k sz nt m a minerals day b ny szati ny lt napok nnepi megnyit konferencia tisztelt r sztvev it
Download
Skip this Video
Download Presentation
„ Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

„ Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Köszöntöm a Minerals Day „Bányászati Nyílt napok” ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!. „ Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. ”. Az MBSZ feladata, Tagsága.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„ Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. ”' - wendy-rojas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k sz nt m a minerals day b ny szati ny lt napok nnepi megnyit konferencia tisztelt r sztvev it

Köszöntöm aMinerals Day „Bányászati Nyílt napok” ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

„Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében.”

az mbsz feladata tags ga
Az MBSZ feladata, Tagsága
 • Az MBSZ a bányászati- és tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások szövetsége;
 • Hatékony működésének alapja, hogy a Tagokat a vállalkozások döntéshozatali kompetenciájú vezetői képviselik a Szövetségben;
 • Tagozatai, bizottságai révén szolgálja a bányászat ágazati-, alágazati érdekeit;
 • A társszervezetek egy része is tagja / társult tagja a Szövetségnek (BOE; OMBKE Bányászati-, Egyetemi-, Olajbányászati Szakosztály)
az mbsz sszefog tev kenys ge tagozatainak koordin l sa
Az MBSZ összefogó tevékenysége, tagozatainak koordinálása

Szénbányászati Tagozat;

Szénhidrogén bányászati Tagozat;

Adalékanyag (építőipari nyersanyag) Tagozat;

Érc-, és ásványbányászati Tagozat;

az mbsz kapcsolatrendszere a b ny szat hazai rdek rv nyes t s ben
Az MBSZ kapcsolatrendszere a bányászat hazai érdekérvényesítésében
 • Nevesített részese a jogszabály alkotás közigazgatási egyeztetési folyamatának, a minisztériumi-, főhatósági szakmai bizottságoknak (NFM, NGM, BM) ;
 • Együttműködési megállapodásai révén részese, segíti a bányászat érdekében végzett közös munkát (MBFH – Miskolci Egyetem – BDSZ – OMBKE)
 • Munkaadói Oldalként ellátja a vállalkozások érdekérvényesítését a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban;
az mbsz s tagv llalatai nemzetk zi rdek rv nyes t egy ttm k d sei
Az MBSZ (és tagvállalatai) nemzetközi érdekérvényesítő együttműködései

EUROMINES (MBSZ)

EURACOAL (Mátrai Erőmű Zrt.),

IMA (OMYA Hungária Kft.)

UEPG Európai Adalékanyagok Szövetsége (MBSZ UEPG Tagozat) 2010. május 28-tól

Mindezeket összefogó EU szintű Bizottság: az EU Kitermelőipari / Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság

OGP (Association of Oil and GasProduces –MOL Nyrt.).

a b ny szat eg sz t rint a kibontakoz st korl toz t nyez k
A bányászat egészét érintő, a kibontakozást korlátozó tényezők

A túlértékelt környezetvédelmi korlátok:

- NATURA 2000;

- Országos Területrendezési Terv;

- Önkormányzati korlátozások;

Bányászati koncesszió elhúzódása

Telekadó

Környezetvédőként álcázott-, társadalmi ellenszenvet hergelő bányászat ellenes civil szervezeti fellépések

Bányászati technológiák gázolaj jövedéki adója

a hazai term szeti er forr sok energiahordoz k kihaszn l sa alapvet nemzeti rdek
A hazai természeti erőforrások, energiahordozók kihasználása alapvető nemzeti érdek
 • A hazai energiahordozók kihasználása csökkenti az importfüggőséget;
 • Növeli a foglalkoztatást, adóbevételekkel az államkincstár likviditását;
 • Csökkenti az államadóság növekedésének veszélyét
asz nhidrog n b ny szati tagozat kezdem nyez sei
ASzénhidrogén bányászati Tagozat kezdeményezései

MBSZ-NFM-MBFH-OKF egyeztetések a hatósági átfedések megszüntetésére, valamint az új Országos Tűzvédelmi Szabályozás megalkotásában a bányászati érdekérvényesítés;

A Szabályzati Bizottságban a szénhidrogén termelők érdekérvényesítése az ÜKSZ megalkotása során;

A szénhidrogén bányászatot sújtó „Robin Hood adó” okozta terhek mérséklése az MBSZ érdekérvényesítésével;

A bányászati koncessziós pályázatok kiírásának szorgalmazása.

A nem hagyományos kitermelés környezetvédelmi elfogadtatása (palagáz, rétegrepesztés)

az adal k anyag tagozat rdek rv nyes t si ter letei
Az Adalék-anyag Tagozat érdekérvényesítési területei

A Telekadó elkerülésének jogszabályi elérése;

A bányászati technológiákhoz felhasznált gázolaj jövedéki adó visz-

szatérítési szabályozás újbóli megalkotásának elérése;

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítására az MBSZ javaslat: A 19. § az alábbi d) ponttal egészül ki:

"…

19.§ d) a telek azon része, amelyen a bányászatról szóló  1993. évi XLVIII törvény  49. §. 4. pontja szerinti bányászati tevékenység folyik, és annak biztonsági övezete

…"

Az Országos Területrendezési Tervről szóló Törvényből kerüljön törlésre a külfejtéses bányatelkek fektetésének tiltását kimondó rész ( 17§ (6) és 17§ (5)).

slide10
A bányászat aktív részese kíván lenni a nemzetgazdasági kibontakozásnak, a célkitűzések megvalósításának
 • A nemzetgazdaság fellendítése a valódi értékteremtő ágazatokra alapozottan;
 • Az energia-függőség mérséklése a hazai erőforrások kihasználásával;
 • Az államigazgatási bürokrácia visszaszorítása
 • Az adórendszer átalakítása;
 • A hosszú távú tervezhetőséghez stabil jogszabályi háttér megvalósításának!
a b ny szati tev kenys get folytat v llalkoz sok sz mbav tele
A bányászati tevékenységet folytató vállalkozások számbavétele

A KSH főtevékenység szerinti besorolásából adódóan jelenleg egy megalázóan torz képet ad az ágazatról;

Átfogó megoldást a KSH által bekért adatszolgáltatás adná;

Kapjon jogszabályi felhatalmazást az MBFH az adatszolgáltatás bekérésre;

a sz nhasznos t s tisztasz n technol gia megold sok k s rletek
A SZÉNHASZNOSÍTÁS „TISZTASZÉN TECHNOLÓGIA „ MEGOLDÁSOK, KÍSÉRLETEK

Az erőművi hatásfok növelése;

• A széndioxid kezelése, földalatti letárolása „CCS”;

• Az energiatermelés és az anyagában való hasznosí- tás kombinációja a poligeneráció;

• „TCG Technológia (” Thermo-ChemicalGasificationTechnology”)

• A szén anyagában való hasznosítása, vegyipari alapanyag, a „metanol gazdaság” megteremtése;

• „UCG” föld alatti szénelgázosítás;

• A szénben lekötött metán lecsapolás

k lfejt ses b ny szatot korl toz tov bbi specialit sok s megold si javaslatok
Külfejtéses bányászatot korlátozó további specialitások és megoldási javaslatok

A gazdasági világválság következményeként az infrastrukturális fejlesztések visszafogottsága;

Kiút: a vasúti és autópálya építési kormányzati célkitűzések elérése;

Tokaj történelmi borvidék felülvizsgálata 2010-től.

Kultúrtáji besorolás

Megoldás lenne: „Tokaj történelmi bor és bányavidék”

Az MBSZ bekapcsolódása a BM Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács munkájába

eu mineral s day 2013 b ny szati ny lt napok
EU Mineral’s Day 2013Bányászati Nyílt Napok

Mottó:

„A mindennapi élethez, a gazdasági fejlődéshez nélkülözhetetlen, az ásványi nyersanyagok-, energiahordozók kitermelése… 

A világod belőlük épül, általuk működik!”

k sz netnyilv n t s a b ny szat m k d si felt telrendszere jav t sa rdek ben v gzett munk rt
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA bányászat működési feltételrendszere javítása érdekében végzett munkáért

A Minisztériumoknak és Főhatóságoknak!

A bányászati Társ Szervezeteknek!

Az MBSZ Tagozatainak!

Az MBSZ Bizottságainak!

Az MBSZ Tagvállalatainak, tagvállalati Vezetőinek és Szakértőinek!

ad