slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEF projekt na področju spodbujanja biomase PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEF projekt na področju spodbujanja biomase

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

GEF projekt na področju spodbujanja biomase - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE. GEF projekt na področju spodbujanja biomase “Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase kot energetskega vira”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEF projekt na področju spodbujanja biomase' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABOIN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

GEF projekt na področju spodbujanja biomase

“Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase kot energetskega vira”

projekt Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP), Sklada za svetovno okolje (GEF) inVlade Republike Slovenije

mag. Jani Turk

Obnovljivi viri energije – Politični okvir in napredek v Sloveniji in EU

Državni svet RS, 14.05.2004

slide2

Cilji projekta

odstranitev ključnih ovir za izboljšano in povečano izrabolesne biomase kot energetskega vira;

povečanje deleža biomase v energetski bilanci države,

izdelava podrobnih študij izvedljivosti, poslovnih in finančnih načrtov za najmanj 20 projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB)

zagon 3 do 5 sistemov DOLBdo leta 2005;

spodbuditi financiranje podobnih projektov;

slide3

Ocenjena vrednost projekta

(obdobje 2002 - 2005)

10 milijonov USD za investicije

  • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - 2,5 milijonov USDza finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev
  • Sklad za svetovno okolje - 2,5 milijonov USD za Sklad zakapitalske vložke v podjetja
  • Ekološko razvojni sklad - 2,5 milijonov USD ugodnih kreditov
  • kapitalske investicije lokalnih skupnosti

1,8 milijonov USD za strokovno tehnično pomoč

slide4

Ciljni uporabniki

slovenske občine;

krajevna lesno predelovalna podjetja;

domači kmetje in lastniki gozdov;

domača svetovalna podjetja in NVO;

domača podjetja, ki proizvajajo kotle na lesno biomasoin ostalo opremo (sekundarni uporabniki);

slide5

Ovire

Kljub očitnim koristim, ki jih imajo projekti lesne biomase, je dosežen napredek pri povečanju biomase kot energetskega vira relativno majhen.

Ključne ovire na osnovi študij “Analiza potenciala lesne biomase v Sloveniji” (1998), in “Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira v Sloveniji” (1999):

  • institucionalne ovire;
  • ovire glede zavedanja, obveščanja in zmogljivosti;
  • finančne ovire;
slide6

Vsebina projekta

poglabljanje znanja domačih strokovnjakov,

pregledovanje in ažuriranje študij za evidentiranje občin in domače lesno-predelovalne industrije, ažuriranje obstoječih izvedbenih študij in energetskih načrtov, finalizacija podrobnih izvedbenih študij in poslovnih načrtov,

priprava in zbiranje izobraževalnega materiala za ozaveščanje javnosti, organiziranje sestankov, javnih tribun,

analiza obstoječih tehnologij in stroškov zbiranja lesne biomase,

analiza možnih ukrepov na strani porabnikov,

pregled in evaluacija obstoječih shem za financiranje projektov,

vzpostavitev pravnega in regulativnega okvira ter dolgoročnih mehanizmov financiranja,

finalizacija Nacionalnega programa energetske izrabe biomase.

slide7

Pričakovano stanje ob zaključku projekta 2005

odstranitev ključnih ovir za izboljšano in povečano izrabo biomase;

povečanje deleža biomase v energetski bilanci države;

zagon treh do petih novih projektov daljinskega ogrevanja;

podrobne študije izvedljivosti, poslovni in finančni načrti za najmanj 20 projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso;

slide8

GEF projekt (2002 - 2005)

“Odstranjevanje ovir za povečano izrabo lesne biomase kot energetskega vira”

slide9

Rezultati OPEILB – I 2003

številoinstalirana investicijskinepovratna

enotmoč stroški sredstva

(/) (kW) (mio SIT) (mio SIT)

Večje KN2 12.000 573 135

Manjše KN 12 4.300 185 48

Daljinski sistem 1 800 56 26

Cevovod 2 179 72

17 17.100 993 280*

* 27 mio SIT v letu 2004

slide10

Rezultati OPEILB – G 2003

številoinstalirana investicijskinepovratna

enotmoč stroški sredstva

(/) (kW) (mio SIT) (mio SIT)

KN polena722.36163,4 18,6

KN peleti115099,4 3,4

KN sekanci211.26651,7 10,3

104 4.136 124,5 32,2

OPEILB – G 2004 (v teku): 3 odpiranje; 46 vlog

slide11

Rezultati OVE – I 2003

številoinvesticijskinepovratna

enotstroški sredstva

(/) (mio SIT) (mio SIT)

Izraba geotermalne en. 2 195 77

Toplotne črpalke 10 95 26

Solarni sistemi 1 1,7 0,5

PV, veter 3 8 3

16 300 107

slide12

Rezultati OVE – G 2003

številoinvesticijskinepovratna

enotstroški sredstva

(/) (mio SIT) (mio SIT)

Solarni sistemi 113 (764 m2) 5515

Toplotne črpalke - sv 396 9034

Toplotne črpalke - co 12 166

521 161 55

OVE – G 2004 (v teku): 2 odpiranji; 890 vlog