosa (infinitiu) El verb, a més de SIS PERSONES té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 17. 14. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): C.DIRECTE PERSONA I C.DIRECTE COSA (INFINITIU). Inici < > T. un prodigi S. C.D.de l’infinitiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 18. 15. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’ INFINITIU. Inici < > Feu clic a cada paraula.

 19. 15. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’ INFINITIU. Inici < > T. Nosaltres S. Subjecte Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom personal, Participi. 1a per. 2a per. 3a per. P. Nominatiu

 20. 15. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’ INFINITIU. Inici < > T. demanem S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 21. 15. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’ INFINITIU. Inici < > T. <que el> déu S. Subj.de l’infinitiu(C.D.v. prin.). Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 22. 15. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’ INFINITIU. Inici < > T. mostri S. Verb(Infinitiu) El verb, a més de SIS PERSONES té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 23. 15. H. ACUSAT.AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’ INFINITIU. Inici < > T. un prodigi S. C.D.de l’infinitiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 24. 16. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de MANDAT. (O Zeu\j th\n qea\n i)e/nai keleu/ei. Inici th\n qea\n (OZeu\j keleu/ei i)e/nai. Feu clic a cada paraula.

 25. 16. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de MANDAT. (O Zeu\j th\n qea\n i)e/nai keleu/ei. Inici th\n qea\n (OZeu\j keleu/ei i)e/nai. T. a tu S. Subj.de l’infinitiu (C.D. verb prin.).

 26. 16. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de MANDAT. (O Zeu\j th\n qea\n i)e/nai keleu/ei. Inici th\n qea\n (OZeu\j keleu/ei i)e/nai. T. jo S. Subjecte

 27. 16. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de MANDAT. (O Zeu\j th\n qea\n i)e/nai keleu/ei. Inici th\n qea\n (OZeu\j keleu/ei i)e/nai. T. mano S. Verb Enunciat: S I N G. 1a p. 2a p. 3a p. P L U R. 1a p. 2a p. 3a p. El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 28. 16. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de MANDAT. (O Zeu\j th\n qea\n i)e/nai keleu/ei. Inici th\n qea\n (OZeu\j keleu/ei i)e/nai. T. venir S. Infinitiu C.D. El verb, a més de les SIS PERSONES té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 29. 17. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici < > Feu clic a cada paraula.

 30. 17. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici < > T. Aquell S. Subjecte Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom demostratiu, Participi. Enunciat: 1a persona 2a persona 3a persona S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 31. 17. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici < > T. va sentir S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Sub- juntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 32. 17. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici < > T. afeblir-se S. Infinitiu C.D Mitjana passiva El verb, a més de SIS PERSONES té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plus- quamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 33. 17. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de PERCEPCIÓ. Inici < > T. <els> troians S. Subj.de l’infinitiu(C.D. verb prin.). Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom,Participi. Enunciat: Masculí/Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 34. 18. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de LLENGUA. Inici < > Feu clic a cada paraula.

 35. 18. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de LLENGUA. Inici < > T. Aquell S. Subjecte Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom demostratiu, Participi. Enunciat: 1a persona 2a persona 3a persona S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 36. 18. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de LLENGUA. Inici < > T. afirma S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Sub- juntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 37. 18. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de LLENGUA. Inici < > T. <que un> home S. Subj.de l’infinitiu(C.D. verb prin.) Paraules amb cas: Article, Subs- tantiu, Adjectiu, Pronom,Participi. Enun.: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 38. 18. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANS.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de LLENGUA. Inici < > T. és present S. Infinitiu C.D El verb, a més de SIS PERSONES té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plus- quamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 39. 19. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de VOLUNTAT. Inici < > Feu clic a cada paraula.

 40. 19. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de VOLUNTAT. Inici < > T. tu S. Subjecte

 41. 19. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de VOLUNTAT. Inici < > T. vols S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 42. 19. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de VOLUNTAT. Inici < > T. <que> jo S. Subj.de l’infinitiu (C.D. verb prin.)

 43. 19. H. FRASE B. D’ACUSATIU AMB V.AFINS (TRANSIT.): SUBJECTE D’UNA ORACIÓ D’INFINITIU amb verbs de VOLUNTAT. Inici < > T. lluiti S. Infinitiu C.D. El verb, a més de SIS PERSONES té: TEMPS: Present, Imperfet, Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 44. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > Feu clic a cada paraula.

 45. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > T. Jo S. Subjecte Enunciat: 1a per. 2a per. 3a per. P. Nominatiu

 46. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > T. vaig S. Verb Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 47. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > T. cap a S. C.C.lloc QUO ______

 48. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > T. l’Olimp S. C.C.lloc QUO Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 49. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > T. a S. C.C.lloc QUO ______

 50. 20. H. ACUSATIU AMB VERBS DE MOVIMENT: COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL LLOC QUO. Inici < > T. l’exèrcit S. C.C.lloc QUO Enunciat: Masculí S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu