VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA - PowerPoint PPT Presentation

vaatetusalan koulutusohjelma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA

play fullscreen
1 / 25
VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA
168 Views
Download Presentation
wayde
Download Presentation

VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAATETUSALANKOULUTUSOHJELMA Kulttuuri ja luova toimiala

 2. Vestonomi-tutkinto • Tutkinnon laajuus on 240 op • Koulutus kestää 4 vuotta • Koulutus tapahtuu Metropolian Tikkurilan toimipisteessä • Opiskelijat valitaan ennakkotehtävillä valintakokeeseen Sylvia Kuutama

 3. Vaatetusalan koulutusohjelman tehtävät • Jatkuvassa muutoksessa olevan vaatetusalan työvoimatarpeen täyttäminen vaatebisneksen tuntevilla osaajilla. Koulutusohjelma palvelee ensisijaisesti Pääkaupunkiseudun vaatetusalan kaupan organisaatioita, keskusliikkeitä, maahantuojia ja muita vaatetusalan yrityksiä, jotka toimivat globaalisti. Yrityksiä, joilla tuotanto on ulkoistettu tapahtuvaksi ympäri maailmaa. Esim. Stockmann, Intrade Partners, Kesko, Anttila, Halti jne. Sylvia Kuutama

 4. Vaatetusalan koulutusohjelman tehtävät 2. Asiantuntijakoulutus vaatetusalalle Vaatetusalan asiantuntijuus saavutetaan joko • vaatteen muodon-, tuotannon- ja laadunhallinnan, • mallisto- ja valikoimasuunnittelun tai • ostotoiminnan alueilta. Sylvia Kuutama

 5. Koulutuksen aikana kehittyvä asiantuntijuus saavutetaan tiiviissä yritysyhteistyössä vaatetusalan yritysten kanssa mm. • oppimistehtävien, • hankkeistettujen opinnäytetöiden, • yritysyhteistyöprojektien, • työharjoittelun ja • erilaisten kehittämistöiden kautta. Sylvia Kuutama

 6. Alueen työelämän toimijoista koostuva ammatillinen neuvottelukunta on mukana tulevaisuus-suuntautuneessa koulutusohjelman opetussuunnitelmatyössä. Sylvia Kuutama

 7. Koulutusohjelmasta valmistuneet toimivat mallimestareina/kaavakoordinaattoreina, mallistosuunnittelunassistentteina/suunnittelijoina, ostajina, ostoassistentteina, tuotesihteereinä, maahantuojina, edustajina jne Sylvia Kuutama

 8. Vaatetusalan toimijat: • 1. Brändivalmistajat– osittain omaa tuotantoa, suunnittelu ja markkinointi omalla brändillä (Virke, Turo Tailor) • 2. Brändimarkkinoijat - suunnittelevat ja markkinoivat omaa brändiä, tuotanto on ulkoistettu(Halti) • 3. Brändivähittäiskauppaketjut– suunnittelevat ja markkinoivat omia brändejä omissa myymälöissä, tuotanto on ulkoistettu (Seppälä, H&M) Karinen, Mattila 2008: TEKES Sylvia Kuutama

 9. Perinteinen toimintamalli: Sylvia Kuutama

 10. Uusi toimintamalli: ( Konseptointi ) Sylvia Kuutama

 11. Vestonomi saa valmiudet toimia: Sylvia Kuutama

 12. Mallimestarina / kaavakoordinaattorina malliston kaavoituksen, mitoituksen ja ohjeistamisen ammattilaisena vaatetusalan yrityksessä, joka valmistaa vaatteita tuotantolaitoksessaan tai on ulkoistanut tuotannon tapahtuvaksi alihankintana kotimaassa tai ulkomailla. Sylvia Kuutama

 13. Mallistosuunnitteluassistenttina työtehtäviin kuuluu mallistosuunnitteluun ja -koordinointiin liittyviä töitä, mm. lisätarvikkeiden värien määrittelyä, värikarttojen ja väritysten tekemistä malleille, sekä mallisto-suunnittelun seurantaan ja markkinointiin liittyvän materiaalin kokoamista ja tuottamista. Sylvia Kuutama

 14. Tuotesihteerinä suunnitellen ja kehittäen yrityksen tuote- ja materiaali-virtoihin liittyvää laadun ohjausta ja logistiikkaa. Työtehtäviin kuuluvat myös materiaali- ja tuotetestaukset. Sylvia Kuutama

 15. Ostajana kaupan palveluksessa, ostettavan valikoiman ja lajitelman budjetoinnin, suunnittelun, koordinoinnin, markkinoinnin ja valmistuttamisen ammattilaisena. Sylvia Kuutama

 16. Ostoassistenttina Työtehtäviin kuuluu yhteydenpito tavaran toimittajiin ja mainostoimistoihin sekä markkinointi-kampanjoiden ja tuote-esitteiden valmisteluun liittyvät työt. Sylvia Kuutama

 17. Maahantuojana Vaatetusalan agentuuriliikkeissä, markkinoiden erilaisia vaatemallistoja tai vaatetuskangaskokoelmia. Työtehtäviin kuuluu tuotteiden markkinointi yhteistyössä päämiesten ja edustajien kanssa sekä brändin kehittämistä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Sylvia Kuutama

 18. Edustajanana vastaten tuoteryhmien myynnistä, myynnin-edistämisestä ja markkinoinnista. Työtehtäviin kuuluu yhteydenpito päämiehiin ja osallistuminen heidän järjestämiin tuotekoulutuksiin. Lisäksi tehtäviin kuuluu järjestää ja suunnitella seminaareja ja tuotekoulutustilaisuuksia jälleenmyyjille sekä loppukäyttäjille. Sylvia Kuutama

 19. Vaatetusalan koulutusohjelmassa opetuksessa nivoutuu innovatiivisena yhdistelmänä • asiakaslähtöinen estetiikka (kulttuuri), • vaatetusalan tuotantotekniikka (tekniikka) ja • liiketalousosaaminen (bisnes) Sylvia Kuutama

 20. Yhteistyöoppilaitokset • Jyväskylän ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulut • Saint-Petersburg State University of Technology and Design, • Dong Hua University, • Teko, • Tallinna Tehnika Kõrgkool ym. Sylvia Kuutama

 21. Asiakkaat ja tarjottavat palvelut • Koulutusohjelman asiakkaaksi mielletään vaatetusalan kaupallinen yritys, keskusliike, tavaratalo, brändi ym. • Vaatetusalan koulutusohjelman ydinosaamisalueita hyödynnetään jatkuvasti tiiviissä yritysyhteistyössä työharjoittelun, projektien, hankkeistettujen opinnäytetöiden ja muiden kehittämishankkeiden muodossa. Sylvia Kuutama

 22. Koulutusohjelman edistyksellinen opetus kehittää alan toimintamalleja: esim. - ammatillisten sovellutusten kehittymisen jatkuva seuranta, tarkoituksenmukainen uusiminen ja opettaminen, - vaatevalmistuksen ohjaaminen sähköisen tiedonsiirron avulla, - mallien mitoittaminen ja ohjeistaminen, - laadun ohjaus jne. • Koulutusohjelma on vuosien mittaan osoittanut kykynsä luoda ja määritellä vaatetusalalle uusia käsitteitä kuvaamaan alan uutta toimintaa (valikoimajaksot, kiertonopeus, mittapisteet, vastanäyte, tuotantonäyte ym.). Sylvia Kuutama

 23. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus • Kehittyvä vaatetusalankoulutus tuottaa asiantuntijoita, jotka vaikuttavat osto- ja valikoimapäätöksillään loppukäyttäjäryhmien pukeutumistottumuksiin. Vestonomien asiantuntijuus vaikuttaa asiakaslähtöisestivaatekauppojen mallistoihin ja valikoimiin, vaatetuksen mitoitukseen, istuvuuteen ja laatuun (esim. Stockmann, Intrade Partners, Kesko jne). Sylvia Kuutama

 24. Globaalilla toimintakentällä vestonomit osaavat toimia vastuullisesti eettisten ja ekologisten normien mukaan. • Vestonomit toimivat kansainvälisen vaatetusalan kentällä keskeisessä asemassa päätöksentekijöinä. • Osto- ja valikoimapäätökset vaikuttavat yhteiskunnallisesti eri maissa, joissa vaatteita valmistutetaan (esim. Kiina, Intia, Taiwan, Korea, Slovenia, Tsekki, Turkki jne). Sylvia Kuutama

 25. Jalkauttaen trendejä loppukäyttäjän tasolle, muokkaavat vestonomit suomalaista pukeutumiskulttuuria valtakunnallisella tasolla. Sylvia Kuutama