Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLIMP, PowerPoint Presentation

OLIMP,

159 Views Download Presentation
Download Presentation

OLIMP,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OLIMP, mètode de grec. Morfologia i sintaxi del NOMINATIU. Francesc Parreu Alasà, Institut Salvador Vilaseca de Reus.

 2. Benvinguts al programa de la sintaxi del NOMINATIU. Hi estudiarem els seus usos sintàctics, exemplificats en 14 frases. Hi heu defer clic. Emprant un sol tema en nominatiu: Aquest exemple únic ( ) serà substituït pels 22 temes diferents del grec, noms de divinitats, al programa Nominatiu, substitucions. 1. NOMINATIU SUBJECTE. 2. NOMINATIU SUBJECTE + COMPL. CIRCUMSTANCIAL LLOC UBI (ADVERBI). 3. NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT ADJECTIU. 4. NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. 5. NOMINATIU SUBJECTE PRONOM + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU.

 3. 1. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE. Inici Feu clic a cada paraula.

 4. 1. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE. Enunciat: Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Inici Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. T. La S. C.directe Subjecte Ve E.

 5. 1. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE. Inici T. dea S. C.directe Subjecte Ve E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 6. 1. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE. Inici T. existeix / hi ha S. C.directe Verb Ve E. és Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 7. 2. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE+ COMPL. CIRCUMST. DE LLOC UBI (ADVERBI). Inici La mare avisa al fill que la dea Àrtemis és present. Feu clic a cada paraula.

 8. 2. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE+ COMPL. CIRCUMST. DE LLOC UBI (ADVERBI). Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Inici Acusatiu Genitiu La mare avisa al fill que la dea Àrtemis és present. Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu T. La S. C.directe Subjecte Ve E.

 9. 2. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE+ COMPL. CIRCUMST. DE LLOC UBI (ADVERBI). Inici La mare avisa al fill que la dea Àrtemis és present. T. dea S. Subjecte E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 10. 2. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE+ COMPL. CIRCUMST. DE LLOC UBI (ADVERBI). Inici La mare avisa al fill que la dea Àrtemis és present. T. aquí S. Compl.circumstancial lloc UBI E. en Paraules invariables: Preposició, Adverbi, Conjunció, Interjecció.

 11. 2. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE+ COMPL. CIRCUMST. DE LLOC UBI (ADVERBI). Inici La mare avisa al fill que la dea Àrtemis és present. T. és S. Verb E. és Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 12. 3. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT ADJECTIU. Inici Aquesta representa l’ antiguitat de la dea Àrtemis. Feu clic a cada paraula.

 13. 3. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT ADJECTIU. Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Inici Acusatiu Genitiu Datiu Aquesta representa l’ antiguitat de la dea Àrtemis. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu T. La S. C.directe Subjecte Ve E.

 14. 3. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT ADJECTIU. Inici Aquesta representa l’ antiguitat de la dea Àrtemis. T. dea S. Subjecte E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 15. 3. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT ADJECTIU. Inici Aquesta representa l’ antiguitat de la dea Àrtemis. T. antiga S. Atribut E. paleografia, paleolític, paleozoic Enunciat: Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 16. 3. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT ADJECTIU. Inici Aquesta representa l’ antiguitat de la dea Àrtemis. T. és S. Verb E. és Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 17. 4. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici La tomba vol indicar que la dea Àrtemis no és mortal. Feu clic a cada paraula.

 18. 4. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Enunciat: Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Inici Acusatiu Genitiu Datiu La tomba vol indicar que la dea Àrtemis no és mortal. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu T. La S. C.directe Subjecte Ve E.

 19. 4. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici La tomba vol indicar que la dea Àrtemis no és mortal. T. dea S. Subjecte E. ateu, teologia, teocèntric, Teodor, Doroteu Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 20. 4. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici La tomba vol indicar que la dea Àrtemis no és mortal. T. <un> home S. Atribut E. antropologia, filantrop, misantrop, antropomorf, antropoide, pitecantrop Enunciat: Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 21. 4. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici La tomba vol indicar que la dea Àrtemis no és mortal. T. no S. Compl.circumstancial negació E. utopia Paraules invariables: Preposició, Adverbi, Conjunció, Interjecció.

 22. 4. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici La tomba vol indicar que la dea Àrtemis no és mortal. T. és S. Verb E. és Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.

 23. 5. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE PRONOM + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici Un nen avisa l’ altre de que qui estan veient és una dea. Feu clic a cada paraula.

 24. 5. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE PRONOM + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Enunciat: Masculí Femení Neutre S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Inici Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Un nen avisa l’ altre de que qui estan veient és una dea. Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. T. Aquesta S. Subjecte E.

 25. 5. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE PRONOM + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici Un nen avisa l’ altre de que qui estan veient és una dea. T. <una> dea S. Atribut E. ateu, teologia, teocèntric,Teodor, Doroteu Enunciat: Paraules amb cas: Article, Substantiu, Adjectiu, Pronom, Participi. Femení S I N G U L A R Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu P L U R A L Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

 26. 5. FRASE BÀSICA DE NOMINATIU SUBJECTE PRONOM + NOMINATIU ATRIBUT SUBSTANTIU. Inici Un nen avisa l’ altre de que qui estan veient és una dea. T. és S. Verb E. és Enunciat: S I N G. 1a persona 2a persona 3a persona P L U R. 1a persona 2a persona 3a persona El verb, a més de les SIS PERSONES, té: TEMPS: Present, Imperfet,Aorist, Futur, Perfet i Plusquamperfet. MODES: Indicatiu, Imperatiu, Subjuntiu, Optatiu, Infinitiu i Participi.